, "Millan"
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, Aina
, Anna Berta (1919 - )
, Dödfödd flicka (1914 - 1914)
, Dödfödd flicka (1919 - 1919)
, Elsa Maria Irene (1919 - )
, Emil
, Erik (1871 - )
, Gerd
, Gergen
, Gunhild (Gun) (1920 - )
, Joakim
, Kathy
, Maj
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Okänd
, Patrik
, Paula
?, ?
?, Agnes Ottilia (1901 - )
?, Anna Matilda (1895 - )
?, Anna Teresia (1900 - )
?, Annie Katarina (1918 - )
?, Axel Albert (1877 - )
?, Berta Linnea Charlotta (1903 - )
?, Britta (1919 - )
?, Clifford
?, Elfrida Karolina (1906 - )
?, Elin Erika (1892 - 1981)
?, Elin Ingrid (1915 - )
?, Ellen Kristina (1917 - )
?, Elva Mariana (1914 - )
?, Elvira Kristina Natalia (1903 - 1990)
?, Ester Vilhelmina (1908 - )
?, Florence
?, Gulli Maria (1911 - )
?, Helny Maria Ingeborg (1919 - )
?, Henning
?, Henny Viktoria (1913 - )
?, Ingrid (1918 - )
?, Lilly Teresia (1916 - )
?, Maria Amalia (1904 - )
?, Maria Emilia (1900 - )
?, Marta Edina (1899 - )
?, Signe Helena (1912 - )
Adamsdotter, Kajsa (1827 - )
Adolfsson, Adolf Walfrid (1874 - )
Ahlander, Hedvig (1907 - 1987)
Ahlander, Ludvig (1907 - 1927)
Ahlqvist, Adolf Samuel Fritiof (1882 - )
Ahlqvist, Charlotta Malvina (1887 - )
Ahlqvist, David Nathanael (1889 - )
Alberg, Agnes Johanna (1905 - 1914)
Alberg, Edvin (1907 - 1977)
Alberg, Einar Julius (1894 - 1916)
Alberg, Henning (1902 - 1952)
Alberg, Hilding Emanuel (1901 - 1916)
Alfredsson, David (1902 - 1974)
Almgren, Helge
Amundsen, Beth
Andersdatter (Andersson), Ragna (1887 - 1889)
Andersdotter Glad, Emma (1877 - )
Andersdotter Hedberg, Maria (1860 - )
Andersdotter Lindgren, Maria (1871 - )
Andersdotter, Andrea (1865 - )
Andersdotter, Anna Kristina (1876 - )
Andersdotter, Anna Maria (1847 - )
Andersdotter, Anna Maria (1879 - )
Andersdotter, Anna Stina (1875 - )
Andersdotter, Anna (1743 - 1819)
Andersdotter, Anna (1778 - 1783)
Andersdotter, Anna (1793 - 1870)
Andersdotter, Anna (1815 - )
Andersdotter, Anna (1824 - 1885)
Andersdotter, Anna (1830 - )
Andersdotter, Anna (1830 - )
Andersdotter, Anna (1837 - 1839)
Andersdotter, Anna (1840 - 1891)
Andersdotter, Anna (1849 - )
Andersdotter, Anna (1858 - 1858)
Andersdotter, Anna (1859 - 1861)
Andersdotter, Anna (1865 - 1870)
Andersdotter, Anna (1867 - )
Andersdotter, Anna (1867 - 1879)
Andersdotter, Anna (1875 - )
Andersdotter, Annika (1723 - )
Andersdotter, Annika (1753 - )
Andersdotter, Annika (1782 - 1845)
Andersdotter, Augusta (1871 - )
Andersdotter, Augusta (1871 - 1888)
Andersdotter, Beda (1868 - 1952)
Andersdotter, Betty (1871 - 1952)
Andersdotter, Britta Kajsa (1855 - )
Andersdotter, Britta Stina (1861 - )
Andersdotter, Britta (1734 - 1814)
Andersdotter, Britta (1751 - )
Andersdotter, Britta (1808 - 1808)
Andersdotter, Britta (1818 - )
Andersdotter, Britta (1827 - )
Andersdotter, Britta (1832 - )
Andersdotter, Britta (1839 - 1844)
Andersdotter, Britta (1847 - )
Andersdotter, Britta (1853 - )
Andersdotter, Britta (1858 - )
Andersdotter, Britta (1867 - )
Andersdotter, Cattrina (1811 - )
Andersdotter, Elisabeth (1717 - )
Andersdotter, Ellika (1742 - )
Andersdotter, Emma (1854 - )
Andersdotter, Emma (1873 - )
Andersdotter, Emma (1881 - )
Andersdotter, Gustafva (1859 - )
Andersdotter, Hilma Johanna Karolina (1879 - )
Andersdotter, Hulda (1877 - )
Andersdotter, Ida Maria (1853 - 1871)
Andersdotter, Ida (1867 - (9 JUN 186?))
Andersdotter, Inga Maria (1874 - 1880)
Andersdotter, Inga Maria (1875 - )
Andersdotter, Ingeborg (1811 - )
Andersdotter, Ingeborg (1826 - )
Andersdotter, Ingeborg (1826 - )
Andersdotter, Ingeborg (1846 - )
Andersdotter, Ingeborg (1846 - )
Andersdotter, Ingegerd (1834 - )
Andersdotter, Johanna (1861 - 1884)
Andersdotter, Johanna (1872 - 1935)
Andersdotter, Julia (1879 - 1974)
Andersdotter, Kajsa (1818 - 1819)
Andersdotter, Kajsa (1820 - )
Andersdotter, Kajsa (1821 - 1875)
Andersdotter, Kajsa (1822 - )
Andersdotter, Kajsa (1829 - )
Andersdotter, Kajsa (1834 - 1905)
Andersdotter, Kajsa (1839 - )
Andersdotter, Kajsa (1844 - )
Andersdotter, Kajsa (1845 - )
Andersdotter, Kajsa (1847 - 1921)
Andersdotter, Kajsa (1849 - 1867)
Andersdotter, Kajsa (1850 - )
Andersdotter, Kajsa (1855 - )
Andersdotter, Kajsa (1856 - 1874)
Andersdotter, Kajsa (1858 - 1862)
Andersdotter, Kajsa (1867 - 1931)
Andersdotter, Kajsa (1870 - )
Andersdotter, Kajsa (1873 - )
Andersdotter, Kari (1741 - 1808)
Andersdotter, Karin (1811 - 1828)
Andersdotter, Karin (1826 - )
Andersdotter, Karin (1828 - )
Andersdotter, Karin (1854 - )
Andersdotter, Karin (1855 - 1857)
Andersdotter, Karin (1858 - 1859)
Andersdotter, Karin (1864 - 1868)
Andersdotter, Karolina (1857 - 1875)
Andersdotter, Karolina (1859 - 1866)
Andersdotter, Karolina (1863 - )
Andersdotter, Karolina (1867 - )
Andersdotter, Karolina (1884 - 1905)
Andersdotter, Kattrina (1814 - )
Andersdotter, Kerstin (1799 - )
Andersdotter, Kerstin (1815 - 1817)
Andersdotter, Kerstin (1816 - )
Andersdotter, Kerstin (1829 - )
Andersdotter, Kerstin (1829 - )
Andersdotter, Kerstin (1831 - )
Andersdotter, Kerstin (1834 - 1858)
Andersdotter, Kerstin (1836 - )
Andersdotter, Kerstin (1845 - 1857)
Andersdotter, Kerstin (1847 - 1849)
Andersdotter, Kerstin (1853 - )
Andersdotter, Kierstin (1796 - )
Andersdotter, Kristina (1856 - )
Andersdotter, Kristina (1857 - )
Andersdotter, Kristina (1858 - )
Andersdotter, Kristina (1864 - )
Andersdotter, Kristina (1867 - 1869)
Andersdotter, Kristina (1868 - )
Andersdotter, Kristina (1872 - )
Andersdotter, Kristina (1873 - )
Andersdotter, Kristina (1878 - )
Andersdotter, Lisa (1755 - )
Andersdotter, Lisa (1824 - 1835)
Andersdotter, Lisa (1856 - )
Andersdotter, Lovisa (1881 - )
Andersdotter, Lydia Karolina (1883 - )
Andersdotter, Maria Kajsa (1873 - )
Andersdotter, Maria Stina (1869 - 1870)
Andersdotter, Maria (1731 - 1813)
Andersdotter, Maria (1780 - (178?))
Andersdotter, Maria (1788 - 1792)
Andersdotter, Maria (1798 - 1798)
Andersdotter, Maria (1810 - 1882)
Andersdotter, Maria (1813 - 1817)
Andersdotter, Maria (1816 - )
Andersdotter, Maria (1816 - 1880)
Andersdotter, Maria (1818 - 1844)
Andersdotter, Maria (1819 - )
Andersdotter, Maria (1822 - )
Andersdotter, Maria (1825 - 1871)
Andersdotter, Maria (1829 - 1859)
Andersdotter, Maria (1831 - )
Andersdotter, Maria (1840 - )
Andersdotter, Maria (1842 - )
Andersdotter, Maria (1842 - 1862)
Andersdotter, Maria (1845 - )
Andersdotter, Maria (1850 - 1875)
Andersdotter, Maria (1851 - )
Andersdotter, Maria (1852 - )
Andersdotter, Maria (1853 - )
Andersdotter, Maria (1854 - 1856)
Andersdotter, Maria (1854 - 1945)
Andersdotter, Maria (1856 - 1857)
Andersdotter, Maria (1857 - )
Andersdotter, Maria (1860 - )
Andersdotter, Maria (1860 - )
Andersdotter, Maria (1862 - )
Andersdotter, Maria (1863 - (28 JUL 188?))
Andersdotter, Maria (1866 - )
Andersdotter, Maria (1870 - )
Andersdotter, Maria (1874 - )
Andersdotter, Maria (1877 - 1888)
Andersdotter, Maria (1880 - )
Andersdotter, Marit (1749 - )
Andersdotter, Marit (1795 - 1873)
Andersdotter, Marit (1852 - )
Andersdotter, Marta (1810 - 1851)
Andersdotter, Marta (1878 - )
Andersdotter, Martha (1852 - )
Andersdotter, Martha (1870 - 1880)
Andersdotter, Mathilda (1856 - )
Andersdotter, Mathilda (1861 - 1865)
Andersdotter, Mathilda (1872 - )
Andersdotter, Mathilda (1876 - 1880)
Andersdotter, Mathilda (1882 - )
Andersdotter, Märta (1808 - 1886)
Andersdotter, Märta (1810 - 1810)
Andersdotter, Märta (1814 - 1816)
Andersdotter, Märta (1821 - 1887)
Andersdotter, Märta (1825 - 1908)
Andersdotter, Märta (1826 - )
Andersdotter, Märta (1827 - )
Andersdotter, Märta (1828 - )
Andersdotter, Märta (1835 - 1869)
Andersdotter, Märta (1844 - )
Andersdotter, Märta (1846 - )
Andersdotter, Märta (1846 - )
Andersdotter, Märta (1849 - )
Andersdotter, Märta (1865 - )
Andersdotter, Stina Kajsa (1877 - )
Andersdotter, Stina (1816 - )
Andersdotter, Stina (1818 - )
Andersdotter, Stina (1822 - )
Andersdotter, Stina (1824 - )
Andersdotter, Stina (1826 - )
Andersdotter, Stina (1830 - )
Andersdotter, Stina (1830 - 1917)
Andersdotter, Stina (1835 - )
Andersdotter, Stina (1837 - 1839)
Andersdotter, Stina (1849 - )
Andersdotter, Stina (1849 - 1857)
Andersdotter, Stina (1850 - )
Andersdotter, Stina (1852 - 1947)
Andersdotter, Stina (1859 - )
Andersdotter, Stina (1865 - )
Andersdotter, Valborg (1718 - )
Anderson, Albin Edwin (1912 - 1998)
Anderson, Arvid (1907 - 1929)
Anderson, Clarence
Anderson, Gustaf Anders (1890 - 1950)
Anderson, Harold Emil (1910 - 2000)
Anderson, Mildred Ruth (1917 - 1976)
Andersson Berggren, Magnus (1834 - )
Andersson Bergkvist, Nils Andreas (1863 - )
Andersson Bergqvist, Nils (1854 - )
Andersson Bjur, Johannes (1850 - )
Andersson Dahlén, August (1862 - )
Andersson Dahlén, Karl (1864 - 1928)
Andersson Dahlén, Otto (1868 - )
Andersson Ek, Karl Magnus (1915 - )
Andersson Fyr, Jan (1815 - 1888)
Andersson Hag, Anders (1822 - 1880)
Andersson Hag, Per (1825 - )
Andersson Haglund, Anders (1857 - )
Andersson Haglund, Anders (1880 - )
Andersson Hämälainen, Olof (1747 - )
Andersson Lindgren, Anders (1873 - )
Andersson Lindgren, Johan (1869 - )
Andersson Löfdal, Per (1859 - )
Andersson Norström, Lars (1833 - )
Andersson Qvarnström, Johannes (1848 - )
Andersson Ronkainen, Klemet (1660 - 1715)
Andersson Skoglund, Albert (1882 - 1966)
Andersson Skoglund, Anders (1847 - 1930)
Andersson Skoglund, Emil (1884 - 1961)
Andersson Strand, Erik (1813 - 1897)
Andersson, ? (- 1961)
Andersson, Agnes Cecilia (1898 - )
Andersson, Agnes Karolina (1888 - )
Andersson, Albert (1918 - )
Andersson, Albin (1884 - )
Andersson, Alf Birger (1906 - 1917)
Andersson, Alfred (1873 - 1875)
Andersson, Alfred (1884 - 1957)
Andersson, Anders Ejnar (1869 - )
Andersson, Anders Emil (1885 - )
Andersson, Anders Eskil (1888 - )
Andersson, Anders Gustaf (1865 - 1870)
Andersson, Anders Gustaf (1875 - 1910)
Andersson, Anders Gustaf (1889 - 1957)
Andersson, Anders Gustaf (1904 - )
Andersson, Anders Leander (1884 - )
Andersson, Anders Leander (1894 - )
Andersson, Anders Viktor (1880 - )
Andersson, Anders
Andersson, Anders (1715 - 1761)
Andersson, Anders (1744 - )
Andersson, Anders (1779 - 1856)
Andersson, Anders (1795 - 1831)
Andersson, Anders (1797 - )
Andersson, Anders (1813 - 1817)
Andersson, Anders (1813 - 1862)
Andersson, Anders (1813 - 1869)
Andersson, Anders (1816 - )
Andersson, Anders (1818 - 1886)
Andersson, Anders (1818 - 1886)
Andersson, Anders (1819 - )
Andersson, Anders (1819 - 1868)
Andersson, Anders (1829 - 1839)
Andersson, Anders (1834 - )
Andersson, Anders (1834 - )
Andersson, Anders (1839 - )
Andersson, Anders (1839 - 1907)
Andersson, Anders (1842 - )
Andersson, Anders (1842 - )
Andersson, Anders (1842 - 1911)
Andersson, Anders (1845 - 1859)
Andersson, Anders (1848 - )
Andersson, Anders (1848 - )
Andersson, Anders (1852 - 1878)
Andersson, Anders (1854 - 1913)
Andersson, Anders (1855 - 1857)
Andersson, Anders (1856 - 1862)
Andersson, Anders (1858 - )
Andersson, Anders (1858 - 1888)
Andersson, Anders (1859 - )
Andersson, Anders (1860 - )
Andersson, Anders (1861 - )
Andersson, Anders (1862 - )
Andersson, Anders (1863 - 1873)
Andersson, Anders (1865 - 1865)
Andersson, Anders (1870 - )
Andersson, Anders (1873 - 1876)
Andersson, Anders (1876 - )
Andersson, Anders (1877 - )
Andersson, Anders (1886 - )
Andersson, Andreas (1859 - 1863)
Andersson, Anna Beda (1882 - )
Andersson, Anna Justina (1876 - )
Andersson, Anna Kajsa (1901 - )
Andersson, Anna Karolina (1900 - )
Andersson, Anna Karolina (1919 - )
Andersson, Anna Kristina (1886 - )
Andersson, Anna Kristina (1889 - )
Andersson, Anna Maria (Maja) (1910 - 1990)
Andersson, Anna (1908 - )
Andersson, Arvid (1890 - )
Andersson, Arvid (1892 - )
Andersson, Astrid Emilia (1915 - )
Andersson, Astrid (1913 - )
Andersson, August Edvald (1903 - )
Andersson, August (1855 - 1857)
Andersson, August (1858 - 1859)
Andersson, August (1863 - 1869)
Andersson, August (1867 - 1868)
Andersson, August (1870 - )
Andersson, August (1872 - )
Andersson, August (1872 - 1880)
Andersson, Axel Erik William (1917 - 1986)
Andersson, Axel Fritiof (1892 - )
Andersson, Axel Julius (1891 - )
Andersson, Axel Werner (1888 - )
Andersson, Axel (1872 - 1938)
Andersson, Axel (1913 - )
Andersson, Birger (1918 - )
Andersson, Birgit
Andersson, Clarence Robert (1914 - 1993)
Andersson, Dagmar Alette Ovidie (1890 - )
Andersson, Daniel (1834 - )
Andersson, Daniel (1860 - )
Andersson, Daniel (1865 - )
Andersson, Daniel (1874 - )
Andersson, Edit (1916 - 1988)
Andersson, Edmund (1856 - )
Andersson, Einar Torvald (1919 - )
Andersson, Elias (1828 - )
Andersson, Elias (1864 - )
Andersson, Elin (1890 - 1969)
Andersson, Elisabeth (Lisa) (1906 - 1977)
Andersson, Ellen (1911 - )
Andersson, Elof (1855 - )
Andersson, Emil (1867 - )
Andersson, Emil (1880 - )
Andersson, Emilia Kristina (1888 - )
Andersson, Emma Justina (1884 - )
Andersson, Emma Karolina (1878 - )
Andersson, Emma Kristina (1898 - )
Andersson, Emma (1887 - 1960)
Andersson, Emma (1891 - 1893)
Andersson, Emma (1903 - )
Andersson, Erik Walfrid (1879 - )
Andersson, Erik (1798 - )
Andersson, Erik (1853 - )
Andersson, Erik (1906 - )
Andersson, Erik (1909 - )
Andersson, Ester Maria (1889 - 1893)
Andersson, Esther (1889 - 1971)
Andersson, Eva Rose-Marie
Andersson, Fredrik (1854 - )
Andersson, Fredrik (1879 - )
Andersson, Gerd (1919 - )
Andersson, Gunhild Helga Martina (1914 - 1914)
Andersson, Gunnar Helge Emanuel (1909 - )
Andersson, Gunnar Teodor (1910 - )
Andersson, Gustaf (Gösta) (1914 - 1995)
Andersson, Gustaf Adolf (1875 - )
Andersson, Gustaf Ragnar (1903 - )
Andersson, Gustaf (1865 - )
Andersson, Gustaf (1883 - 1962)
Andersson, Gustaf (1906 - )
Andersson, Gösta Hemming (1915 - )
Andersson, Halle (1825 - 1844)
Andersson, Helga Sofia (1885 - 1885)
Andersson, Hendrik (1843 - 1850)
Andersson, Herbert (1918 - )
Andersson, Herman (1905 - )
Andersson, Hilda Maria (1894 - )
Andersson, Hjalmar Paulinus (1891 - )
Andersson, Hjalmar (1875 - )
Andersson, Hulda Maria (1888 - )
Andersson, Ingeborg (1917 - )
Andersson, Jan Magnus (1876 - )
Andersson, Jan (1791 - 1792)
Andersson, Jan (1808 - 1816)
Andersson, Jan (1820 - 1831)
Andersson, Jan (1821 - )
Andersson, Jan (1825 - )
Andersson, Jan (1830 - 1830)
Andersson, Jan (1834 - )
Andersson, Jan (1846 - )
Andersson, Jan (1851 - )
Andersson, Jan (1860 - )
Andersson, Johan Alfred (1874 - 1874)
Andersson, Johan Alfred (1889 - )
Andersson, Johan August (1877 - )
Andersson, Johan August (1880 - 1881)
Andersson, Johan Daniel (1903 - 1984)
Andersson, Johan Emil (1890 - 1965)
Andersson, Johan Fredrik (1869 - )
Andersson, Johan Fritiof (1887 - 1888)
Andersson, Johan Gustaf (1875 - )
Andersson, Johan Herbert Ferdinand (1907 - )
Andersson, Johan Rudolv (1902 - )
Andersson, Johan Valfrid (1889 - )
Andersson, Johan
Andersson, Johan (1713 - )
Andersson, Johan (1721 - )
Andersson, Johan (1728 - 1728)
Andersson, Johan (1730 - 1730)
Andersson, Johan (1757 - )
Andersson, Johan (1785 - 1790)
Andersson, Johan (1811 - )
Andersson, Johan (1840 - )
Andersson, Johan (1857 - )
Andersson, Johan (1860 - )
Andersson, Johan (1860 - )
Andersson, Johan (1862 - 1869)
Andersson, Johan (1863 - )
Andersson, Johan (1868 - )
Andersson, Johan (1877 - )
Andersson, Johan (1877 - 1951)
Andersson, Johan (1888 - )
Andersson, Johan (1893 - )
Andersson, Johan (1896 - (198?))
Andersson, Johanna Matilda (1889 - 1967)
Andersson, Johannes (1824 - )
Andersson, Johannes (1829 - )
Andersson, Johannes (1832 - )
Andersson, Johannes (1843 - )
Andersson, Johannes (1844 - )
Andersson, Johannes (1844 - 1844)
Andersson, Johannes (1844 - 1868)
Andersson, Johannes (1846 - )
Andersson, Johannes (1847 - )
Andersson, Johannes (1850 - )
Andersson, Johannes (1850 - )
Andersson, Johannes (1851 - )
Andersson, Johannes (1856 - 1881)
Andersson, Johannes (1857 - 1859)
Andersson, Johannes (1871 - 1917)
Andersson, Johannes (1881 - )
Andersson, John Herbert (1878 - 1880)
Andersson, Johnny
Andersson, Jon (1814 - )
Andersson, Jon (1845 - )
Andersson, Jonas (1813 - 1852)
Andersson, Jonas (1816 - )
Andersson, Jonas (1819 - 1821)
Andersson, Jonas (1821 - )
Andersson, Jonas (1821 - 1860)
Andersson, Jonas (1839 - )
Andersson, Jonas (1846 - )
Andersson, Jöns (1806 - 1807)
Andersson, Jöns (1810 - 1820)
Andersson, Jöns (1850 - )
Andersson, Jöns (1868 - )
Andersson, Karl August (1874 - 1875)
Andersson, Karl August (1881 - )
Andersson, Karl Einar (1900 - )
Andersson, Karl Emanuel (1879 - 1880)
Andersson, Karl Johan (1890 - )
Andersson, Karl Leander (1894 - )
Andersson, Karl Peter (1880 - )
Andersson, Karl Zakeus (1881 - )
Andersson, Karl (1866 - )
Andersson, Karl (1897 - )
Andersson, Karl (1906 - )
Andersson, Karl (1913 - )
Andersson, Karolina (1878 - )
Andersson, Kasper (1880 - 1967)
Andersson, Kristina (1890 - 1894)
Andersson, Lasse
Andersson, Lillian R. (1909 - 2000)
Andersson, Linnéa Charlotta (1918 - 1991)
Andersson, Magnus (1824 - )
Andersson, Magnus (1824 - )
Andersson, Magnus (1826 - 1846)
Andersson, Magnus (1827 - )
Andersson, Magnus (1832 - )
Andersson, Magnus (1833 - 1870)
Andersson, Magnus (1836 - )
Andersson, Magnus (1844 - )
Andersson, Magnus (1847 - )
Andersson, Magnus (1851 - )
Andersson, Magnus (1854 - )
Andersson, Magnus (1856 - 1857)
Andersson, Magnus (1859 - )
Andersson, Magnus (1861 - )
Andersson, Magnus (1862 - 1874)
Andersson, Magnus (1863 - )
Andersson, Magnus (1864 - )
Andersson, Magnus (1866 - 1869)
Andersson, Magnus (1870 - )
Andersson, Magnus (1871 - )
Andersson, Magnus (1875 - )
Andersson, Magnus (1887 - )
Andersson, Maja (1902 - )
Andersson, Maria Justina (1888 - )
Andersson, Maria Viola (1916 - )
Andersson, Maria (1896 - 1971)
Andersson, Maria (1913 - )
Andersson, Marta Linnéa (1906 - )
Andersson, Marta (1898 - )
Andersson, Marta (1915 - 2000)
Andersson, Mathilda (1884 - )
Andersson, Mattes (1823 - )
Andersson, Matts (1729 - )
Andersson, Matts (1739 - 1818)
Andersson, Märta Gunhild Ovidie (1915 - 1919)
Andersson, Naëmi (1917 - )
Andersson, Nathanael (1888 - 1900)
Andersson, Nils August (1885 - )
Andersson, Nils Evald (1912 - 1991)
Andersson, Nils Gustaf (1886 - )
Andersson, Nils Johan (1882 - )
Andersson, Nils Magnus (1865 - )
Andersson, Nils (1799 - )
Andersson, Nils (1802 - 1877)
Andersson, Nils (1813 - 1843)
Andersson, Nils (1824 - 1826)
Andersson, Nils (1826 - 1830)
Andersson, Nils (1829 - 1853)
Andersson, Nils (1843 - 1843)
Andersson, Nils (1847 - )
Andersson, Nils (1853 - 1857)
Andersson, Nils (1857 - )
Andersson, Nils (1865 - 1866)
Andersson, Ole Ragnar (1889 - 1971)
Andersson, Olof Albin (1895 - )
Andersson, Olof Gustaf (1842 - )
Andersson, Olof Gustaf (1881 - )
Andersson, Olof (1745 - 1815)
Andersson, Olof (1808 - )
Andersson, Olof (1821 - )
Andersson, Olof (1825 - (?000))
Andersson, Olof (1836 - )
Andersson, Olof (1842 - )
Andersson, Olof (1843 - )
Andersson, Olof (1848 - )
Andersson, Olof (1848 - )
Andersson, Olof (1850 - 1850)
Andersson, Olof (1851 - 1851)
Andersson, Olof (1858 - )
Andersson, Olof (1859 - )
Andersson, Olof (1859 - 1946)
Andersson, Olof (1861 - 1869)
Andersson, Olof (1862 - 1927)
Andersson, Olof (1864 - )
Andersson, Olof (1870 - )
Andersson, Olof (1877 - 1880)
Andersson, Olof (1883 - )
Andersson, Oscar (1910 - )
Andersson, Oscar (1912 - )
Andersson, Oskar (1871 - )
Andersson, Oskar (1885 - )
Andersson, Oskar (1898 - 1986)
Andersson, Oskar (1900 - 1981)
Andersson, Otto Albin (1883 - )
Andersson, Otto (1860 - )
Andersson, Otto (1870 - 1885)
Andersson, Per (?) (1812 - 1812)
Andersson, Per Emanuel (1885 - 1889)
Andersson, Per (1817 - )
Andersson, Per (1822 - )
Andersson, Per (1830 - 1908)
Andersson, Per (1848 - )
Andersson, Per (1858 - )
Andersson, Per (1862 - 1869)
Andersson, Per (1875 - 1892)
Andersson, Per (1892 - )
Andersson, Påhl (1738 - 1745)
Andersson, Pål (1720 - )
Andersson, Ragnar Edvard (1910 - )
Andersson, Raul (1909 - 1980)
Andersson, Rune
Andersson, Rut (1917 - 1976)
Andersson, Rut (1917 - 1999)
Andersson, Samuel (1821 - 1865)
Andersson, Selma (1886 - 1960)
Andersson, Sigfrid (1725 - )
Andersson, Sigfrid (1760 - )
Andersson, Signe Karolina (1895 - )
Andersson, Signe Matilda (1891 - )
Andersson, Simon (1783 - 1849)
Andersson, Sven Gustaf Paul (1920 - )
Andersson, Sven (1916 - )
Andersson, Thyra (1911 - )
Andersson, Torvald (1892 - 1923)
Andersson, Walfrid (1889 - )
Andersson, Viktor (1905 - 1985)
Andersson, Vilhelm (1894 - 1965)
Andersson, Ylva
Andreasdotter, Augusta (1873 - )
Andreasdotter, Hilma Emilia (1887 - )
Andreasdotter, Kristina (1869 - )
Andreasson, Anders Herman (1875 - )
Andreasson, Hildur Kristina (1908 - )
Andreasson, Jens (1845 - 1934)
Andreasson, Johan Wilhelm (1871 - )
Andreasson, Karl August (1881 - )
Andreasson, Magnus Leander (1883 - )
Andreasson, Olle Viktor (1878 - )
Andreasson, Oskar Walfrid (1888 - )
Asmussen, Eline (1906 - 1988)
Augustsdotter, Klara (1874 - )
Augustsdotter, Maria (1858 - )
Augustsson, Anders Gustaf (1882 - 1921)
Augustsson, Edvard Leander (1893 - 1895)
Augustsson, Herman (1872 - 1872)
Augustsson, Karl Agnar (1890 - )
Axelsdotter, Ingeborg (1811 - )
Axelsdotter, Kerstin (1814 - )
Axelsdotter, Stina (1811 - 1873)
Axelsson, Axel Johan (1871 - )
Axelsson, Jan (1824 - 1826)
Axelsson, Johan Hilding (1910 - 2000)
Axelsson, Johan Ivar (1910 - )
Axelsson, Johan (1806 - 1810)
Axheden, Robert (1897 - 1958)
Backlund, Hulda (1887 - )
Backlund, Johan Gustaf (1885 - )
Backlund, Julia Kristina (1888 - )
Becklin, Victor Emanuel (1889 - )
Bengtsdotter, Johanna Karolina (1866 - )
Bengtsdotter, Kajsa (1849 - )
Bengtsdotter, Karin (1806 - )
Bengtsdotter, Karolina (1860 - )
Bengtsdotter, Kathrina Augusta (1864 - 1864)
Bengtsdotter, Maria Stina (1855 - 1862)
Bengtsdotter, Marta (1799 - (31 DEC 186?))
Bengtsson Hagström, Jan Magnus (1858 - )
Bengtsson, Alice (1910 - )
Bengtsson, Anders (1867 - )
Bengtsson, Anna Eugenia (1894 - )
Bengtsson, Bengt Edvard (1864 - )
Bengtsson, Emma Kristina (1892 - )
Bengtsson, Gustaf Urbanus (1855 - 1855)
Bengtsson, Olof (1868 - )
Bengtsson, Per (1852 - )
Bengtsson, Sven (1846 - )
Bengtsson, Viktor Emanuel (1900 - )
Bengtsson, Vilhelm (1890 - 1895)
Bengtsson, Vilhelmina (1896 - )
Berg, Anita
Berg, Arthur
Berg, Elaine Josephine
Berg, Ester (1907 - )
Berg, Frederick Sven
Berg, Glenn Allen
Berg, Johan Julius (1882 - )
Berg, John Campbell
Berg, Karen Marie
Berg, Leonard Joseph
Berg, Louis Nils
Berg, Matilda Karolina (1890 - )
Berg, Nathan Daniel
Berg, Nils David (1914 - 1988)
Berg, Nils (1887 - 1938)
Berg, Olga Maria (1897 - )
Berg, Oskar Emanuel (1892 - )
Berg, Per-Uno
Berg, Selma Teresia (1895 - )
Berg, Signe Justina (1900 - )
Berg, Sven Thomas
Berg, Thomas Olof
Bergfjord, Hilding (1917 - 1988)
Bergfjord, Ivar (1912 - 1993)
Berggren, Axel (1899 - 1987)
Berggren, Björn
Berggren, Breanna May
Berggren, Cody Jon Ryan
Berggren, David (1907 - 1983)
Berggren, Elsa Linnea (1910 - 1987)
Berggren, Eric Jon
Berggren, Jennifer Lyn
Berggren, Jenny
Berggren, Kelley Jo
Berggren, Magnus (1864 - )
Berggren, Maurina Josefina (1890 - 1970)
Berggren, Ruth
Berggren, Timothy Alan
Berggren, Vernon
Bergius, Maria (Maja) (1920 - )
Bergius, Wivi (1917 - )
Bergkvist, Anna Justina (1884 - )
Bergkvist, Anna Linea (1918 - )
Bergkvist, Arne
Bergkvist, Astrid Maria (1901 - )
Bergkvist, Augusta Katrina (1880 - )
Bergkvist, Axel (1873 - )
Bergkvist, Birger
Bergkvist, Birgitta
Bergkvist, Ellen Maria (1908 - )
Bergkvist, Emil (1870 - )
Bergkvist, Erik Bertil (1916 - )
Bergkvist, Evald (1908 - )
Bergkvist, Gerda (1882 - 1964)
Bergkvist, Göte
Bergkvist, Henning (1905 - )
Bergkvist, Inga-Lena
Bergkvist, Ingemar
Bergkvist, Ivan (1917 - )
Bergkvist, Johan (1866 - )
Bergkvist, Johannes (1863 - )
Bergkvist, Karita
Bergkvist, Karl Rudolf (1898 - )
Bergkvist, Kjell-Åke
Bergkvist, Ludvig Emanuel (1896 - )
Bergkvist, Magnus (1880 - 1903)
Bergkvist, Olof Martin (1876 - )
Bergkvist, Olof Walfrid (1874 - )
Bergkvist, Olof
Bergkvist, Otto (1871 - )
Bergkvist, Sigrid Gunvor (1920 - )
Bergkvist, Svea Kristina (1903 - )
Bergkvist, Sylvia
Bergkvist, Tage
Bergkvist, Urban
Bergkvist, Wilhelm (1861 - )
Berglund, Johan Gustaf (1872 - 1874)
Berglund, Karl Viktor (1874 - )
Berglund, Maja Justina (1870 - )
Berglund, Marta (1841 - 1876)
Bergqvist, Anna
Bergqvist, Clarence
Bergqvist, Della
Bergqvist, Ebba
Bergqvist, Elin (1892 - )
Bergqvist, Ellen
Bergqvist, Ellen
Bergqvist, Elmer
Bergqvist, Hjalmar (1894 - )
Bergqvist, Ida Maria (1864 - 1936)
Bergqvist, Jenny Lovisa (1889 - )
Bergqvist, Jonas (1868 - )
Bergqvist, Kristina (1866 - )
Bergqvist, Ludvig (1887 - )
Bergqvist, Mabel
Bergqvist, Mabel
Bergqvist, Nils Johan (1873 - )
Bergqvist, Ragnar (1889 - 1974)
Bergqvist, Valter
Bergqvist, Vega
Bergqvist, Viktor
Bergren, Elaine Eleanor (1920 - 1998)
Bergren, Johan Gotfrid (1892 - 1954)
Bergren, Kenneth Eugene (1918 - 1919)
Bergren, Olof Henning (1897 - 1983)
Bergström, Arvid (1888 - )
Bergström, Axel (1884 - )
Bergström, Gerda Elisabet (1890 - )
Bergström, Hjalmar (1886 - )
Bergström, Johannes (1867 - )
Bergström, Margit Viola (1918 - 1919)
Bergström, Tord
Bergström, Ulf
Bergström, Viktor (1890 - 1964)
Bernhardsson, Olle August (1856 - 1857)
Bertilsdotter, Britta (1716 - )
Bertilsdotter, Karin (1714 - )
Bertilsdotter, Margareta (1663 - )
Bertilsdotter, Marit (1675 - )
Bertilsdotter, Sofia (1668 - )
Bertilsson, Anders (1697 - 1697)
Bertilsson, Bertil (1666 - 1754)
Bertilsson, Matthes (1670 - )
Björkqvist, Karl Johan Fritiof (1889 - )
Björkqvist, Nils Robert (1884 - )
Björkqvist, Per Johan Ragnar (1882 - )
Björkqvist, Signe Maria (1886 - 1889)
Björlin, Magnus (1859 - )
Björn, (1883 - )
Björn, Anders (1836 - )
Björn, Anna (1830 - )
Björn, Emma (1870 - )
Björn, Hilda Elisabet (1886 - )
Björn, Johanna Maria (1881 - )
Björn, Kristina (1867 - )
Björn, Lars Gustaf (1878 - )
Björn, Lars Johan (1865 - 1865)
Björn, Lars (1805 - 1864)
Björn, Lina Kajsa (1873 - )
Björn, Sven Adolf (1875 - )
Blom, Johannes (1839 - )
Blomberg, Anna Paulina (1881 - 1881)
Bodén, ?
Bohman, Nils Olof (1915 - 1988)
Bohman, Per-Åke
Boström, Sven Sixten Verner (1919 - )
Brattström, Johannes Valfrid (1895 - )
Brattström, Lars Magnus (1890 - )
Brattström, Maria Karolina (1893 - )
Brinkman Hansen, Katrine (Tine)
Broström, Nils Åke Gösta (1905 - )
Brunzell, Agnes Elvira (1891 - )
Brunzell, Axel Amandus (1886 - )
Brunzell, Elin Maria (1900 - )
Brunzell, Karl Gustaf (1894 - )
Brunzell, Klara Lavinia (1890 - )
Brunzell, Knut Adolf (1898 - )
Brunzell, Oskar Vilhelm (1896 - )
Bryntesdotter, Stina (1873 - )
Burkholtz, Karissa
Bäckman, Agda Amalia
Bäckman, Erik Gustaf (1868 - )
Bäckman, Gustaf (1860 - 1864)
Bäckman, Hildur Linnéa (1905 - 1987)
Bäckman, Johan (1864 - )
Bäckman, Karolina (1863 - 1863)
Bäckman, Kathrina (1868 - )
Bäckman, Kristina (1858 - 1865)
Bäckman, Lars Edvard (1873 - )
Bäckman, Maria Katrina (1855 - )
Bäckman, Mathias (1865 - )
Bäckman, Mathilda (1862 - 1864)
Bäckman, Mathilda (1866 - )
Bäckman, Mattias (1862 - 1864)
Bäckman, Nelly Elvira (1895 - 1976)
Bäckman, Nils (1856 - )
Bäckman, Olof Emanuel (1890 - 1954)
Bäckman, Olof (1860 - 1928)
Bäckman, Otto (1867 - 1867)
Bäckman, Per August (1871 - )
Bäckman, Signe Maria
Bäckström, Alfred (1869 - )
Bäckström, Nils Hjalmar (1882 - )
Bäckström, Olof (1843 - )
Bäckström, Titus (1864 - )
Carlqvist, Daniel (1865 - )
Carlqvist, Emma (1862 - )
Carlqvist, Johan Magnus (1856 - 1865)
Carlqvist, Johanna (1858 - )
Carlqvist, Karl Johan (1869 - 1871)
Carlqvist, Lars Gustaf (1860 - )
Carlqvist, Magnus Wilhelm (1872 - )
Carlqvist, Martin (1864 - )
Carlqvist, Stina Kajsa (1868 - )
Carlson, Billy
Carlson, Edna
Carlson, Kevin
Carlson, Stanley
Christofersdotter, Britta (1876 - )
Christofersdotter, Elisabet Matilda (1872 - )
Christofersdotter, Kerstin (1805 - 1874)
Christofersdotter, Kristina (1874 - )
Christofersdotter, Maria (1876 - )
Christofersson, Johan Emanuel (1885 - )
Christofersson, Karl Magnus (1882 - )
Christofersson, Olof August (1879 - )
Christoffersdotter, Britta (1831 - )
Christoffersdotter, Kajsa (1835 - 1836)
Christoffersdotter, Karin (1846 - )
Christoffersdotter, Kerstin (1845 - )
Christoffersdotter, Kristina (1847 - 1847)
Christoffersdotter, Marit (1854 - )
Christoffersson, Christoffer (1844 - )
Christoffersson, Christoffer (1848 - )
Christoffersson, Gustaf (1842 - 1857)
Christoffersson, Johannes (1848 - 1851)
Christoffersson, Jonas (1837 - 1841)
Christoffersson, Lars (1848 - )
Christophersdotter, Britta (1800 - 1805)
Christophersdotter, Britta (1812 - 1823)
Christophersdotter, Britta (1829 - )
Christophersdotter, Karin (1810 - 1840)
Christophersdotter, Kerstin (1779 - 1849)
Christophersdotter, Maria (1723 - 1794)
Christophersdotter, Maria (1815 - 1818)
Christophersson, Christopher (1660 - 1740)
Christophersson, Christopher (1712 - 1768)
Christophersson, Christopher (1803 - )
Christophersson, Erik (1747 - 1808)
Christophersson, Hendrik (1754 - 1835)
Christophersson, Mattes (1655 - 1705)
Christophersson, Per (1808 - 1810)
Christophersson, Per (1833 - )
Christophersson, Skåre (1788 - 1862)
Clemetsdotter, Marit (1749 - 1821)
Clemetsson, Erich (- 1740)
Croné, August Herman (1874 - 1956)
Croné, Nils (1891 - 1969)
Croné, Olof Axel (1884 - )
Dahlén, Johan Arvid (1918 - 1957)
Dahlén, Johannes (1858 - )
Dahlén, Justina (1892 - )
Dahlén, Kajsa (1860 - 1870)
Dahlén, Karl August (1894 - )
Dahlén, Karl Torsten (1919 - )
Dahlén, Magnus (1860 - )
Dahlén, Maria Kajsa (1870 - )
Dahlén, Stina (1866 - )
Dalén, Emma Ulrika (1891 - )
Dalén, Hedvig Maria (1916 - )
Dalén, Helga Karolina (1914 - )
Dalén, Henning (1911 - )
Dalén, Johan Albin (1893 - )
Dalén, John Elfrid Emanuel (1920 - )
Dalén, Julius André (1904 - )
Dalén, Karl Fredrik (1902 - )
Dalén, Magnus Emanuel (1895 - )
Dalén, Oskar Herbert (1890 - )
Dalén, Valborg Annita (1920 - )
Dalén, Viktor (1891 - )
Dalén, Vilma (1897 - )
Dalmar, Johan (1893 - 1969)
Danielsdotter, Anna Maria (1867 - )
Danielsdotter, Anna (1861 - )
Danielsdotter, Augusta Mathilda (1874 - )
Danielsdotter, Beda Amalia (1880 - 1881)
Danielsdotter, Beda Cesilia (1881 - )
Danielsdotter, Britta (1807 - 1845)
Danielsdotter, Britta (1832 - )
Danielsdotter, Britta (1842 - )
Danielsdotter, Britta (1844 - )
Danielsdotter, Cathrina (1823 - 1842)
Danielsdotter, Kajsa (1838 - )
Danielsdotter, Kajsa (1865 - )
Danielsdotter, Karin (1871 - )
Danielsdotter, Karolina (1865 - )
Danielsdotter, Karolina (1877 - )
Danielsdotter, Katarina (1818 - 1818)
Danielsdotter, Kerstin (1830 - 1874)
Danielsdotter, Kerstin (1833 - )
Danielsdotter, Kerstin (1855 - )
Danielsdotter, Kristina (1864 - )
Danielsdotter, Maja Kajsa (1873 - )
Danielsdotter, Maria Kristina (1848 - 1848)
Danielsdotter, Maria (1837 - )
Danielsdotter, Maria (1844 - )
Danielsdotter, Maria (1851 - )
Danielsdotter, Maria (1872 - )
Danielsdotter, Mathilda (1873 - )
Danielsdotter, Märta (1835 - 1887)
Danielsdotter, Märta (1842 - 1845)
Danielsdotter, Märta (1859 - 1862)
Danielsdotter, Märta (1868 - )
Danielsdotter, Stina (1830 - )
Danielsdotter, Stina (1842 - )
Danielsdotter, Stina (1850 - 1857)
Danielsdotter, Stina (1860 - )
Danielson, August Nels (Gust) (1873 - 1932)
Danielson, Florence Irene (1900 - 1995)
Danielson, Helen Petra Joy (1915 - )
Danielson, John Peter (1873 - 1948)
Danielson, Lester August (1902 - 1973)
Danielson, Olive Marie (1909 - 1998)
Danielson, Vernon (1904 - 1991)
Danielsson, Alfred Emanuel (1892 - )
Danielsson, Allan
Danielsson, Anders Walfrid (1890 - )
Danielsson, Anders (1847 - )
Danielsson, Anders (1854 - )
Danielsson, Anders (1858 - )
Danielsson, August (1862 - )
Danielsson, August (1877 - )
Danielsson, Axel Gottfrid (1895 - 1991)
Danielsson, Daniel Gottfrid (1895 - 1982)
Danielsson, Daniel (1829 - )
Danielsson, Daniel (1845 - 1859)
Danielsson, Daniel (1862 - 1865)
Danielsson, Daniel (1863 - )
Danielsson, Daniel (1868 - )
Danielsson, Daniel (1870 - )
Danielsson, Elias (1840 - )
Danielsson, Elin Kristina (1897 - )
Danielsson, Erik Gottfrid (1920 - 1997)
Danielsson, Erik (1811 - )
Danielsson, Ernst Ragnar Teofil (1897 - 1981)
Danielsson, Fredrik Emanuel (1869 - 1887)
Danielsson, Gerda Margareta (Greta) (1902 - 1980)
Danielsson, Greta
Danielsson, Gunhild
Danielsson, Gunnar
Danielsson, Gustaf (Gösta) (1915 - 1991)
Danielsson, Gustaf (1886 - 1887)
Danielsson, Hanna Elisabet (1892 - 1981)
Danielsson, Helge (1917 - )
Danielsson, Hilda Kristina (1899 - 1978)
Danielsson, Ingrid Sofia Eleonora (1906 - 1927)
Danielsson, Johan (1885 - )
Danielsson, Johannes (1835 - 1839)
Danielsson, Johannes (1840 - )
Danielsson, Johannes (1846 - )
Danielsson, Jonas (1849 - 1850)
Danielsson, Julia Maria (1897 - 1997)
Danielsson, Karin Ingeborg (1898 - 1994)
Danielsson, Karl Birger Göte (1900 - 1909)
Danielsson, Karl Magnus (1876 - )
Danielsson, Karl Manfrid (1903 - )
Danielsson, Karl Otto (1875 - )
Danielsson, Karl (1887 - )
Danielsson, Karolina (1891 - )
Danielsson, Kristina (1879 - )
Danielsson, Lars Gunnar (1894 - 1969)
Danielsson, Lars Magnus (1858 - 1937)
Danielsson, Magnus (1833 - )
Danielsson, Magnus (1850 - )
Danielsson, Magnus (1853 - )
Danielsson, Magnus (1866 - )
Danielsson, Magnus (1875 - )
Danielsson, Martin (1863 - )
Danielsson, Märta (1882 - )
Danielsson, Nils (1816 - 1892)
Danielsson, Nils (1829 - )
Danielsson, Nils (1863 - 1864)
Danielsson, Olga Emilia (1899 - )
Danielsson, Olof Harald Nore (1900 - 1996)
Danielsson, Olof (1888 - )
Danielsson, Oskar Emanuel (1891 - )
Danielsson, Oskar Emanuel (1894 - 1969)
Danielsson, Oskar (1893 - )
Danielsson, Oskar (1903 - 1957)
Danielsson, Otto (1878 - )
Danielsson, Per Joel (1894 - 1895)
Danielsson, Selma Maria (1893 - )
Danielsson, Signe Maria (1893 - )
Danielsson, Svea Birgit Maria (1911 - 2000)
Davis, Jessica
Davis, Marla
Delin, Anna Desideria (1885 - )
Delin, Beda Maria (1893 - 1893)
Delin, Emma Lovisa (1895 - 1895)
Delin, Ida Augusta (1888 - 1889)
Delin, Ida Karolina (1889 - 1890)
Delin, Jonas Walfrid (1891 - )
Delin, Karl Fredrik (1887 - )
Demarais, Melissa
Edgren, August (1871 - )
Edgren, Jacob Albert (1899 - )
Edgren, Maria Kristina (1897 - )
Ek, Anna Maria (1898 - 1986)
Ek, Beda Justina (1901 - )
Ek, Ellen Emelia (1903 - )
Ek, Emmy Karolina (1906 - )
Ek, Ester Elisabeth (1908 - )
Ek, Ester Teresia (1896 - )
Ek, Gustaf Artur (1895 - )
Ek, Johan Ragnar (1909 - )
Ek, Selma Sofia (1911 - )
Elfström, Magnus (1843 - )
Elfström, Martin (1864 - )
Eliasdotter, Augusta (1879 - )
Eliasdotter, Emma (1868 - 1872)
Eliasdotter, Emma (1872 - )
Eliasdotter, Kajsa (1866 - )
Eliasdotter, Karolina (1870 - )
Eliasdotter, Maria Lena (1867 - )
Eliasdotter, Maria Mathilda (1858 - )
Eliasdotter, Maria (1859 - )
Eliasdotter, Mathilda (1877 - )
Eliasdotter, Sofia (1869 - )
Eliasdotter, Stina (1820 - )
Eliasson Setterberg, Johannes (1854 - )
Eliasson, Anders (1850 - 1855)
Eliasson, Anders (1857 - )
Eliasson, August (1876 - )
Eliasson, Daniel (1831 - 1839)
Eliasson, Elias (1834 - 1835)
Eliasson, Elias (1861 - )
Eliasson, Jan (1829 - )
Eliasson, Johannes (1849 - 1929)
Eliasson, Lars Magnus (1874 - )
Eliasson, Magnus (1863 - )
Eliasson, Oskar (1885 - )
Elofsdotter, Anna Karolina (1876 - )
Elofsdotter, Anna (1809 - )
Elofsdotter, Britta (1828 - )
Elofsdotter, Cattrina (1795 - )
Elofsdotter, Emma Valborg (1879 - )
Elofsdotter, Hulda Maria (1888 - )
Elofsdotter, Karin (1825 - )
Elofsdotter, Kerstin (1799 - )
Elofsdotter, Magda Dorotea (1881 - )
Elofsdotter, Maria (1802 - )
Elofsdotter, Maria (1835 - 1843)
Elofsdotter, Maria (1845 - )
Elofsdotter, Marit (1806 - )
Elofsdotter, Märta (1803 - )
Elofsdotter, Stina (1798 - )
Elofsson, Alfred (1886 - )
Elofsson, Jan (1804 - 1839)
Elofsson, Jan (1820 - 1825)
Elofsson, Jonas (1798 - )
Elofsson, Jonas (1820 - )
Elofsson, Jöns (1794 - )
Elofsson, Lars (1800 - 1878)
Elofsson, Nils Kristian (1883 - 1890)
Elofsson, Nils Magnus (1853 - )
Elofsson, Per (1818 - 1870)
Elzvik, Sven Erik Gustaf (1916 - )
Emanuelsson, Karl Erik Verner (1920 - )
Emilsdotter, Elin (1891 - )
Emilsson, Erik Gustaf (1909 - 1995)
Emilsson, Oskar Napoleon (1895 - )
Engdal, Sten (1866 - )
Engebretsen, Joakim
Englund, Albert (1893 - 1916)
Englund, Axel (1906 - 1978)
Englund, Elin (1892 - 1928)
Englund, Emma Justina (1908 - )
Englund, Erik Gustaf (1896 - )
Englund, Esther (1887 - )
Englund, Hanna (1889 - 1960)
Englund, Harald
Englund, Hjalmar (1920 - )
Englund, Jenny (1895 - )
Englund, Johanne (1878 - )
Englund, Kristian (1880 - )
Englund, Lorang
Englund, Margot
Englund, Martin (1882 - )
Englund, Matilda (1904 - 1987)
Englund, Nils Rikard (1898 - )
Englund, Peder (1898 - 1970)
Englund, Ragnar
Englund, Reidun
Englund, Ruth
Engman, Anna
Engman, Rikard Julius (1895 - )
Engman, Stina
Engström, Ann-Mari
Engström, Gustaf (1896 - )
Engström, Hildur Birgit Naemi (1916 - )
Engström, Johan Alfred (1899 - )
Engström, Kjell
Engström, Kristina (1893 - )
Engström, Maria (1892 - )
Engström, Nils Magnus (1885 - 1960)
Engström, Olof Rickard (1919 - )
Engström, Oscar Hilding (1914 - 1987)
Engström, Per (1862 - )
Eriksdotter, Anna (1813 - )
Eriksdotter, Anna (1823 - )
Eriksdotter, Anna (1845 - )
Eriksdotter, Annika (1764 - )
Eriksdotter, Beda Kristina (1883 - )
Eriksdotter, Britta (1752 - 1828)
Eriksdotter, Britta (1816 - 1819)
Eriksdotter, Britta (1847 - )
Eriksdotter, Ida Maria (1879 - )
Eriksdotter, Ida Maria (1890 - )
Eriksdotter, Ingebor (1805 - )
Eriksdotter, Ingeborg (1834 - )
Eriksdotter, Johanna (1867 - )
Eriksdotter, Kajsa (1837 - )
Eriksdotter, Kajsa (1843 - )
Eriksdotter, Kajsa (1848 - )
Eriksdotter, Karin (1756 - )
Eriksdotter, Kerstin (1812 - 1818)
Eriksdotter, Kerstin (1826 - 1842)
Eriksdotter, Kerstin (1846 - )
Eriksdotter, Kerstin (1861 - )
Eriksdotter, Kristina (1870 - )
Eriksdotter, Lisa (1814 - 1818)
Eriksdotter, Lisa (1819 - 1820)
Eriksdotter, Maria Stina (1854 - )
Eriksdotter, Maria Stina (1857 - )
Eriksdotter, Maria (1764 - )
Eriksdotter, Maria (1807 - 1885)
Eriksdotter, Maria (1817 - 1818)
Eriksdotter, Maria (1820 - 1891)
Eriksdotter, Maria (1835 - )
Eriksdotter, Maria (1841 - )
Eriksdotter, Maria (1844 - 1857)
Eriksdotter, Maria (1856 - )
Eriksdotter, Maria (1857 - )
Eriksdotter, Maria (1862 - 1865)
Eriksdotter, Maria (1870 - 1949)
Eriksdotter, Marta (1844 - 1844)
Eriksdotter, Matilda (1869 - 1870)
Eriksdotter, Märta (1811 - 1894)
Eriksdotter, Märta (1828 - 1841)
Eriksdotter, Märta (1843 - )
Eriksdotter, Märta (1858 - )
Eriksdotter, Sabina (1879 - )
Eriksdotter, Stina (1822 - 1887)
Eriksdotter, Stina (1839 - )
Eriksdotter, Stina (1865 - )
Erikson, Anna Linnéa Joseline (1896 - )
Erikson, Ejnar (1893 - )
Erikson, Harald Petrus (1895 - )
Erikson, Harald
Eriksson Bergkvist, Erik (1847 - 1915)
Eriksson Storm, Jonas (1831 - 1854)
Eriksson Sundberg, Nils (1849 - )
Eriksson, ? (1883 - 1883)
Eriksson, Alfred (1917 - 1997)
Eriksson, Anders ((2? SEP 1862) - 1862)
Eriksson, Anders (1810 - )
Eriksson, Anders (1837 - )
Eriksson, Anders (1837 - )
Eriksson, Anders (1853 - )
Eriksson, Anders (1857 - 1862)
Eriksson, Anders (1875 - )
Eriksson, Anders (1901 - )
Eriksson, Anna Emilia (1916 - )
Eriksson, Anna (1888 - )
Eriksson, Annie Matilda (1910 - 1988)
Eriksson, Astrid
Eriksson, Axel Herman (1886 - )
Eriksson, Axel Herman (1914 - )
Eriksson, Axel
Eriksson, Beda Josefina (1914 - )
Eriksson, Beda Maria (1880 - )
Eriksson, Bertil (1920 - )
Eriksson, Britta Maria (1887 - )
Eriksson, Christopher (1789 - )
Eriksson, Claus (1858 - 1860)
Eriksson, Elin Maria (1905 - )
Eriksson, Ellen Justina (1912 - 1997)
Eriksson, Ellen (1918 - )
Eriksson, Elof (1859 - )
Eriksson, Elsa Justina (1908 - )
Eriksson, Eric (1808 - 1840)
Eriksson, Erik Gustaf (1850 - 1857)
Eriksson, Erik Ivar (1912 - 1991)
Eriksson, Erik Mathias (1869 - 1875)
Eriksson, Erik
Eriksson, Erik
Eriksson, Erik (1834 - )
Eriksson, Erik (1850 - 1852)
Eriksson, Erik (1853 - )
Eriksson, Erik (1857 - )
Eriksson, Erik (1858 - 1859)
Eriksson, Erik (1907 - 1993)
Eriksson, Erik (1919 - )
Eriksson, Ernst (1913 - )
Eriksson, Gustaf Gottfrid (1890 - 1890)
Eriksson, Hanna Kajsa (1917 - )
Eriksson, Hilma Katarina (1889 - )
Eriksson, Jan Jonas (1875 - 1876)
Eriksson, Jan (1815 - 1841)
Eriksson, Jan (1829 - )
Eriksson, Janne (1876 - )
Eriksson, Janne (1883 - )
Eriksson, Johan Alfred (1873 - )
Eriksson, Johan Hilding Samuel (1915 - )
Eriksson, Johan Magnus (1898 - )
Eriksson, Johan Natanael (1887 - )
Eriksson, Johan Nathanael (1881 - 1881)
Eriksson, Johan (1825 - )
Eriksson, Johannes (1829 - )
Eriksson, Johannes (1832 - 1833)
Eriksson, Johannes (1837 - )
Eriksson, Johannes (1841 - )
Eriksson, Johannes (1841 - )
Eriksson, Johannes (1851 - )
Eriksson, Johannes (1854 - )
Eriksson, Johannes (1861 - )
Eriksson, Jonas (1836 - )
Eriksson, Karin Lovisa (1911 - )
Eriksson, Karl Magnus (1915 - )
Eriksson, Kermit
Eriksson, Kristina Elisabeth (1892 - 1892)
Eriksson, Lars (1838 - 1893)
Eriksson, Magnus (1827 - )
Eriksson, Magnus (1834 - )
Eriksson, Magnus (1845 - 1926)
Eriksson, Magnus (1846 - )
Eriksson, Magnus (1859 - 1863)
Eriksson, Magnus (1864 - )
Eriksson, Magnus (1879 - )
Eriksson, Martin (1872 - 1943)
Eriksson, Matthes (1770 - )
Eriksson, Mattias (1853 - 1857)
Eriksson, Matts (1750 - )
Eriksson, Nils Edvard (1877 - )
Eriksson, Nils Henning (1919 - )
Eriksson, Nils (1821 - )
Eriksson, Nils (1907 - 1991)
Eriksson, Olle Fritiof (1884 - )
Eriksson, Olof (1824 - )
Eriksson, Olof (1866 - )
Eriksson, Otilia (1888 - )
Eriksson, Otto (1848 - )
Eriksson, Per Viktor (1916 - )
Eriksson, Per (1837 - )
Eriksson, Per (1840 - )
Eriksson, Per (1851 - 1854)
Eriksson, Per (1852 - )
Eriksson, Per (1855 - )
Eriksson, Remes (1660 - )
Eriksson, Rut (1916 - )
Eriksson, Ruth
Eriksson, Selma (1884 - )
Eriksson, Staffan (1722 - 1792)
Eriksson, Staffan (1753 - )
Eriksson, Ture (1855 - )
Eriksson, Viktor (1877 - 1880)
Eriksson, Viktor (1883 - )
Eriksson, Vilhelm (1915 - 1995)
Erlandsson Hedberg, Anders (1881 - )
Ersdotter, ? (1732 - )
Ersdotter, Anna (1763 - 1769)
Ersdotter, Annicka (1790 - )
Ersdotter, Annika (1759 - )
Ersdotter, Britta (1736 - 1804)
Ersdotter, Britta (1761 - 1783)
Ersdotter, Britta (1792 - 1825)
Ersdotter, Britta (1823 - )
Ersdotter, Elisabeth (1863 - )
Ersdotter, Ellika (1760 - )
Ersdotter, Gertrud (1763 - )
Ersdotter, Ingeborg (1828 - )
Ersdotter, Johanna (1861 - )
Ersdotter, Kajsa (1817 - 1883)
Ersdotter, Kajsa (1833 - )
Ersdotter, Kajsa (1841 - 1841)
Ersdotter, Kari (1788 - 1811)
Ersdotter, Kari (1789 - )
Ersdotter, Karin (1760 - 1809)
Ersdotter, Karin (1771 - )
Ersdotter, Karin (1775 - )
Ersdotter, Kerstin (1837 - )
Ersdotter, Lisa (1775 - 1794)
Ersdotter, Lisa (1779 - )
Ersdotter, Malin (1756 - 1759)
Ersdotter, Maria (1755 - 1814)
Ersdotter, Maria (1763 - 1766)
Ersdotter, Maria (1766 - )
Ersdotter, Maria (1774 - 1783)
Ersdotter, Maria (1791 - 1791)
Ersdotter, Maria (1804 - )
Ersdotter, Maria (1808 - )
Ersdotter, Maria (1823 - )
Ersdotter, Maria (1833 - 1836)
Ersdotter, Marit (1757 - 1832)
Ersdotter, Marit (1796 - 1797)
Ersdotter, Marit (1832 - )
Ersdotter, Märta (1806 - 1882)
Ersson Eld, Erik (1775 - 1842)
Ersson Hedblad, Hendrik (1802 - 1876)
Ersson Spjut, Erik (1820 - )
Ersson, Anders (1786 - 1852)
Ersson, Anders (1822 - )
Ersson, Clemmet (1728 - 1788)
Ersson, Eric (1823 - )
Ersson, Eric (1826 - )
Ersson, Erik
Ersson, Erik (1730 - )
Ersson, Erik (1739 - 1799)
Ersson, Erik (1763 - )
Ersson, Erik (1764 - 1769)
Ersson, Erik (1771 - )
Ersson, Erik (1777 - )
Ersson, Isac (1783 - )
Ersson, Jan (1814 - )
Ersson, Johan (1768 - 1769)
Ersson, Johan (1768 - 1783)
Ersson, Johan (1788 - )
Ersson, Jon (1829 - )
Ersson, Lars (1779 - 1781)
Ersson, Matthes (1781 - 1784)
Ersson, Matthes (1786 - )
Ersson, Matts (1772 - )
Ersson, Måns (1767 - )
Ersson, Nils (1812 - )
Ersson, Per (1794 - 1860)
Ersson, Per (1825 - )
Ersson, Skåre (1838 - 1841)
Evensson, Agnes (1900 - )
Evensson, Anna Maria (1910 - )
Evensson, Ellen Johanna (1902 - )
Evensson, Emmy Natalia (1904 - )
Evensson, Gunborg Lilly Maria (1919 - )
Evensson, Karl Leander (1898 - )
Evensson, Mathilda Karolina (1896 - )
Evensson, Mattias (1871 - )
Evensson, Ruth Hellvi (1913 - )
Falk, Jan Petter (1842 - )
Falk, Lovisa (1844 - )
Falk, Magnus (1847 - )
Falk, Maja Kajsa (1849 - )
Falk, Olof Konrad (1919 - )
Fjällberg, Anna Teresia (Tea) (1920 - 1994)
Forsberg, Adolf (1905 - )
Forsberg, Algot (1916 - 1992)
Forsberg, Alice
Forsberg, Anders Gustaf (1865 - )
Forsberg, Anna Charlotta (1872 - )
Forsberg, Britta Katarina (1886 - )
Forsberg, David (1902 - 1954)
Forsberg, Elin
Forsberg, Elsa (1919 - 1992)
Forsberg, Gustaf Adolf (1884 - )
Forsberg, Helmer (1910 - 1995)
Forsberg, Henning
Forsberg, Ingrid
Forsberg, Johan (1894 - 1986)
Forsberg, Karin
Forsberg, Karl (1896 - 1980)
Forsberg, Olof (1868 - 1868)
Forsberg, Oskar (1900 - )
Forsberg, Ragnar (1898 - 1927)
Forsberg, Rune
Forsberg, Selma (1913 - )
Forsberg, Signe Gunilla (1891 - )
Forsberg, Signe (1907 - 1981)
Forsberg, Sylvester (1889 - )
Forslund, Anders Petter (1862 - )
Forslund, Kristina (1861 - )
Forsman, Bertil (1920 - )
Forsman, Emil Rikard (1897 - )
Forsman, Oskar (1895 - )
Fredriksdotter, Astrid (1899 - 1952)
Fredriksson Rudberg, Julius (1885 - )
Fredriksson, Anna (1886 - 1955)
Fremouw, Carol Ann
Frisk, Agda (1901 - 1987)
Frisk, Agnes Teresia (1900 - )
Frisk, Johan (1907 - 1967)
Frisk, Mattias (1898 - 1962)
Frisk, Signe Maria (1896 - )
Frykholm, Beda Maria (1877 - 1892)
Frykholm, Karl Erik (1918 - )
Fyhr, Anna (1890 - )
Fyhr, Elias (1895 - 1919)
Fyhr, Enoch (1884 - 1968)
Fyhr, Ester (1892 - )
Fyhr, Ida (1902 - 1940)
Fyhr, Johan (1899 - 1979)
Fyhr, Maria (1886 - 1967)
Genz, Andrea
Gran, Anna Kajsa (1833 - )
Gran, Johan Oskar (1873 - 1875)
Gran, Johanna Armida Natalia (1883 - )
Gran, Johanna Augusta (1870 - 1871)
Gran, Jonas Oskar (1878 - 1878)
Gran, Jonas Walfrid (1865 - 1866)
Gran, Karl Mauritz (1886 - 1886)
Gran, Lovisa Elmira (1887 - )
Gran, Maria Kajsa (1867 - )
Gran, Nils Johan (1871 - 1873)
Granbom, Ernst Ferdinand (1892 - )
Granbom, Jakob (1863 - )
Granbom, Johan Rudolf (1888 - )
Grankvist, Johan Olof (1873 - )
Granängen, Ivar (1918 - 1979)
Grundström, August (1878 - )
Grundström, Ingrid
Grundström, Lena
Grundström, Nils August (1909 - 1992)
Gräslund, Anders (1859 - )
Grönberg, Agda Matilda (1897 - )
Grönberg, Elin Maria (1887 - )
Grönberg, Elisabeth (1869 - 1943)
Grönberg, Emma Lovisa (1874 - )
Grönberg, Fridolf (1892 - 1983)
Grönberg, Gustaf Sigfrid (1897 - )
Grönberg, Helge Fritiof (1902 - )
Grönberg, Johan Albin (1901 - 1974)
Grönberg, Johan Viktor (1891 - 1897)
Grönberg, Johan (1878 - )
Grönberg, Johannes
Grönberg, Maria (1866 - )
Grönberg, Mathilda (1871 - 1876)
Grönberg, Oskar Hilding (1904 - )
Grönberg, Sigurd Helmer (1904 - 1939)
Grönberg, Wilhelmina (1876 - 1926)
Gund, Johannes (1845 - )
Gund, Kajsa (1840 - )
Gund, Lisa (1853 - )
Gund, Maria (1848 - )
Gund, Nils (1851 - 1852)
Gustafsdotter, Anna Kajsa (1850 - )
Gustafsdotter, Anna (1860 - )
Gustafsdotter, Betty (1857 - )
Gustafsdotter, Britta Kristina (1870 - )
Gustafsdotter, Britta (1794 - 1874)
Gustafsdotter, Emma Hildora (1874 - )
Gustafsdotter, Hilma Augusta (1877 - 1878)
Gustafsdotter, Hilma Ottilia (1880 - )
Gustafsdotter, Kajsa (1860 - )
Gustafsdotter, Kari (1797 - 1882)
Gustafsdotter, Kerstin (1796 - 1800)
Gustafsdotter, Kerstin (1802 - 1845)
Gustafsdotter, Kerstin (1805 - )
Gustafsdotter, Kerstin (1815 - 1816)
Gustafsdotter, Kerstin (1826 - )
Gustafsdotter, Kerstin (1842 - )
Gustafsdotter, Kristina (1857 - )
Gustafsdotter, Maria Karolina (1901 - )
Gustafsdotter, Maria Stina (1879 - )
Gustafsdotter, Maria (1863 - 1883)
Gustafsdotter, Martha (1816 - 1818)
Gustafsdotter, Märta (1823 - )
Gustafsson Lans, Gustaf (1829 - )
Gustafsson, Anders Verner (1899 - 1978)
Gustafsson, Anna Dorothea (1902 - )
Gustafsson, Arthur (1918 - )
Gustafsson, August Nilsander (1877 - )
Gustafsson, Axel Hilmer (1909 - )
Gustafsson, Axel Leonard (1872 - )
Gustafsson, Börje
Gustafsson, Christopher (1801 - )
Gustafsson, Dagny Kristina (1907 - )
Gustafsson, Edvard (1904 - 1978)
Gustafsson, Emma Ottilia (1914 - )
Gustafsson, Erik Vilhelm (1920 - )
Gustafsson, Gustaf Artur (1904 - )
Gustafsson, Gustaf (1808 - )
Gustafsson, Gustaf (1854 - )
Gustafsson, Hedvig (1908 - 1972)
Gustafsson, Hilda Maria (1902 - 1987)
Gustafsson, Johan (1863 - )
Gustafsson, Jonas (1821 - )
Gustafsson, Karl Peter (1907 - )
Gustafsson, Magnus (1859 - )
Gustafsson, Magnus (1864 - )
Gustafsson, Matts (1799 - 1834)
Gustafsson, Nils (1847 - 1858)
Gustafsson, Olof Ludvig (1874 - 1874)
Gustafsson, Olof (1811 - )
Gustafsson, Oskar (- 1961)
Gustafsson, Per (1802 - )
Gustafsson, Petter (1858 - )
Gustafsson, Ragnar Emanuel (1912 - )
Gustafsson, Ragnar Gottfrid (1906 - 1992)
Gustafsson, Signe Ingrid Elvira (1919 - )
Gustafsson, Tryggve Johannes (1911 - )
Gustavsson, Agnes Karolina (1918 - )
Gustavsson, Gunnel
Gustavsson, Signe (1914 - )
Gustavsson, Vendla Maria Justina (1915 - )
Hag, Anna Maria (1853 - )
Hag, Magnus (1836 - )
Haglund, Agnes Kristina (1899 - )
Haglund, Anna Lovisa (1893 - 1894)
Haglund, Anna (1898 - 1970)
Haglund, Astrid (1915 - )
Haglund, Birgitta
Haglund, Elsa (1901 - 1969)
Haglund, Emma Kristina (1882 - )
Haglund, Gottfrid (1906 - )
Haglund, Gösta
Haglund, Helmer (1910 - )
Haglund, Hilma Teresia (1887 - )
Haglund, Hulda Karolina (1890 - 1893)
Haglund, Inga
Haglund, Iwar (1896 - 1896)
Haglund, Johan Gottfrid (1905 - )
Haglund, Johan Gustaf (1880 - )
Haglund, John
Haglund, Karin
Haglund, Magnus (1885 - )
Haglund, Märta (1899 - 1981)
Haglund, Nils Artur (1918 - )
Haglund, Olof Arvid (1904 - )
Haglund, Selma Otilia (1899 - )
Haglund, Signe Matilda (1895 - )
Hagström, Anders (1843 - 1843)
Hagström, Anders (1846 - )
Hagström, Anders (1860 - )
Hagström, Anna Elisabeth (1888 - )
Hagström, Anna Kajsa (1822 - )
Hagström, August (1871 - )
Hagström, Bengt Edvard (1885 - )
Hagström, Britta (1831 - 1845)
Hagström, Cathrina (1834 - )
Hagström, Einar (1920 - )
Hagström, Emma Karolina (1891 - )
Hagström, Emma (1881 - )
Hagström, Gerda Cecilia (1891 - )
Hagström, Gerda Elin Maria (1910 - )
Hagström, Gustaf Vilhelm (1895 - 1984)
Hagström, Gustaf (1809 - )
Hagström, Irma Roseli Margareta (1913 - )
Hagström, Ivar Valdemar (1920 - )
Hagström, Jan Erik (1882 - )
Hagström, Jan (1796 - )
Hagström, Jan (1812 - )
Hagström, Jan (1833 - )
Hagström, Johannes (1838 - )
Hagström, Karl Magnus (1883 - )
Hagström, Karl Peter (1858 - )
Hagström, Karl (1827 - )
Hagström, Karl (1897 - )
Hagström, Klara Margareta (1902 - )
Hagström, Lovisa (1856 - )
Hagström, Magnus (1823 - )
Hagström, Magnus (1826 - 1831)
Hagström, Magnus (1835 - 1869)
Hagström, Magnus (1839 - )
Hagström, Magnus (1869 - )
Hagström, Magnus (1887 - )
Hagström, Maria Sofia (1889 - )
Hagström, Maria Stina (1823 - )
Hagström, Maria (1818 - )
Hagström, Maria (1819 - )
Hagström, Maria (1885 - )
Hagström, Mathias (1821 - )
Hagström, Olof (1801 - 1813)
Hagström, Peter (1836 - )
Hagström, Petter (1795 - 1839)
Hagström, Petter (1815 - )
Hagström, Petter (1828 - )
Hagström, Petter (1834 - )
Hagström, Petter (1894 - )
Hagström, Signe Ottilia (1898 - )
Hagström, Stina (1825 - )
Hagström, Sven Gustaf (1853 - )
Hagström, Sven Gustaf (1867 - )
Hagström, Sven (1799 - )
Hagström, Valborg Axeli Charlotta (1910 - )
Halfvardsdotter, Annika (1771 - )
Halfvardsdotter, Karin (1762 - )
Halfvardsdotter, Kerstin (1781 - 1786)
Halfvardsdotter, Maria (1764 - 1843)
Halfvardsdotter, Marit (1766 - )
Halfvardsson, Lars (1778 - 1818)
Halfvardsson, Nils (1775 - 1778)
Halfvardsson, Nils (1785 - 1829)
Halfvardsson, Sven (1768 - )
Hallerström, Jonas
Hallesdotter, Britta (1802 - 1861)
Hallesdotter, Britta (1847 - )
Hallesdotter, Ingeborg (1809 - )
Hallesdotter, Kerstin (1805 - )
Hallesdotter, Kerstin (1843 - 1844)
Hallesson, Halle (1814 - )
Hallesson, Halle (1844 - 1850)
Hallesson, Halle (1854 - )
Hallesson, Jan (1807 - )
Hallesson, Johannes (1850 - )
Hallesson, Jonas (1812 - )
Hallesson, Nils (1819 - )
Hallesson, Per (1798 - )
Hallesson, Per (1840 - )
Halvarsson, Anna Maria Helena (1912 - 1992)
Halvarsson, Axel Valdemar (1917 - 1936)
Halvarsson, Ester Ingeborg Linnea (1910 - 1994)
Halvarsson, Gunnar Emanuel (1908 - 1932)
Halvarsson, Ingrid Alise Karolina (1915 - 1930)
Halvarsson, Johan Holger (1920 - 1996)
Halvarsson, Rut Karin Cecilia (1914 - 1914)
Hansdotter, Kerstin (1842 - )
Hansen, Astrid
Hansen, Christian
Hansen, Dagmar
Hansen, Dagny
Hansen, Henrik
Hansen, Henry
Hansen, Leif
Hansen, Norman
Hansen, Per
Hansen, Reidun
Hansen, Signe Amelia (1899 - 1927)
Hansson, Birger (1904 - )
Hansson, Johan (1873 - )
Hansson, Karl Fritiof (1901 - )
Hassel, Anna Lovisa (1878 - )
Hassel, Maria Eulalia (1880 - )
Hedberg, Eva-Lisa (1878 - )
Hedberg, Gerda Sofia (1892 - )
Hedberg, Kristina Eugenia (1894 - )
Heden, Linnea (1903 - )
Hedström, Magnus (1825 - )
Van Heel, Timothy ((16 DEC) - )
Heffermehl, Per Magnus (1880 - )
Helin, Hildur Maria Kristina (1898 - )
Hellberg, Agnes Elvira (1901 - 1981)
Hellberg, Albin Harald (1913 - 2001)
Hellberg, Alfhild Maria Viktoria (1905 - 1968)
Hellberg, Allix (1919 - )
Hellberg, Artur Emanuel (1907 - 1982)
Hellberg, Artur (1903 - 1940)
Hellberg, Astrid Julia Natalia (1915 - )
Hellberg, August (1868 - )
Hellberg, Axel Verner (1899 - 1931)
Hellberg, Borghild Lovisa Adriane (1907 - )
Hellberg, Ellen (1920 - )
Hellberg, Erik
Hellberg, Folke John Herbert (1920 - 1997)
Hellberg, Gustaf Arvid Ferdinand (1919 - )
Hellberg, Hedvig Anna Teresia (1915 - )
Hellberg, Hulda Kristina (1895 - 1964)
Hellberg, Hulda Maria (1906 - 1988)
Hellberg, Ingrid Marta Emilia (1912 - )
Hellberg, Johan Oskar (1893 - 1977)
Hellberg, Johan (1866 - 1913)
Hellberg, Johanna Erika (1891 - 1948)
Hellberg, Karin Tolvine (1911 - 1974)
Hellberg, Karin (1908 - )
Hellberg, Karl Helmer (1897 - )
Hellberg, Karl Herman (1897 - 1971)
Hellberg, Klara Otilia (1890 - 1970)
Hellberg, Lydia Alice (1905 - 1969)
Hellberg, Maria (1861 - )
Hellberg, Olga Maria (1903 - 1990)
Hellberg, Olivia
Hellberg, Olof Birger William (1920 - )
Hellberg, Roshild Lilian Amanda (1910 - )
Hellberg, Selma Elftina (1909 - 1996)
Hellström, Lage (1912 - 1986)
Hendriksdotter, Anna Maria (1847 - 1857)
Hendriksdotter, Anna (1862 - )
Hendriksdotter, Annicka (1789 - )
Hendriksdotter, Annika (1774 - )
Hendriksdotter, Annika (1780 - 1866)
Hendriksdotter, Britta (1766 - 1818)
Hendriksdotter, Britta (1770 - 1792)
Hendriksdotter, Britta (1781 - 1785)
Hendriksdotter, Britta (1783 - 1783)
Hendriksdotter, Britta (1789 - 1851)
Hendriksdotter, Britta (1790 - )
Hendriksdotter, Kajsa (1829 - 1848)
Hendriksdotter, Kajsa (1830 - 1831)
Hendriksdotter, Kajsa (1831 - )
Hendriksdotter, Kajsa (1833 - )
Hendriksdotter, Kajsa (1846 - 1895)
Hendriksdotter, Kajsa (1852 - )
Hendriksdotter, Kajsa (1856 - 1867)
Hendriksdotter, Kari (1797 - 1799)
Hendriksdotter, Kari (1800 - 1872)
Hendriksdotter, Karin (1774 - 1815)
Hendriksdotter, Karin (1809 - 1881)
Hendriksdotter, Karin (1850 - )
Hendriksdotter, Kerstin (1794 - )
Hendriksdotter, Kerstin (1802 - )
Hendriksdotter, Kerstin (1806 - 1866)
Hendriksdotter, Kerstin (1818 - 1873)
Hendriksdotter, Maria (1764 - 1838)
Hendriksdotter, Maria (1779 - 1807)
Hendriksdotter, Maria (1793 - )
Hendriksdotter, Maria (1804 - )
Hendriksdotter, Maria (1820 - )
Hendriksdotter, Maria (1823 - 1857)
Hendriksdotter, Maria (1824 - )
Hendriksdotter, Maria (1831 - )
Hendriksdotter, Maria (1834 - )
Hendriksdotter, Maria (1842 - )
Hendriksdotter, Maria (1851 - 1851)
Hendriksdotter, Marit (1770 - 1810)
Hendriksdotter, Marit (1804 - )
Hendriksdotter, Märta (1847 - 1850)
Hendriksdotter, Märta (1853 - )
Hendriksdotter, Sofia (1857 - )
Hendriksdotter, Stina (1789 - 1851)
Hendriksdotter, Stina (1815 - 1815)
Hendriksdotter, Stina (1816 - 1818)
Hendriksson Ek, Per (1827 - )
Hendriksson Öijerman, Nils (1766 - )
Hendriksson, Christopher (1797 - )
Hendriksson, Daniel (1779 - 1858)
Hendriksson, Daniel (1804 - 1890)
Hendriksson, Daniel (1839 - )
Hendriksson, Elias (1786 - 1789)
Hendriksson, Elias (1848 - )
Hendriksson, Erik (1841 - )
Hendriksson, Gustaf (1791 - 1860)
Hendriksson, Hendrik (1765 - )
Hendriksson, Hendrik (1798 - )
Hendriksson, Hendrik (1804 - )
Hendriksson, Hendrik (1812 - 1883)
Hendriksson, Hindrik (1819 - 1823)
Hendriksson, Jan (1793 - 1839)
Hendriksson, Jan (1808 - )
Hendriksson, Jan (1820 - )
Hendriksson, Jan (1824 - 1828)
Hendriksson, Jan (1834 - )
Hendriksson, Jan (1835 - 1840)
Hendriksson, Jan (1843 - )
Hendriksson, Johan (1690 - )
Hendriksson, Johan (1801 - )
Hendriksson, Johan (1806 - 1833)
Hendriksson, Johan (1854 - 1857)
Hendriksson, Johan (1860 - )
Hendriksson, Jon (1845 - )
Hendriksson, Jonas (1819 - 1870)
Hendriksson, Jonas (1828 - 1840)
Hendriksson, Karl (1790 - 1818)
Hendriksson, Lars (1769 - 1838)
Hendriksson, Magnus (1826 - )
Hendriksson, Magnus (1839 - )
Hendriksson, Magnus (1844 - )
Hendriksson, Matthes (1767 - 1851)
Hendriksson, Matthes (1784 - )
Hendriksson, Matthes (1794 - 1795)
Hendriksson, Matts (1685 - )
Hendriksson, Matts (1823 - 1869)
Hendriksson, Nils (1762 - )
Hendriksson, Nils (1842 - 1842)
Hendriksson, Olof (1763 - 1809)
Hendriksson, Olof (1830 - 1851)
Hendriksson, Olof (1839 - )
Hendriksson, Olof (1844 - )
Hendriksson, Per (1797 - )
Hendriksson, Per (1822 - )
Hendriksson, Per (1827 - 1884)
Hendriksson, Per (1851 - 1852)
Hendriksson, Per (1861 - )
Hendriksson, Petter (1813 - 1878)
Hendriksson, Skåre (1775 - 1843)
Hendriksson, Tomas (1697 - 1768)
Hendriksson, Tomas (1776 - 1852)
Henriksdotter Haikonen, Annika
Henriksdotter, Anna Maria (1861 - )
Henriksdotter, Anna (1783 - 1850)
Henriksdotter, Anna (1837 - 1860)
Henriksdotter, Annika (1742 - 1811)
Henriksdotter, Beda (1882 - )
Henriksdotter, Britta Stina (1846 - )
Henriksdotter, Emilia (1860 - )
Henriksdotter, Emma (1876 - )
Henriksdotter, Emma (1877 - )
Henriksdotter, Hilda Karolina (1876 - )
Henriksdotter, Ida Maria (1884 - )
Henriksdotter, Ingeborg (1836 - 1915)
Henriksdotter, Ingegerd (1824 - )
Henriksdotter, Justina (1878 - )
Henriksdotter, Kajsa (1832 - )
Henriksdotter, Kajsa (1834 - )
Henriksdotter, Kajsa (1862 - )
Henriksdotter, Karin (1733 - )
Henriksdotter, Karin (1844 - 1850)
Henriksdotter, Karolina (1867 - 1891)
Henriksdotter, Kerstin (1838 - )
Henriksdotter, Kerstin (1844 - )
Henriksdotter, Kerstin (1854 - 1869)
Henriksdotter, Kristina (1878 - 1878)
Henriksdotter, Malin (1815 - 1869)
Henriksdotter, Maria Stina (1848 - )
Henriksdotter, Maria (1813 - 1821)
Henriksdotter, Maria (1826 - )
Henriksdotter, Maria (1829 - )
Henriksdotter, Maria (1829 - )
Henriksdotter, Maria (1852 - )
Henriksdotter, Maria (1852 - 1920)
Henriksdotter, Maria (1855 - )
Henriksdotter, Maria (1863 - )
Henriksdotter, Maria (1863 - 1870)
Henriksdotter, Maria (1873 - )
Henriksdotter, Marit (1838 - 1839)
Henriksdotter, Marit (1840 - )
Henriksdotter, Marit (1867 - 1882)
Henriksdotter, Märta (1817 - 1876)
Henriksdotter, Märta (1826 - )
Henriksdotter, Märta (1831 - )
Henriksdotter, Stina (1815 - 1839)
Henriksdotter, Stina (1853 - )
Henriksdotter, Stina (1860 - )
Henriksdotter, Stina (1862 - 1869)
Henriksdotter, Thilda (1872 - )
Henriksson Hedblad, Anders (1839 - )
Henriksson Nyström, Jan (1857 - )
Henriksson, Alfred (1873 - )
Henriksson, Anders (1800 - 1880)
Henriksson, Anders (1841 - 1844)
Henriksson, Anders (1846 - )
Henriksson, Anders (1869 - )
Henriksson, Anna (1919 - )
Henriksson, Aron (1874 - 1878)
Henriksson, August (1859 - )
Henriksson, Elias (1823 - )
Henriksson, Emma Kristina (1896 - )
Henriksson, Hanna Karolina (1898 - )
Henriksson, Hendrik (1829 - )
Henriksson, Hendrik (1842 - )
Henriksson, Henrik (1821 - )
Henriksson, Henrik (1832 - )
Henriksson, Henrik (1865 - )
Henriksson, Henry (1918 - )
Henriksson, Hjalmar (1915 - )
Henriksson, Holger Eugén (1908 - )
Henriksson, Håkan Magnus (1846 - )
Henriksson, Jan Henrik (1875 - 1892)
Henriksson, Jan (1836 - )
Henriksson, Jan (1836 - 1913)
Henriksson, Jan (1851 - 1851)
Henriksson, Jan (1852 - )
Henriksson, Johan Herman (1874 - )
Henriksson, Johannes (1854 - )
Henriksson, Johannes (1865 - )
Henriksson, Johannes (1866 - )
Henriksson, Johannes (1878 - )
Henriksson, Jonas (1849 - )
Henriksson, Karl August (1894 - 1895)
Henriksson, Karl (1858 - )
Henriksson, Klara Margit (1914 - )
Henriksson, Luther Thorvald (1876 - )
Henriksson, Magnus (1820 - 1853)
Henriksson, Magnus (1838 - )
Henriksson, Magnus (1864 - 1869)
Henriksson, Magnus (1869 - )
Henriksson, Magnus (1879 - 1885)
Henriksson, Matts (1835 - )
Henriksson, Olof Henning (1877 - 1935)
Henriksson, Oskar Alfrid (1881 - )
Henriksson, Otto Herman (1882 - )
Henriksson, Otto (1851 - )
Henriksson, Otto (1882 - )
Henriksson, Per (1823 - )
Henriksson, Per (1867 - )
Henriksson, Per (1871 - )
Henriksson, Signe (1894 - )
Hillerström, Alf (1913 - 1994)
Hillerström, Berta (1907 - 1912)
Hillerström, Bertil (1905 - )
Hillerström, Erik (1909 - 1992)
Hillerström, Karin (1916 - )
Hillerström, Tora (1902 - 1974)
Hindrichsdotter, ? (1718 - )
Hindrichsdotter, ? (1722 - )
Hindrichsson, Hindrik (1713 - )
Hindrichsson, Hindrik (1716 - )
Hindrichsson, Olof (1745 - 1815)
Hindrichsson, Per (1720 - )
Hindriksdotter, Annika (1712 - )
Hindriksdotter, Annika (1764 - 1769)
Hindriksdotter, Annika (1779 - 1786)
Hindriksdotter, Britta (1778 - )
Hindriksdotter, Britta (1823 - )
Hindriksdotter, Britta (1825 - 1894)
Hindriksdotter, Ingeborg (1796 - 1829)
Hindriksdotter, Karin (1767 - 1770)
Hindriksdotter, Karin (1821 - 1822)
Hindriksdotter, Kerstin (1781 - 1829)
Hindriksdotter, Kerstin (1791 - )
Hindriksdotter, Maria (1747 - 1819)
Hindriksdotter, Maria (1761 - )
Hindriksdotter, Maria (1812 - 1813)
Hindriksdotter, Maria (1814 - 1838)
Hindriksdotter, Maria (1832 - )
Hindriksdotter, Marit (1716 - 1752)
Hindriksdotter, Marta (1829 - 1883)
Hindriksdotter, Stina (1834 - 1881)
Hindriksson Blad, Olof (1822 - )
Hindriksson, Bertil (1708 - )
Hindriksson, Christopher (1777 - 1778)
Hindriksson, Hindrik (1770 - )
Hindriksson, Hindrik (1785 - 1849)
Hindriksson, Hindrik (1812 - 1874)
Hindriksson, Isak (1755 - 1815)
Hindriksson, Jan (1705 - )
Hindriksson, Jan (1744 - 1789)
Hindriksson, Johan (1774 - )
Hindriksson, Jon (1750 - )
Hindriksson, Klemet (1735 - 1803)
Hindriksson, Mathes (1818 - 1821)
Hindriksson, Mattes (1817 - 1818)
Hindriksson, Mattes (1821 - )
Hindriksson, Matthes (1810 - 1810)
Hindriksson, Matts (1752 - 1792)
Hindriksson, Per (1700 - )
Hindriksson, Per (1759 - 1825)
Hindriksson, Per (1773 - 1780)
Hindriksson, Per (1786 - )
Hindriksson, Per (1834 - )
Hindriksson, Pål (1757 - )
Hindriksson, Pål (1783 - 1837)
Hjerpe, Rune Kurt Lennart
Hjort, Karin Linnea (1909 - )
Hjort, Sigrid Maria (1912 - )
Holmberg, Karin
Holmblad, Anna (1855 - 1938)
Holmblad, Karl Gunnar (1920 - )
Holmstrand, ?
Holmström, Karl-Erik
Hult, Britta (1851 - 1855)
Hult, Daniel (1841 - )
Hult, Nils (1854 - 1869)
Hygrell, Erik (1912 - )
Hygrell, Leif
Håkansdotter, Karin (1835 - 1927)
Håkansdotter, Kerstin (1794 - 1795)
Håkansdotter, Kerstin (1800 - )
Håkansdotter, Maria (1845 - 1857)
Håkansdotter, Märta (1804 - 1806)
Håkansdotter, Stina (1839 - )
Håkansson, Anders (1796 - )
Håkansson, Anders (1869 - )
Håkansson, Jan Hendrik (1828 - (189?))
Håkansson, Johannes (1842 - )
Håkansson, Magnus (1832 - 1882)
Håkansson, Magnus (1863 - )
Håkansson, Mathias (1849 - 1863)
Håkansson, Nils (1885 - 1955)
Högberg, Johan Petrus (1892 - )
Högberg, Otto Gunnar (1909 - 1993)
Högdahl, Algot Isidor (1904 - )
Högdahl, Elin (1891 - )
Högdahl, Emma Emelia (1901 - )
Högdahl, Erik Sigfrid (1912 - )
Högdahl, Esther Mathilda (1894 - )
Högdahl, Harald Edvin (1896 - )
Högdahl, Hellvi Maria (1907 - )
Högdahl, Hildur Ottilia (1898 - )
Högdahl, Olof (1864 - 1952)
Högdahl, Oscar Emanuel (1909 - )
Högfält, Gustaf Emil (1872 - )
Högfält, Karl Jonæus (1893 - )
Högström, Lars (1808 - 1880)
Isacsdotter, Karin (1753 - 1806)
Isaksdotter, Annicka (1783 - 1857)
Isaksdotter, Annicka (1794 - 1859)
Isaksdotter, Annika (1702 - 1771)
Isaksdotter, Annika (1729 - 1809)
Isaksdotter, Britta (1743 - 1819)
Isaksdotter, Britta (1758 - )
Isaksdotter, Catrina (1818 - )
Isaksdotter, Karin (1740 - 1802)
Isaksdotter, Karin (1764 - )
Isaksdotter, Karin (1781 - 1783)
Isaksdotter, Karin (1790 - 1856)
Isaksdotter, Karin (1823 - 1843)
Isaksdotter, Maria (1744 - 1799)
Isaksdotter, Maria (1768 - )
Isaksdotter, Maria (1787 - 1836)
Isaksdotter, Maria (1787 - 1840)
Isaksdotter, Maria (1820 - 1851)
Isaksdotter, Marit (1739 - 1753)
Isaksdotter, Marit (1750 - 1752)
Isaksdotter, Marit (1785 - 1865)
Isaksdotter, Sophia (1797 - )
Isaksson Magnell, Olof (1810 - )
Isaksson Tonman, Isak (1726 - )
Isaksson, (1697 - )
Isaksson, (1704 - )
Isaksson, Hendrik ((16 ... 1792) - 1839)
Isaksson, Hindrik (1773 - )
Isaksson, Isak (1767 - 1769)
Isaksson, Jakob (1695 - )
Isaksson, Jakob (1732 - 1803)
Isaksson, Jan (1824 - 1828)
Isaksson, Johan (1756 - )
Isaksson, Lars (1693 - 1777)
Isaksson, Lars (1721 - )
Isaksson, Mattes (1815 - )
Isaksson, Mattes (1818 - 1819)
Isaksson, Matthes (1780 - 1781)
Isaksson, Matthes (1790 - )
Isaksson, Matts (1724 - )
Isaksson, Mårten (1785 - 1853)
Isaksson, Olof (1762 - 1769)
Isaksson, Per (1816 - )
Israelsdotter, Marit (1791 - )
Jacobsdotter, Kari (1795 - 1795)
Jacobsdotter, Maria (1795 - 1795)
Jacobsdotter, Marit (1798 - 1882)
Jacobsson, Hindrik (1801 - 1811)
Jacobsson, Per (1796 - 1881)
Jakobsdotter, ?
Jakobsdotter, Annika (1721 - )
Jakobsdotter, Maria (1860 - )
Jakobsson Fält, Nils (1831 - 1922)
Jakobsson, Isak (1732 - 1798)
Jakobsson, Jakob (1803 - )
Jakobsson, Kristoffer (1730 - )
Jakobsson, Matts (1733 - )
Jakobsson, Per (1829 - )
Jansdotter Käck, Karin
Jansdotter, Agneta (1869 - 1869)
Jansdotter, Anna Kajsa (1887 - 1887)
Jansdotter, Anna Lena (1845 - )
Jansdotter, Anna Maria (1864 - )
Jansdotter, Anna Maria (1881 - )
Jansdotter, Anna (1805 - 1807)
Jansdotter, Anna (1809 - 1810)
Jansdotter, Anna (1810 - )
Jansdotter, Anna (1812 - )
Jansdotter, Anna (1812 - 1869)
Jansdotter, Anna (1838 - )
Jansdotter, Anna (1839 - 1840)
Jansdotter, Anna (1841 - )
Jansdotter, Anna (1857 - )
Jansdotter, Anna (1867 - 1883)
Jansdotter, Anna (1881 - 1881)
Jansdotter, Annicka (1787 - 1795)
Jansdotter, Annicka (1788 - )
Jansdotter, Annika (1716 - )
Jansdotter, Annika (1778 - 1849)
Jansdotter, Augusta Emilia (1870 - 1873)
Jansdotter, Augusta (1871 - )
Jansdotter, Augusta (1883 - )
Jansdotter, Beda Maria (1881 - )
Jansdotter, Beda (1878 - )
Jansdotter, Beda (1879 - )
Jansdotter, Britta Maria (1860 - )
Jansdotter, Britta Maria (1878 - )
Jansdotter, Britta (1760 - 1821)
Jansdotter, Britta (1781 - )
Jansdotter, Britta (1782 - 1795)
Jansdotter, Britta (1784 - )
Jansdotter, Britta (1798 - 1800)
Jansdotter, Britta (1803 - 1804)
Jansdotter, Britta (1803 - 1808)
Jansdotter, Britta (1804 - )
Jansdotter, Britta (1805 - )
Jansdotter, Britta (1811 - 1813)
Jansdotter, Britta (1815 - )
Jansdotter, Britta (1816 - 1891)
Jansdotter, Britta (1818 - 1818)
Jansdotter, Britta (1820 - )
Jansdotter, Britta (1821 - 1870)
Jansdotter, Britta (1827 - )
Jansdotter, Britta (1833 - )
Jansdotter, Britta (1834 - )
Jansdotter, Britta (1840 - )
Jansdotter, Britta (1842 - )
Jansdotter, Britta (1847 - )
Jansdotter, Britta (1848 - )
Jansdotter, Britta (1862 - )
Jansdotter, Cathrina (1787 - 1834)
Jansdotter, Catrina (1819 - )
Jansdotter, Christin (1869 - )
Jansdotter, Elisabet (1858 - )
Jansdotter, Elisabeth (1856 - )
Jansdotter, Emma Sofia (1879 - )
Jansdotter, Emma (1859 - )
Jansdotter, Emma (1862 - )
Jansdotter, Emma (1865 - )
Jansdotter, Emma (1868 - 1869)
Jansdotter, Emma (1870 - 1870)
Jansdotter, Emma (1878 - )
Jansdotter, Eva (1866 - )
Jansdotter, Greta (1862 - 1865)
Jansdotter, Hilma Emilia (1874 - 1881)
Jansdotter, Hulda Amanda Charlotta (1872 - 1873)
Jansdotter, Hulda Charlotta (1878 - 1879)
Jansdotter, Hulda Kristina (1874 - )
Jansdotter, Hulda (1875 - )
Jansdotter, Inga Cattrina (1852 - )
Jansdotter, Inga Maria (1857 - )
Jansdotter, Inga (1872 - )
Jansdotter, Ingeborg (1784 - 1818)
Jansdotter, Ingeborg (1842 - )
Jansdotter, Ingeborg (1851 - )
Jansdotter, Ingeborg (1856 - )
Jansdotter, Ingeborg (1857 - (22 FEB 186?))
Jansdotter, Johanna (1874 - )
Jansdotter, Johanna (1878 - 1969)
Jansdotter, Kajsa (1842 - )
Jansdotter, Kajsa (1847 - )
Jansdotter, Kajsa (1860 - )
Jansdotter, Kari (1784 - )
Jansdotter, Kari (1811 - 1818)
Jansdotter, Karin (1781 - )
Jansdotter, Karin (1795 - 1867)
Jansdotter, Karin (1797 - 1870)
Jansdotter, Karin (1808 - 1810)
Jansdotter, Karin (1823 - )
Jansdotter, Karin (1828 - )
Jansdotter, Karin (1848 - )
Jansdotter, Karolina (1857 - )
Jansdotter, Karolina (1864 - )
Jansdotter, Karolina (1874 - )
Jansdotter, Katrina (1853 - 1935)
Jansdotter, Kattrina (1816 - 1818)
Jansdotter, Kerstin (1778 - )
Jansdotter, Kerstin (1786 - 1810)
Jansdotter, Kerstin (1804 - )
Jansdotter, Kerstin (1809 - 1815)
Jansdotter, Kerstin (1825 - )
Jansdotter, Kerstin (1828 - )
Jansdotter, Kerstin (1836 - 1877)
Jansdotter, Kerstin (1846 - )
Jansdotter, Kerstin (1854 - )
Jansdotter, Kerstin (1854 - )
Jansdotter, Kerstin (1854 - 1935)
Jansdotter, Kerstin (1861 - 1861)
Jansdotter, Kerstin (1862 - )
Jansdotter, Klara (1877 - )
Jansdotter, Kristina Lovisa (1881 - )
Jansdotter, Kristina (1839 - 1840)
Jansdotter, Kristina (1847 - )
Jansdotter, Kristina (1847 - )
Jansdotter, Kristina (1848 - )
Jansdotter, Kristina (1848 - )
Jansdotter, Kristina (1850 - )
Jansdotter, Kristina (1854 - 1872)
Jansdotter, Kristina (1860 - )
Jansdotter, Kristina (1870 - )
Jansdotter, Kristina (1872 - )
Jansdotter, Kristina (1877 - )
Jansdotter, Lisa (1816 - 1852)
Jansdotter, Lisa (1844 - )
Jansdotter, Lisa (1845 - )
Jansdotter, Lisa (1846 - )
Jansdotter, Lisa (1846 - 1850)
Jansdotter, Lisa (1854 - )
Jansdotter, Lisa (1855 - )
Jansdotter, Maria Helena (1847 - )
Jansdotter, Maria Kajsa (1842 - )
Jansdotter, Maria Kajsa (1853 - )
Jansdotter, Maria Kajsa (1870 - 1934)
Jansdotter, Maria Kristina (1863 - 1871)
Jansdotter, Maria Stina (1856 - 1857)
Jansdotter, Maria Stina (1863 - )
Jansdotter, Maria Wilhelmina (1878 - )
Jansdotter, Maria (1756 - )
Jansdotter, Maria (1779 - )
Jansdotter, Maria (1790 - 1793)
Jansdotter, Maria (1793 - 1795)
Jansdotter, Maria (1796 - )
Jansdotter, Maria (1800 - )
Jansdotter, Maria (1801 - )
Jansdotter, Maria (1802 - 1889)
Jansdotter, Maria (1803 - 1829)
Jansdotter, Maria (1807 - )
Jansdotter, Maria (1807 - 1810)
Jansdotter, Maria (1811 - 1818)
Jansdotter, Maria (1815 - 1819)
Jansdotter, Maria (1821 - 1822)
Jansdotter, Maria (1821 - 1851)
Jansdotter, Maria (1823 - )
Jansdotter, Maria (1825 - 1828)
Jansdotter, Maria (1826 - 1889)
Jansdotter, Maria (1830 - )
Jansdotter, Maria (1832 - )
Jansdotter, Maria (1834 - )
Jansdotter, Maria (1834 - )
Jansdotter, Maria (1838 - 1842)
Jansdotter, Maria (1842 - 1851)
Jansdotter, Maria (1843 - 1916)
Jansdotter, Maria (1845 - )
Jansdotter, Maria (1845 - 1846)
Jansdotter, Maria (1850 - )
Jansdotter, Maria (1850 - )
Jansdotter, Maria (1851 - )
Jansdotter, Maria (1851 - )
Jansdotter, Maria (1852 - 1857)
Jansdotter, Maria (1853 - 1857)
Jansdotter, Maria (1853 - 1868)
Jansdotter, Maria (1855 - )
Jansdotter, Maria (1857 - )
Jansdotter, Maria (1857 - )
Jansdotter, Maria (1858 - )
Jansdotter, Maria (1859 - )
Jansdotter, Maria (1861 - )
Jansdotter, Maria (1863 - 1869)
Jansdotter, Maria (1868 - 1869)
Jansdotter, Maria (1872 - )
Jansdotter, Marit (1783 - )
Jansdotter, Marit (1803 - 1830)
Jansdotter, Marit (1803 - 1887)
Jansdotter, Marta (1828 - )
Jansdotter, Marta (1847 - 1873)
Jansdotter, Marta (1855 - )
Jansdotter, Marta (1858 - )
Jansdotter, Martha (1818 - )
Jansdotter, Martha (1864 - )
Jansdotter, Mathilda (1849 - )
Jansdotter, Mathilda (1856 - 1863)
Jansdotter, Mathilda (1859 - )
Jansdotter, Mathilda (1872 - )
Jansdotter, Mathilda (1877 - 1877)
Jansdotter, Mathilda (1885 - )
Jansdotter, Märta (1829 - )
Jansdotter, Märta (1838 - 1841)
Jansdotter, Märta (1847 - 1861)
Jansdotter, Märta (1847 - 1908)
Jansdotter, Märta (1851 - )
Jansdotter, Märta (1851 - 1854)
Jansdotter, Märta (1853 - )
Jansdotter, Märta (1855 - )
Jansdotter, Märta (1857 - )
Jansdotter, Märta (1857 - 1863)
Jansdotter, Märta (1876 - )
Jansdotter, Sabina (1865 - )
Jansdotter, Sophia (1790 - )
Jansdotter, Stina Kajsa (1875 - )
Jansdotter, Stina (1755 - 1813)
Jansdotter, Stina (1812 - )
Jansdotter, Stina (1818 - 1819)
Jansdotter, Stina (1819 - )
Jansdotter, Stina (1819 - 1864)
Jansdotter, Stina (1821 - )
Jansdotter, Stina (1824 - )
Jansdotter, Stina (1836 - )
Jansdotter, Stina (1836 - )
Jansdotter, Stina (1836 - 1841)
Jansdotter, Stina (1838 - )
Jansdotter, Stina (1838 - 1922)
Jansdotter, Stina (1839 - )
Jansdotter, Stina (1840 - )
Jansdotter, Stina (1841 - )
Jansdotter, Stina (1843 - )
Jansdotter, Stina (1843 - )
Jansdotter, Stina (1847 - )
Jansdotter, Stina (1850 - 1914)
Jansdotter, Stina (1855 - 1857)
Jansdotter, Stina (1858 - )
Jansdotter, Stina (1860 - 1863)
Jansdotter, Stina (1862 - 1862)
Jansdotter, Stina (1863 - )
Jansdotter, Stina (1864 - )
Jansdotter, Stina (1865 - )
Jansdotter, Stina (1870 - )
Jansdotter, Tilda Lovisa (1884 - )
Jansdotter, Tildora (1867 - )
Jansson Djerf, Jan (1795 - 1858)
Jansson Frödin, Jonas (1843 - 1873)
Jansson Fyhr, Jan (1850 - )
Jansson Knox, Magnus (1843 - )
Jansson Liljeqvist, Olof (1822 - 1866)
Jansson Lundell, Jan (1810 - 1884)
Jansson Nyberg, Johan (1873 - )
Jansson Purkainen, Olof (1764 - 1822)
Jansson Rystedt, Erik (1836 - )
Jansson Skön, Per (1826 - )
Jansson Ström, Oskar (1848 - )
Jansson Tim, Olof (1833 - )
Jansson Tim, Per (1835 - )
Jansson Timm, Jonas (1849 - 1891)
Jansson Öster, Olof (1814 - )
Jansson, Agnes Emelia (1898 - )
Jansson, Alfred (1870 - 1879)
Jansson, Alfred (1876 - )
Jansson, Alfred (1887 - )
Jansson, Allan
Jansson, Anders Johan (1876 - )
Jansson, Anders Petter (1876 - )
Jansson, Anders (1779 - 1828)
Jansson, Anders (1816 - 1817)
Jansson, Anders (1816 - 1848)
Jansson, Anders (1823 - )
Jansson, Anders (1824 - )
Jansson, Anders (1836 - 1839)
Jansson, Anders (1838 - )
Jansson, Anders (1839 - 1853)
Jansson, Anders (1840 - 1841)
Jansson, Anders (1844 - )
Jansson, Anders (1848 - )
Jansson, Anders (1849 - )
Jansson, Anders (1851 - )
Jansson, Anders (1851 - )
Jansson, Anders (1852 - )
Jansson, Anders (1853 - )
Jansson, Anders (1862 - )
Jansson, Anders (1862 - )
Jansson, Anna Karolina (1890 - 1892)
Jansson, Anna Margit (1915 - )
Jansson, Anna (1919 - )
Jansson, Anton (1865 - 1890)
Jansson, Artur
Jansson, Astrid Justina (1912 - )
Jansson, August (1860 - 1879)
Jansson, August (1881 - )
Jansson, Augusta Teresia (1888 - 1906)
Jansson, Axel Emanuel (1874 - 1877)
Jansson, Axel Evard Bertil (1916 - )
Jansson, Axel Julius (1882 - 1882)
Jansson, Beda Justina (1889 - )
Jansson, Beda Karolina (1899 - )
Jansson, Beda Maria (1880 - )
Jansson, Berta Viola (1913 - )
Jansson, Britta
Jansson, Christofer (1853 - 1856)
Jansson, Christopher (1780 - 1810)
Jansson, Christopher (1787 - 1854)
Jansson, Daniel (1857 - 1863)
Jansson, Daniel (1863 - 1867)
Jansson, Daniel (1866 - 1867)
Jansson, Edvard Julius (1878 - 1881)
Jansson, Elias (1797 - 1880)
Jansson, Elias (1801 - 1834)
Jansson, Elin (1893 - )
Jansson, Emil (1879 - )
Jansson, Emma Kristina (1889 - )
Jansson, Erik Gunnar Ferdinand (1911 - )
Jansson, Erik (1776 - )
Jansson, Erik (1891 - )
Jansson, Ernst Rudolf (1902 - 1927)
Jansson, Ester Justina (1904 - )
Jansson, Filippus (1873 - )
Jansson, Fredrik (1868 - )
Jansson, Gottfrid Olaus (1894 - )
Jansson, Gunhild Maria (1911 - )
Jansson, Halle (1842 - )
Jansson, Hedvig (1860 - )
Jansson, Hendric (1785 - )
Jansson, Hendrik (1781 - 1829)
Jansson, Hendrik (1783 - 1783)
Jansson, Hendrik (1793 - 1794)
Jansson, Hendrik (1799 - 1810)
Jansson, Hendrik (1800 - 1833)
Jansson, Hendrik (1802 - 1819)
Jansson, Hendrik (1813 - 1828)
Jansson, Hendrik (1833 - )
Jansson, Henric (1789 - 1789)
Jansson, Hilma Ingeborg (1912 - )
Jansson, Hilma Lovisa (1908 - 1983)
Jansson, Hilmer (1879 - )
Jansson, Hulda Cederina (1901 - )
Jansson, Hulda (1880 - 1926)
Jansson, Ida Maria (1889 - )
Jansson, Inez
Jansson, Ingrid Frideborg (1916 - )
Jansson, Isac (1790 - 1793)
Jansson, Jan Magnus (1829 - )
Jansson, Jan Magnus (1848 - )
Jansson, Jan Magnus (1858 - )
Jansson, Jan Magnus (1876 - )
Jansson, Jan Magnus (1878 - )
Jansson, Jan Magnus (1879 - )
Jansson, Jan Magnus (1880 - )
Jansson, Jan (1768 - 1848)
Jansson, Jan (1774 - )
Jansson, Jan (1775 - 1850)
Jansson, Jan (1780 - )
Jansson, Jan (1788 - )
Jansson, Jan (1789 - 1817)
Jansson, Jan (1790 - 1792)
Jansson, Jan (1794 - 1878)
Jansson, Jan (1810 - 1811)
Jansson, Jan (1811 - )
Jansson, Jan (1812 - 1818)
Jansson, Jan (1817 - )
Jansson, Jan (1819 - )
Jansson, Jan (1819 - )
Jansson, Jan (1821 - )
Jansson, Jan (1821 - 1828)
Jansson, Jan (1823 - 1866)
Jansson, Jan (1832 - )
Jansson, Jan (1832 - )
Jansson, Jan (1836 - )
Jansson, Jan (1839 - )
Jansson, Jan (1842 - )
Jansson, Jan (1844 - 1848)
Jansson, Jan (1848 - 1849)
Jansson, Jan (1849 - 1850)
Jansson, Jan (1855 - )
Jansson, Jan (1856 - )
Jansson, Jan (1857 - 1858)
Jansson, Jan (1861 - )
Jansson, Jenny Maria (1891 - )
Jansson, Jenny Maria (1898 - )
Jansson, Joel Valfrid (1910 - )
Jansson, Johan Fredrik (1865 - )
Jansson, Johan Henrik (1846 - )
Jansson, Johan Hilmer (1884 - )
Jansson, Johan Magnus (1888 - )
Jansson, Johan Olof (1897 - )
Jansson, Johan Viktor (1886 - 1886)
Jansson, Johan Wilhelm (1880 - 1881)
Jansson, Johan (1793 - )
Jansson, Johan (1809 - )
Jansson, Johan (1814 - )
Jansson, Johan (1858 - 1861)
Jansson, Johan (1859 - )
Jansson, Johan (1862 - )
Jansson, Johan (1875 - )
Jansson, Johan (1883 - 1962)
Jansson, Johan (1889 - 1950)
Jansson, Johannes (1798 - )
Jansson, Johannes (1828 - )
Jansson, Johannes (1828 - 1831)
Jansson, Johannes (1835 - )
Jansson, Johannes (1835 - 1836)
Jansson, Johannes (1836 - )
Jansson, Johannes (1841 - 1843)
Jansson, Johannes (1843 - )
Jansson, Johannes (1846 - )
Jansson, Johannes (1847 - 1847)
Jansson, Johannes (1854 - )
Jansson, Johannes (1858 - )
Jansson, Johannes (1859 - )
Jansson, Johannes (1862 - )
Jansson, Johannes (1865 - )
Jansson, Johannes (1865 - )
Jansson, John-Erik
Jansson, Jon (1754 - 1809)
Jansson, Jon (1792 - 1800)
Jansson, Jon (1799 - 1803)
Jansson, Jon (1800 - 1840)
Jansson, Jon (1831 - )
Jansson, Jon (1831 - )
Jansson, Jonas (1796 - 1810)
Jansson, Jonas (1806 - 1809)
Jansson, Jonas (1813 - )
Jansson, Jonas (1815 - )
Jansson, Jonas (1820 - 1904)
Jansson, Jonas (1826 - )
Jansson, Jonas (1829 - 1830)
Jansson, Jonas (1830 - )
Jansson, Jonas (1831 - )
Jansson, Jonas (1843 - )
Jansson, Josef (1862 - )
Jansson, Justina (1882 - )
Jansson, Karl Ehrling (1908 - )
Jansson, Karl Johan (1838 - )
Jansson, Karl (1851 - )
Jansson, Karolina (1882 - )
Jansson, Klemet (1718 - 1788)
Jansson, Kristina (1898 - )
Jansson, Kristoffer (1831 - )
Jansson, Lars Johan (1851 - 1857)
Jansson, Lars (1812 - )
Jansson, Lars (1815 - 1818)
Jansson, Lars (1819 - 1870)
Jansson, Lars (1829 - )
Jansson, Lars (1873 - )
Jansson, Linéa (1896 - )
Jansson, Magnus (1814 - 1818)
Jansson, Magnus (1818 - )
Jansson, Magnus (1820 - )
Jansson, Magnus (1825 - )
Jansson, Magnus (1826 - )
Jansson, Magnus (1834 - )
Jansson, Magnus (1834 - 1836)
Jansson, Magnus (1835 - 1879)
Jansson, Magnus (1840 - )
Jansson, Magnus (1842 - 1874)
Jansson, Magnus (1843 - 1845)
Jansson, Magnus (1845 - )
Jansson, Magnus (1845 - )
Jansson, Magnus (1846 - 1846)
Jansson, Magnus (1848 - )
Jansson, Magnus (1848 - 1869)
Jansson, Magnus (1849 - )
Jansson, Magnus (1849 - )
Jansson, Magnus (1851 - )
Jansson, Magnus (1851 - 1851)
Jansson, Magnus (1853 - 1853)
Jansson, Magnus (1855 - 1855)
Jansson, Magnus (1856 - )
Jansson, Magnus (1859 - )
Jansson, Magnus (1861 - )
Jansson, Magnus (1869 - 1869)
Jansson, Magnus (1875 - )
Jansson, Maria Katrina (1879 - )
Jansson, Martin (1854 - )
Jansson, Martin (1855 - )
Jansson, Martin (1865 - )
Jansson, Mathias (1874 - )
Jansson, Mattes (1797 - )
Jansson, Mattes (1808 - 1875)
Jansson, Matthes (1785 - 1835)
Jansson, Matthes (1792 - 1810)
Jansson, Matthes (1807 - 1818)
Jansson, Matths (1718 - )
Jansson, Mattias (1846 - 1854)
Jansson, Matts (1763 - 1763)
Jansson, Matts (1849 - 1850)
Jansson, Märta (1882 - )
Jansson, Nils Israel (1920 - )
Jansson, Nils (1717 - )
Jansson, Nils (1741 - 1824)
Jansson, Nils (1831 - )
Jansson, Nils (1831 - )
Jansson, Nils (1833 - )
Jansson, Nils (1835 - )
Jansson, Nils (1845 - )
Jansson, Nils (1860 - 1865)
Jansson, Olof Walfrid (1886 - )
Jansson, Olof (1752 - 1764)
Jansson, Olof (1799 - 1799)
Jansson, Olof (1800 - )
Jansson, Olof (1805 - 1846)
Jansson, Olof (1812 - 1813)
Jansson, Olof (1840 - )
Jansson, Olof (1846 - )
Jansson, Olof (1852 - )
Jansson, Olof (1855 - )
Jansson, Olof (1866 - )
Jansson, Oskar Emanuel (1892 - 1892)
Jansson, Oskar Henning (1888 - )
Jansson, Oskar Hilding Mauritz (1914 - )
Jansson, Otto (1858 - )
Jansson, Otto (1858 - )
Jansson, Otto (1870 - 1888)
Jansson, Otto (1886 - )
Jansson, Paul (1917 - )
Jansson, Per Alfred (1880 - 1881)
Jansson, Per August (1873 - )
Jansson, Per Johan (1872 - )
Jansson, Per (1792 - 1855)
Jansson, Per (1800 - 1832)
Jansson, Per (1812 - 1880)
Jansson, Per (1818 - 1823)
Jansson, Per (1829 - )
Jansson, Per (1836 - )
Jansson, Per (1838 - )
Jansson, Per (1845 - 1847)
Jansson, Per (1847 - )
Jansson, Per (1850 - )
Jansson, Per (1860 - 1861)
Jansson, Petter (1846 - 1847)
Jansson, Pål (1796 - 1825)
Jansson, Pål (1806 - 1844)
Jansson, Reinhold (1850 - )
Jansson, Simon (1720 - 1775)
Jansson, Simon (1815 - )
Jansson, Skåre (1774 - )
Jansson, Skåre (1798 - 1877)
Jansson, Sven-Rune
Jansson, Sven
Jansson, Sven (1767 - )
Jansson, Turinna (1886 - )
Jansson, Ulrik Oskar Hilding (1887 - )
Jansson, Verner Olof Emanuel (1913 - )
Jansson, Viktor Lenader (1876 - )
Jensen, Adina (1899 - 1986)
Jensen, Edvin (1903 - 1984)
Jensen, Emma (1894 - 1987)
Jensen, Johan (1896 - 1978)
Jensen, Nils Arvid (1891 - )
Johannesdotter Grönberg, Johanna (1864 - )
Johannesdotter, Agneta (1876 - )
Johannesdotter, Anna Justina (1891 - 1974)
Johannesdotter, Anna Kristina (1884 - )
Johannesdotter, Anna Maria (1866 - )
Johannesdotter, Anna Maria (1884 - )
Johannesdotter, Anna Stina (1872 - )
Johannesdotter, Anna Stina (1873 - )
Johannesdotter, Anna (1865 - 1945)
Johannesdotter, Beda Kristina (1880 - 1881)
Johannesdotter, Beda Maria (1873 - )
Johannesdotter, Beda Maria (1880 - )
Johannesdotter, Beda Mathilda Elisabeth (1869 - )
Johannesdotter, Beda (1864 - 1869)
Johannesdotter, Beda (1870 - )
Johannesdotter, Elin (1871 - )
Johannesdotter, Emma (1861 - )
Johannesdotter, Emma (1867 - 1871)
Johannesdotter, Greta (1864 - )
Johannesdotter, Hilma Kristina (1874 - 1879)
Johannesdotter, Hulda Kristina (1882 - )
Johannesdotter, Ida (1861 - )
Johannesdotter, Inga Katrina (1874 - )
Johannesdotter, Inga Marina (1874 - )
Johannesdotter, Johanna (1858 - )
Johannesdotter, Johanna (1863 - 1890)
Johannesdotter, Johanna (1884 - )
Johannesdotter, Karin (1821 - )
Johannesdotter, Karolina (1857 - )
Johannesdotter, Karolina (1869 - 1938)
Johannesdotter, Karolina (1871 - )
Johannesdotter, Kathrina (1867 - )
Johannesdotter, Kristina (1860 - )
Johannesdotter, Kristina (1871 - )
Johannesdotter, Maria Kajsa (1869 - 1870)
Johannesdotter, Maria Stina (1854 - )
Johannesdotter, Maria (1861 - )
Johannesdotter, Maria (1862 - )
Johannesdotter, Maria (1863 - 1886)
Johannesdotter, Maria (1864 - 1890)
Johannesdotter, Maria (1867 - )
Johannesdotter, Maria (1869 - )
Johannesdotter, Marit (1761 - )
Johannesdotter, Mathilda (1874 - )
Johannesdotter, Mathilda (1875 - )
Johannesdotter, Mathilda (1881 - )
Johannesdotter, Stina (1863 - 1863)
Johannesdotter, Stina (1864 - 1866)
Johannesson Frisk, Johannes (1867 - )
Johannesson Mattsson, August (1874 - )
Johannesson Nygren, Magnus (1867 - )
Johannesson Sjölin, Anders (1867 - )
Johannesson, Adolf Fritiof (1891 - )
Johannesson, Alma Kristina (1887 - )
Johannesson, Alma Kristina (1893 - )
Johannesson, Alma Maria (1887 - )
Johannesson, Alma Wilhelmina (1897 - )
Johannesson, Anders Gustaf (1864 - 1864)
Johannesson, Anders Gustaf (1876 - )
Johannesson, Anders Ludvig (1901 - )
Johannesson, Anders (1855 - )
Johannesson, Anders (1866 - )
Johannesson, Anders (1882 - )
Johannesson, Anna Justina (1893 - 1938)
Johannesson, Anna Stina (1873 - )
Johannesson, Anna Stina (1882 - )
Johannesson, Anny Justina (1889 - )
Johannesson, August (1857 - 1865)
Johannesson, Axel Gerhard (1895 - )
Johannesson, Axel Julius (1882 - )
Johannesson, Axel (1879 - 1879)
Johannesson, Beda Katrina (1879 - )
Johannesson, Beda Sofia (1891 - 1891)
Johannesson, Elisabet (1886 - )
Johannesson, Emil Maximus (1899 - )
Johannesson, Ester (1910 - )
Johannesson, Folke
Johannesson, Fredrik (1872 - 1885)
Johannesson, Fredrik (1885 - )
Johannesson, Gerda Maria (1894 - )
Johannesson, Gunhild Ingeborg (1899 - )
Johannesson, Gustaf Adolf (1877 - 1878)
Johannesson, Gustaf Robert (1885 - )
Johannesson, Gustaf (1866 - 1867)
Johannesson, Hanna Maria (1880 - )
Johannesson, Hedvig Maria (1901 - )
Johannesson, Hilda Fredrika (1877 - 1890)
Johannesson, Ida Katrina (1877 - )
Johannesson, Ida (1891 - )
Johannesson, Jan Gustaf (1876 - 1879)
Johannesson, Jan Petter (1871 - )
Johannesson, Jan Wilhelm Gottfrid (1878 - )
Johannesson, Johan Albin (1880 - )
Johannesson, Johan Albin (1885 - )
Johannesson, Johan Alfred (1885 - 1887)
Johannesson, Johan Edvard (1877 - )
Johannesson, Johan Fredrik (1873 - )
Johannesson, Johan Kristoffer (1873 - )
Johannesson, Johan Leander (1879 - )
Johannesson, Johan Luther (1877 - 1888)
Johannesson, Johan Magnus (1880 - )
Johannesson, Johan Petter (1873 - )
Johannesson, Johan Theodor (1881 - )
Johannesson, Johan Valfrid (1890 - )
Johannesson, Johan Walfrid (1896 - )
Johannesson, Johan Viktor (1884 - )
Johannesson, Johan Wilhelm (1867 - )
Johannesson, Johan (1859 - )
Johannesson, Johan (1868 - 1869)
Johannesson, Johan (1871 - )
Johannesson, Johan (1875 - )
Johannesson, Johanna Kajsa (1873 - )
Johannesson, Johannes (1860 - )
Johannesson, Johannes (1870 - )
Johannesson, Karl Albert (1894 - )
Johannesson, Karl Georg (1891 - 1892)
Johannesson, Karl Ludvig (1887 - )
Johannesson, Karl Oskar Crispin (1871 - )
Johannesson, Karl Oskar (1882 - )
Johannesson, Karolina (1885 - )
Johannesson, Karolina (1887 - )
Johannesson, Kristina (1873 - 1873)
Johannesson, Kristina (1895 - 1987)
Johannesson, Lars Johan (1880 - )
Johannesson, Lars Magnus (1858 - )
Johannesson, Lars Magnus (1865 - )
Johannesson, Magnus (1870 - )
Johannesson, Magnus (1883 - )
Johannesson, Maria Charlotta (1873 - )
Johannesson, Maria Kajsa (1870 - )
Johannesson, Maria Kajsa (1874 - )
Johannesson, Martin (1868 - 1870)
Johannesson, Martin (1872 - )
Johannesson, Nils Magnus Ferdinand (1881 - )
Johannesson, Nils Magnus (1869 - )
Johannesson, Nils Magnus (1880 - 1880)
Johannesson, Nils Magnus (1889 - )
Johannesson, Nils Theodor (1877 - )
Johannesson, Olof Fredrik (1880 - 1880)
Johannesson, Olof (1859 - )
Johannesson, Per Johan (1874 - )
Johannesson, Per Martin (1864 - )
Johannesson, Petrus (1894 - )
Johannesson, Petter (1861 - 1864)
Johannesson, Petter (1864 - )
Johannesson, Selma (1888 - )
Johannesson, Signe Sofia (1892 - )
Johannesson, Sven (1866 - 1867)
Johannesson, Walentin (1879 - )
Johannesson, Walfrid (1886 - )
Johannesson, Wilhelm (1868 - )
Johannesson, Wilhelm (1880 - 1880)
Johannesson, Wilhelm (1882 - )
Johannesson, Åke
Johansdotter, Agneta (1848 - )
Johansdotter, Anna Lisa (1856 - )
Johansdotter, Anna (1784 - 1863)
Johansdotter, Annika (1782 - )
Johansdotter, Britta Kajsa (1823 - )
Johansdotter, Catrina (1841 - )
Johansdotter, Emma Kristina (1868 - )
Johansdotter, Emma Kristina (1884 - )
Johansdotter, Hanna (1885 - )
Johansdotter, Hilma Katrina (1876 - )
Johansdotter, Hilma Maria (1891 - )
Johansdotter, Kajsa (1859 - )
Johansdotter, Karin (1772 - )
Johansdotter, Kerstin (1833 - )
Johansdotter, Kristina (1874 - )
Johansdotter, Lisa (1775 - 1775)
Johansdotter, Lisa (1778 - )
Johansdotter, Lovisa (1854 - 1855)
Johansdotter, Lovisa (1878 - )
Johansdotter, Maria (1776 - )
Johansdotter, Maria (1829 - )
Johansdotter, Maria (1839 - )
Johansdotter, Maria (1846 - )
Johansdotter, Marit (1715 - 1760)
Johansdotter, Mathilda (1850 - )
Johansdotter, Märta Kajsa (1854 - )
Johansdotter, Selma Kristina (1879 - )
Johansdotter, Sophia (1837 - )
Johansdotter, Stina (1833 - )
Johansdotter, Stina (1843 - )
Johansdotter, Ulrika (1853 - )
Johansson Hämälainen, Anders
Johansson Nordal, Jan (1826 - )
Johansson, (1712 - )
Johansson, Agnes Hildeborg (1894 - )
Johansson, Albert Kristian (1892 - )
Johansson, Alfred Gottfrid (1912 - )
Johansson, Ally
Johansson, Alma Kristina (1889 - )
Johansson, Alma (1907 - )
Johansson, Amanda (1907 - )
Johansson, Anders Robert (1900 - )
Johansson, Anders
Johansson, Anders (1694 - 1748)
Johansson, Anders (1853 - )
Johansson, Anders (1869 - )
Johansson, Anna Amalia (1894 - )
Johansson, Anna Viktoria (1902 - )
Johansson, Anni Linnea (1907 - )
Johansson, August (1868 - )
Johansson, Augusta Kristina (1888 - )
Johansson, Augusta Viktoria (1883 - )
Johansson, Axel Emanuel (1895 - )
Johansson, Axel Rikard (1894 - )
Johansson, Axel (1897 - )
Johansson, Axel (1908 - )
Johansson, Beda Eugenia (1891 - (189?))
Johansson, Beda Maria (1897 - )
Johansson, Beda (1905 - )
Johansson, Bengt
Johansson, Berta
Johansson, Bertil (1920 - )
Johansson, Britta
Johansson, Bror
Johansson, Carina
Johansson, Edit Kristina (1913 - )
Johansson, Elisabeth (1899 - 1989)
Johansson, Emma Elvira (1905 - )
Johansson, Emma Justina (1872 - )
Johansson, Emma Lovisa (1887 - )
Johansson, Emma (1899 - )
Johansson, Enok (1893 - 1893)
Johansson, Erik (1771 - 1771)
Johansson, Ernst (1911 - )
Johansson, Ester Justina (1887 - 1959)
Johansson, Ester Karolina (1891 - )
Johansson, Ester Ottilia (1910 - )
Johansson, Ester Paulina (1893 - 1978)
Johansson, Estrid Kristina (1901 - )
Johansson, Folke
Johansson, Frida Maria (1898 - 1908)
Johansson, Frida Natalia (1894 - )
Johansson, Gunhild Maria (Maja) (1910 - 1996)
Johansson, Gunnar
Johansson, Gustaf Teodor (1897 - )
Johansson, Gustaf (1913 - )
Johansson, Göran (1891 - )
Johansson, Hanna Elisabet (1899 - )
Johansson, Hanna Elvira (1909 - )
Johansson, Hanna (1886 - )
Johansson, Hans
Johansson, Henning Maurits (1892 - )
Johansson, Hilda Margret (1903 - )
Johansson, Hilding (1916 - )
Johansson, Hildur Justina (1902 - )
Johansson, Hildur Ottilia (1908 - 1966)
Johansson, Hilma (1888 - )
Johansson, Hulda (1880 - )
Johansson, Inga Katrina (1879 - )
Johansson, Ivar Pontus (1895 - )
Johansson, Ivar (1916 - )
Johansson, Jan Magnus (1852 - 1852)
Johansson, Jan Magnus (1876 - )
Johansson, Johan Albert (1886 - 1886)
Johansson, Johan Albin (1894 - )
Johansson, Johan Fredrik (1897 - )
Johansson, Johan Fritiof (1885 - )
Johansson, Johan Gottfrid (1899 - )
Johansson, Johan Gustaf (1894 - 1985)
Johansson, Johan Walfrid (1889 - 1978)
Johansson, Johan Viktor (1896 - 1980)
Johansson, Johan (1797 - 1866)
Johansson, Johan (1850 - 1870)
Johansson, Johan (1855 - )
Johansson, Johan (1862 - 1865)
Johansson, Johanna Maria (1889 - 1963)
Johansson, Johannes Emanuel (1898 - )
Johansson, Johannes Immanuel (1870 - )
Johansson, Johannes (1845 - )
Johansson, Johannes (1873 - 1885)
Johansson, Karin (1915 - )
Johansson, Karl Adolf (1884 - 1943)
Johansson, Karl August (1899 - )
Johansson, Karl Gustaf (1906 - )
Johansson, Karl Johan (1859 - )
Johansson, Karl Johan (1887 - )
Johansson, Karl Johan (1893 - )
Johansson, Karl Martin (1894 - )
Johansson, Kennet
Johansson, Kjell
Johansson, Klara (1892 - )
Johansson, Lars Magnus (1837 - )
Johansson, Lennart
Johansson, Linnéa (1905 - )
Johansson, Lydia Malvina (1896 - )
Johansson, Lydia Maria (1896 - 1925)
Johansson, Maj-Britt
Johansson, Maria Kristina (1885 - )
Johansson, Maria (1888 - )
Johansson, Mathias (1881 - )
Johansson, Matilda (1886 - 1886)
Johansson, Matts (1780 - )
Johansson, Märta (1876 - )
Johansson, Naëmi Linnéa (1906 - 1974)
Johansson, Nils (1859 - )
Johansson, Olga Maria (1891 - )
Johansson, Olga Maria (1891 - 1987)
Johansson, Oline (1898 - 1974)
Johansson, Olof Henning (1891 - 1962)
Johansson, Olof (1834 - 1866)
Johansson, Olof (1855 - )
Johansson, Oskar
Johansson, Paulina (1890 - )
Johansson, Per Algot (1919 - )
Johansson, Per Joel (1897 - )
Johansson, Per (1852 - )
Johansson, Petrus (1894 - )
Johansson, Pia
Johansson, Rudolf (1871 - )
Johansson, Rune
Johansson, Rut Ingeborg (1901 - 1986)
Johansson, Sara Gunhild (1912 - )
Johansson, Selma Helena (1915 - )
Johansson, Signe Otilia (1893 - )
Johansson, Sven
Johansson, Sven (1919 - )
Johansson, Tekla Teresia (1894 - )
Johansson, Ulla-Britt
Johansson, Ulla
Johansson, Wilhelmina Justina (1883 - )
Johansson, Viola
Johnson, Jennifer Susan
Johnson, Jill Stephanie
Johnson, Kathryn Ann
Johnson, Ragnar (1916 - 1989)
Johnson, Richard Alan
Johnson, Ronald Lee
Johnson, Scott David
Johnson, Steven Richard
Johnsson, Anna (1907 - 1927)
Johnsson, Axel (1910 - )
Johnsson, Erik (1914 - )
Johnsson, Greta (1919 - )
Johnsson, Ingeborg (1908 - )
Johnsson, Josef (1909 - )
Johnsson, Walter (1919 - )
Jonæus, Anders Walfrid (1895 - )
Jonæus, Karl Gustaf (1878 - )
Jonasdotter, Anna Kajsa
Jonasdotter, Anna Maria (1847 - )
Jonasdotter, Anna Maria (1847 - )
Jonasdotter, Anna Maria (1870 - )
Jonasdotter, Britta Stina (1844 - )
Jonasdotter, Britta (1775 - 1848)
Jonasdotter, Britta (1790 - 1795)
Jonasdotter, Britta (1794 - 1868)
Jonasdotter, Britta (1820 - )
Jonasdotter, Britta (1823 - )
Jonasdotter, Britta (1840 - 1932)
Jonasdotter, Britta (1841 - )
Jonasdotter, Britta (1851 - )
Jonasdotter, Britta (1852 - )
Jonasdotter, Britta (1853 - 1922)
Jonasdotter, Britta (1861 - )
Jonasdotter, Cattrina (1788 - 1818)
Jonasdotter, Greta Maria (1857 - )
Jonasdotter, Hulda (1875 - 1875)
Jonasdotter, Ida (1855 - 1857)
Jonasdotter, Ida (1864 - 1946)
Jonasdotter, Inga Kristina (1866 - )
Jonasdotter, Ingeborg (1793 - 1870)
Jonasdotter, Ingeborg (1800 - )
Jonasdotter, Ingeborg (1819 - 1828)
Jonasdotter, Kajsa (1846 - )
Jonasdotter, Kajsa (1857 - )
Jonasdotter, Kajsa (1860 - 1860)
Jonasdotter, Karin (1846 - )
Jonasdotter, Karolina (1856 - 1856)
Jonasdotter, Kerstin (1787 - )
Jonasdotter, Kerstin (1792 - 1846)
Jonasdotter, Kerstin (1804 - )
Jonasdotter, Kerstin (1812 - 1813)
Jonasdotter, Kerstin (1832 - )
Jonasdotter, Kerstin (1836 - 1886)
Jonasdotter, Kerstin (1846 - )
Jonasdotter, Kerstin (1847 - )
Jonasdotter, Kerstin (1847 - 1880)
Jonasdotter, Kerstin (1849 - )
Jonasdotter, Kerstin (1854 - 1856)
Jonasdotter, Kerstin (1856 - )
Jonasdotter, Kerstin (1861 - )
Jonasdotter, Kristina (1851 - 1858)
Jonasdotter, Kristina (1857 - )
Jonasdotter, Kristina (1860 - )
Jonasdotter, Kristina (1860 - )
Jonasdotter, Kristina (1860 - )
Jonasdotter, Kristina (1863 - )
Jonasdotter, Lisa (1796 - 1829)
Jonasdotter, Lisa (1840 - )
Jonasdotter, Margareta (1777 - 1778)
Jonasdotter, Maria (1775 - 1795)
Jonasdotter, Maria (1797 - )
Jonasdotter, Maria (1797 - 1832)
Jonasdotter, Maria (1814 - )
Jonasdotter, Maria (1819 - )
Jonasdotter, Maria (1832 - )
Jonasdotter, Maria (1838 - )
Jonasdotter, Maria (1843 - )
Jonasdotter, Maria (1854 - )
Jonasdotter, Maria (1854 - 1857)
Jonasdotter, Maria (1855 - )
Jonasdotter, Maria (1855 - )
Jonasdotter, Maria (1858 - )
Jonasdotter, Maria (1862 - 1862)
Jonasdotter, Maria (1863 - )
Jonasdotter, Maria (1864 - )
Jonasdotter, Marit (1803 - 1851)
Jonasdotter, Marit (1810 - )
Jonasdotter, Marit (1847 - 1847)
Jonasdotter, Marit (1851 - )
Jonasdotter, Marta (1829 - )
Jonasdotter, Marta (1849 - )
Jonasdotter, Märta (1802 - 1850)
Jonasdotter, Märta (1818 - 1851)
Jonasdotter, Märta (1843 - )
Jonasdotter, Märta (1860 - )
Jonasdotter, Märta (1866 - 1881)
Jonasdotter, Stina Kajsa (1847 - 1857)
Jonasdotter, Stina (1814 - )
Jonasdotter, Stina (1820 - 1887)
Jonasdotter, Stina (1821 - )
Jonasdotter, Stina (1838 - 1882)
Jonasdotter, Stina (1843 - )
Jonasdotter, Stina (1843 - 1843)
Jonasdotter, Stina (1849 - )
Jonasdotter, Stina (1858 - )
Jonasdotter, Stina (1861 - 1912)
Jonasdotter, Stina (1873 - )
Jonasson Back, Jan (1825 - )
Jonasson Gran, Olof (1860 - )
Jonasson Lindqvist, Johannes (1840 - )
Jonasson Lundström, Magnus (1827 - )
Jonasson Palm, Christofer (1814 - 1888)
Jonasson Palm, Jon (1807 - )
Jonasson Sjökvist, Johannes (1849 - 1931)
Jonasson, - (1890 - 1890)
Jonasson, ?
Jonasson, Abraham (1828 - 1828)
Jonasson, Albert Emanuel (1891 - )
Jonasson, Anders (1824 - 1847)
Jonasson, Anders (1862 - 1868)
Jonasson, Anna Elisabet (1877 - (?? ... 1885))
Jonasson, August (1852 - (185?))
Jonasson, August (1857 - )
Jonasson, August (1860 - 1861)
Jonasson, August (1872 - )
Jonasson, Axel (1782 - 1830)
Jonasson, Elof (1774 - )
Jonasson, Elof (1860 - )
Jonasson, Emma Sofia (1875 - )
Jonasson, Erik (1784 - 1822)
Jonasson, Eva Kristina (1885 - )
Jonasson, Gunnar Albert (1901 - )
Jonasson, Gustaf (1822 - 1887)
Jonasson, Gustaf (1845 - 1848)
Jonasson, Gustaf (1851 - )
Jonasson, Hanna Olivia (1887 - )
Jonasson, Henrik (1849 - )
Jonasson, Hilda Naemi (1881 - )
Jonasson, Hilma Karolina (1880 - )
Jonasson, Ida Maria (1874 - )
Jonasson, Jacob (1870 - )
Jonasson, Jan Magnus (1817 - 1880)
Jonasson, Jan (1796 - 1833)
Jonasson, Jan (1817 - )
Jonasson, Jan (1853 - 1862)
Jonasson, Jan (1859 - 1862)
Jonasson, Joel André (1892 - )
Jonasson, Johan Adolf (1877 - )
Jonasson, Johan Gustaf (1863 - 1865)
Jonasson, Johan (1858 - )
Jonasson, Johannes (1845 - 1851)
Jonasson, Johannes (1849 - )
Jonasson, Johannes (1853 - )
Jonasson, Johannes (1855 - )
Jonasson, Johannes (1857 - 1858)
Jonasson, Johannes (1859 - 1886)
Jonasson, Johannes (1865 - )
Jonasson, Johannes (1865 - )
Jonasson, Jon (1807 - )
Jonasson, Jon (1834 - )
Jonasson, Jon (1854 - )
Jonasson, Jonas ((22 ... 1842) - 1882)
Jonasson, Jonas (1779 - 1795)
Jonasson, Jonas (1784 - 1839)
Jonasson, Jonas (1813 - 1813)
Jonasson, Jonas (1816 - )
Jonasson, Jonas (1817 - 1867)
Jonasson, Jonas (1821 - )
Jonasson, Jonas (1823 - 1847)
Jonasson, Jonas (1829 - 1832)
Jonasson, Jonas (1831 - )
Jonasson, Jonas (1845 - 1845)
Jonasson, Jonas (1849 - )
Jonasson, Jonas (1853 - 1857)
Jonasson, Jonas (1854 - )
Jonasson, Jonas (1856 - 1857)
Jonasson, Jonas (1858 - )
Jonasson, Jonas (1858 - )
Jonasson, Jonas (1862 - 1862)
Jonasson, Jonas (1868 - 1869)
Jonasson, Karl Johan (1824 - 1826)
Jonasson, Karl (1826 - 1858)
Jonasson, Karl (1842 - )
Jonasson, Knut Olof (1852 - 1856)
Jonasson, Lars Jonas (1865 - )
Jonasson, Lars (1839 - )
Jonasson, Magnus (1821 - 1888)
Jonasson, Magnus (1826 - )
Jonasson, Magnus (1838 - 1840)
Jonasson, Magnus (1845 - )
Jonasson, Magnus (1845 - 1928)
Jonasson, Magnus (1846 - )
Jonasson, Magnus (1849 - 1873)
Jonasson, Magnus (1852 - )
Jonasson, Magnus (1852 - )
Jonasson, Magnus (1853 - 1854)
Jonasson, Magnus (1855 - (185?))
Jonasson, Magnus (1855 - )
Jonasson, Magnus (1857 - )
Jonasson, Magnus (1857 - )
Jonasson, Magnus (1863 - )
Jonasson, Magnus (1864 - )
Jonasson, Magnus (1867 - )
Jonasson, Magnus (1876 - )
Jonasson, Maja-Lisa (1914 - 1998)
Jonasson, Maria Joelina Adelia (1894 - )
Jonasson, Maria (1876 - )
Jonasson, Martin (1863 - 1864)
Jonasson, Martin (1865 - )
Jonasson, Martin (1867 - 1871)
Jonasson, Mathias (1862 - 1863)
Jonasson, Mathias (1870 - )
Jonasson, Mathilda (1874 - 1877)
Jonasson, Mathilda (1879 - )
Jonasson, Matthes (1806 - 1817)
Jonasson, Matts (1772 - 1838)
Jonasson, Olga Elvira (1894 - )
Jonasson, Olof August (1878 - )
Jonasson, Olof Gustaf (1867 - )
Jonasson, Olof (1768 - 1770)
Jonasson, Olof (1841 - )
Jonasson, Olof (1870 - 1870)
Jonasson, Otto (1851 - )
Jonasson, Per Georg (1880 - )
Jonasson, Per (1782 - )
Jonasson, Per (1829 - 1832)
Jonasson, Per (1829 - 1867)
Jonasson, Pål (1770 - 1852)
Jonasson, Pål (1779 - 1850)
Jonasson, Rickard Albert (1891 - 1891)
Jonasson, Rudel Henning (1897 - )
Jonasson, Skåre (1791 - 1791)
Jonasson, Viktor (1882 - )
Jonsdotter, Amanda (1873 - 1874)
Jonsdotter, Anna Kajsa (1827 - )
Jonsdotter, Anna Kajsa (1855 - 1862)
Jonsdotter, Anna Stina (1873 - )
Jonsdotter, Anna (1839 - )
Jonsdotter, Anna (1846 - )
Jonsdotter, Anna (1855 - )
Jonsdotter, Anna (1861 - )
Jonsdotter, Annika (1758 - )
Jonsdotter, Beda (1872 - )
Jonsdotter, Beda (1886 - 1960)
Jonsdotter, Berte (1850 - )
Jonsdotter, Britta (1776 - )
Jonsdotter, Britta (1801 - 1818)
Jonsdotter, Britta (1823 - )
Jonsdotter, Britta (1823 - 1829)
Jonsdotter, Britta (1843 - )
Jonsdotter, Britta (1849 - 1921)
Jonsdotter, Elin Kristina (1890 - )
Jonsdotter, Emma (1871 - )
Jonsdotter, Ida (1860 - )
Jonsdotter, Ingeborg (1848 - )
Jonsdotter, Ingeborg (1858 - )
Jonsdotter, Johanna (1844 - )
Jonsdotter, Johanna (1876 - )
Jonsdotter, Kajsa (1844 - 1868)
Jonsdotter, Kajsa (1860 - )
Jonsdotter, Kajsa (1862 - )
Jonsdotter, Karin
Jonsdotter, Karin (1763 - )
Jonsdotter, Karin (1815 - 1892)
Jonsdotter, Karin (1858 - )
Jonsdotter, Karin (1865 - )
Jonsdotter, Karolina (1865 - 1866)
Jonsdotter, Karolina (1874 - )
Jonsdotter, Karolina (1875 - )
Jonsdotter, Kattrina (1856 - 1941)
Jonsdotter, Kerstin (1761 - 1793)
Jonsdotter, Kerstin (1766 - 1840)
Jonsdotter, Kerstin (1814 - )
Jonsdotter, Kerstin (1818 - 1840)
Jonsdotter, Kerstin (1832 - 1844)
Jonsdotter, Kerstin (1835 - )
Jonsdotter, Kerstin (1858 - )
Jonsdotter, Kerstin (1858 - )
Jonsdotter, Kerstin (1858 - )
Jonsdotter, Kerstin (1869 - )
Jonsdotter, Kristina (1862 - )
Jonsdotter, Kristina (1865 - )
Jonsdotter, Lena (1844 - )
Jonsdotter, Maja Stina (1856 - 1857)
Jonsdotter, Maria Kajsa (1862 - )
Jonsdotter, Maria (1772 - 1799)
Jonsdotter, Maria (1796 - 1830)
Jonsdotter, Maria (1803 - 1884)
Jonsdotter, Maria (1827 - 1829)
Jonsdotter, Maria (1830 - 1859)
Jonsdotter, Maria (1831 - )
Jonsdotter, Maria (1832 - )
Jonsdotter, Maria (1834 - 1888)
Jonsdotter, Maria (1847 - )
Jonsdotter, Maria (1848 - )
Jonsdotter, Maria (1858 - )
Jonsdotter, Maria (1858 - )
Jonsdotter, Maria (1864 - )
Jonsdotter, Maria (1866 - 1870)
Jonsdotter, Maria (1869 - )
Jonsdotter, Maria (1872 - )
Jonsdotter, Marit (1803 - 1874)
Jonsdotter, Marit (1807 - )
Jonsdotter, Marit (1831 - )
Jonsdotter, Marit (1853 - )
Jonsdotter, Marit (1856 - )
Jonsdotter, Marta (1825 - )
Jonsdotter, Marta (1847 - )
Jonsdotter, Marta (1869 - )
Jonsdotter, Mathilda (1860 - 1862)
Jonsdotter, Mathilda (1863 - )
Jonsdotter, Matilda (1869 - )
Jonsdotter, Märta Kajsa (1862 - )
Jonsdotter, Märta (1805 - 1808)
Jonsdotter, Märta (1809 - 1812)
Jonsdotter, Märta (1841 - 1841)
Jonsdotter, Märta (1862 - )
Jonsdotter, Märta (1875 - )
Jonsdotter, Sofia (1881 - )
Jonsdotter, Stina (1812 - )
Jonsdotter, Stina (1837 - )
Jonsdotter, Stina (1839 - )
Jonsdotter, Stina (1841 - )
Jonsdotter, Stina (1842 - 1857)
Jonsdotter, Stina (1859 - 1870)
Jonsdotter, Stina (1869 - )
Jonsdotter, Valborg (1817 - 1823)
Jonsson Nordström, Olof (1863 - )
Jonsson Stenström, Anders (1820 - )
Jonsson Stenström, Mattes (1827 - )
Jonsson Tim, Jonas (1829 - )
Jonsson Tim, Magnus (1835 - )
Jonsson, Anders Emanuel (1881 - )
Jonsson, Anders
Jonsson, Anders (1811 - 1892)
Jonsson, Anders (1837 - 1843)
Jonsson, Anny Iris Hermine (1919 - )
Jonsson, Arvid (1914 - )
Jonsson, Axel Albert (1882 - )
Jonsson, Beda Viktoria (1903 - )
Jonsson, Beda (1907 - )
Jonsson, Bertil (1912 - )
Jonsson, Daniel (1858 - )
Jonsson, Daniel (1865 - )
Jonsson, Elin Johanna (1884 - 1975)
Jonsson, Elsa Maria (1916 - )
Jonsson, Emanuel (1853 - )
Jonsson, Emil (1864 - 1864)
Jonsson, Emil (1865 - )
Jonsson, Emma Fredrika (1899 - )
Jonsson, Emma Kristina Maria (1914 - )
Jonsson, Emma Kristina (1877 - )
Jonsson, Erik (1768 - 1770)
Jonsson, Erik (1795 - 1847)
Jonsson, Erik (1838 - )
Jonsson, Erik (1915 - )
Jonsson, Eva Lovisa (1886 - )
Jonsson, Fritz Evert (1915 - 1999)
Jonsson, Gustaf Valfrid (1901 - )
Jonsson, Gustaf (1834 - )
Jonsson, Gustaf (1867 - )
Jonsson, Gustaf (1884 - 1886)
Jonsson, Gustaf (1917 - )
Jonsson, Hanna Amalia (1908 - )
Jonsson, Helge Vilhelm (1899 - )
Jonsson, Helge (1915 - )
Jonsson, Henrik Vilhelm (1890 - 1891)
Jonsson, Ivan (1920 - )
Jonsson, Jakob (1865 - )
Jonsson, Jan Magnus (1857 - 1860)
Jonsson, Jan (1800 - 1810)
Jonsson, Jan (1816 - 1821)
Jonsson, Jan (1821 - )
Jonsson, Jan (1833 - 1839)
Jonsson, Jan (1835 - )
Jonsson, Jan (1861 - )
Jonsson, Johan Alfred (1885 - )
Jonsson, Johan August (1879 - 1905)
Jonsson, Johan Peter (1878 - )
Jonsson, Johan Valfrid (1892 - )
Jonsson, Johannes (1828 - )
Jonsson, Johannes (1831 - )
Jonsson, Johannes (1833 - )
Jonsson, Johannes (1853 - )
Jonsson, Johannes (1863 - )
Jonsson, Johannes (1866 - )
Jonsson, Johannes (1887 - )
Jonsson, Jon (1766 - 1833)
Jonsson, Jon (1803 - )
Jonsson, Jon (1822 - 1866)
Jonsson, Jon (1837 - )
Jonsson, Jon (1848 - )
Jonsson, Jon (1849 - )
Jonsson, Jon (1850 - )
Jonsson, Jon (1853 - )
Jonsson, Jon (1863 - )
Jonsson, Jon (1864 - )
Jonsson, Jöns (1800 - )
Jonsson, Jöns (1858 - )
Jonsson, Karl August (1908 - )
Jonsson, Karl Erik Emanuel (1917 - )
Jonsson, Karl Gustaf (1886 - )
Jonsson, Karl Göte Johannes (1912 - 1977)
Jonsson, Karl Johan Frithiof (1887 - 1979)
Jonsson, Karl Johan (1834 - )
Jonsson, Karla Fanny (1896 - 1989)
Jonsson, Karla Ingrid Vilhelmina (1911 - 1993)
Jonsson, Klara (1881 - )
Jonsson, Lars (1811 - 1813)
Jonsson, Lars (1858 - )
Jonsson, Magnus (1835 - )
Jonsson, Magnus (1835 - )
Jonsson, Magnus (1845 - )
Jonsson, Magnus (1866 - )
Jonsson, Magnus (1866 - )
Jonsson, Magnus (1879 - )
Jonsson, Magnus (1897 - )
Jonsson, Magnus (1900 - )
Jonsson, Martin (1876 - 1876)
Jonsson, Mathes (1807 - 1810)
Jonsson, Matthes (1771 - 1856)
Jonsson, Matthes (1779 - 1783)
Jonsson, Matthes (1797 - 1803)
Jonsson, Matts (1760 - )
Jonsson, Nils (1851 - )
Jonsson, Olaus (1874 - )
Jonsson, Olof Helge (1916 - )
Jonsson, Olof (1826 - )
Jonsson, Olof (1826 - )
Jonsson, Olof (1832 - 1843)
Jonsson, Olof (1854 - )
Jonsson, Olof (1854 - )
Jonsson, Oscar Gottfrid (1905 - )
Jonsson, Oskar Julius (1884 - )
Jonsson, Otto (1856 - )
Jonsson, Otto (1881 - )
Jonsson, Per Emanuel (1889 - )
Jonsson, Per Johan (1875 - )
Jonsson, Per (1758 - 1840)
Jonsson, Per (1788 - 1868)
Jonsson, Per (1826 - )
Jonsson, Per (1830 - )
Jonsson, Per (1841 - 1878)
Jonsson, Per (1852 - 1904)
Jonsson, Per (1856 - )
Jonsson, Petrus (1896 - 1965)
Jonsson, Ruth Gunhild Adina (1919 - )
Jonsson, Sixten Bertil Vilhelm (1917 - 1993)
Jonsson, Stig (1918 - 2001)
Jonsson, Viktoria (1899 - )
Juliusson, Gunnar (1912 - )
Järvid, Niklas
Jönsdotter, Anna
Jönsdotter, Kajsa Maria (1862 - )
Jönsdotter, Kerstin (1832 - )
Jönsdotter, Maria (1814 - 1876)
Jönsson, Anna Maria (1869 - )
Jönsson, August (1873 - )
Jönsson, Elin Kristina (1890 - )
Jönsson, Johan Alfred (1885 - )
Jönsson, Johan (1828 - )
Jönsson, Johan (1860 - )
Jönsson, Johannes (1887 - )
Jönsson, Jon Emanuel (1889 - )
Jönsson, Jon (1824 - )
Jönsson, Karl Johan Julius (1873 - )
Jönsson, Magnus (1819 - 1886)
Jönsson, Magnus (1825 - )
Jönsson, Mathilda Sofia (1871 - )
Jönsson, Olof (1832 - )
Jönsson, Oskar Julius (1884 - )
Jönsson, Per (1816 - 1875)
Karlkvist, Elin (1899 - 1979)
Karlkvist, Evald (1909 - 1997)
Karlkvist, Harald (1903 - 1976)
Karlkvist, Johannes (1872 - )
Karlsdotter, Anna Maria (1859 - )
Karlsdotter, Anna Sofia (1877 - )
Karlsdotter, Beda Maria (1874 - )
Karlsdotter, Beda (1876 - )
Karlsdotter, Britta (1785 - 1850)
Karlsdotter, Britta (1836 - )
Karlsdotter, Catrina (1833 - )
Karlsdotter, Charlotta (1840 - )
Karlsdotter, Emma Josefina (1871 - )
Karlsdotter, Karolina Mathilda (1866 - )
Karlsdotter, Kerstin (1792 - 1842)
Karlsdotter, Lisa (1799 - 1810)
Karlsdotter, Lisa (1815 - 1818)
Karlsdotter, Maria (1804 - 1870)
Karlsson, Albin Wilhelm (1880 - )
Karlsson, Alfred Olaus (1897 - )
Karlsson, Algot Roland Alexander (1911 - )
Karlsson, Anders (1858 - 1861)
Karlsson, Anna Maria (1881 - )
Karlsson, Axel Rudolf (1903 - 1990)
Karlsson, David Wilhelm (1892 - )
Karlsson, Elin Maria (1909 - )
Karlsson, Elsa Maria (1898 - )
Karlsson, Gunhild (1915 - 1987)
Karlsson, Gunvor (1918 - )
Karlsson, Gustaf (1913 - )
Karlsson, Hanna (1899 - 1921)
Karlsson, Hendrik (1791 - 1791)
Karlsson, Herbert (1919 - 1984)
Karlsson, Herman Viktor (1876 - )
Karlsson, Hulda Maria (1875 - 1906)
Karlsson, Ida Mathilda (1912 - 1989)
Karlsson, Johan Alfred (1895 - )
Karlsson, Johan (1863 - )
Karlsson, Johan (1893 - )
Karlsson, John (1920 - 1995)
Karlsson, Jonas (1812 - 1886)
Karlsson, Jonas (1844 - 1845)
Karlsson, Karl Gustaf Adrian (1880 - )
Karlsson, Karl Oskar (1917 - 1985)
Karlsson, Karl Wahlfrid (1872 - )
Karlsson, Karl (1796 - 1874)
Karlsson, Klara Elisabeth (1882 - )
Karlsson, Magnus (1874 - 1887)
Karlsson, Nils Johan (1896 - )
Karlsson, Peder Marinius (1899 - )
Karlsson, Pål (1710 - 1779)
Karlsson, Pål (1788 - 1824)
Karlsson, Signe Cecilia (1910 - )
Karlsson, Torsten Emanuel (1890 - )
Karlsson, William (1916 - )
Kilander, Frits Ferdinand (1882 - )
Kilander, Karl Edvin (1898 - )
King, George (1916 - )
Klemetsdotter, Abbelona (1747 - 1795)
Klemetsdotter, Annika (1742 - 1742)
Klemetsdotter, Annika (1743 - 1775)
Klemetsdotter, Annika (1766 - )
Klemetsdotter, Annika (1770 - )
Klemetsdotter, Britta (1758 - )
Klemetsdotter, Britta (1767 - 1815)
Klemetsdotter, Elin (1779 - )
Klemetsdotter, Gertrud (1780 - 1783)
Klemetsdotter, Ingeborg (1783 - 1858)
Klemetsdotter, Kari (1785 - 1818)
Klemetsdotter, Karin (1756 - 1757)
Klemetsdotter, Kattrina (1814 - )
Klemetsdotter, Kerstin (1753 - )
Klemetsdotter, Kerstin (1777 - )
Klemetsdotter, Maria (1704 - 1720)
Klemetsdotter, Maria (1768 - )
Klemetsdotter, Maria (1775 - 1848)
Klemetsdotter, Maria (1777 - 1845)
Klemetsdotter, Marit (1756 - 1826)
Klemetsdotter, Marit (1766 - )
Klemetsdotter, Marit (1785 - )
Klemetsdotter, Stina (1828 - )
Klemetsson Ronkainen, Henrik (1708 - 1781)
Klemetsson, Anders (1761 - 1825)
Klemetsson, Anders (1762 - )
Klemetsson, Clemet (1775 - )
Klemetsson, Erik (1764 - )
Klemetsson, Gustaf (1780 - )
Klemetsson, Hendrik (1708 - 1781)
Klemetsson, Henrik (1769 - )
Klemetsson, Hindrik (1754 - 1754)
Klemetsson, Hindrik (1756 - 1810)
Klemetsson, Jan (1742 - 1795)
Klemetsson, Jan (1771 - 1824)
Klemetsson, Jan (1779 - 1790)
Klemetsson, Jan (1821 - 1824)
Klemetsson, Jan (1826 - )
Klemetsson, Johan (1690 - )
Klemetsson, Johan (1781 - (15 MAY 186?))
Klemetsson, Jon (1765 - )
Klemetsson, Jonas (1819 - 1823)
Klemetsson, Jonas (1823 - )
Klemetsson, Klemet (1739 - 1812)
Klemetsson, Klemet (1779 - )
Klemetsson, Matts (1754 - 1825)
Klemetsson, Olof (1769 - 1783)
Klemetsson, Per (1751 - 1828)
Klemetsson, Per (1773 - 1783)
Klemetsson, Per (1785 - )
Klemetsson, Per (1817 - )
Kristiansdatter, Olaine Mathilda (1855 - )
Kristofersdotter, Ellika (1716 - 1718)
Kristofersdotter, Karolina (1865 - 1866)
Kristofersdotter, Kerstin (1777 - 1778)
Kristofersdotter, Kristina (1855 - )
Kristofersdotter, Margareta (1715 - )
Kristofersdotter, Maria (1853 - )
Kristofersdotter, Mathilda (1867 - )
Kristofersson, Johannes (1863 - )
Kristofersson, Jonas (1783 - 1849)
Kristofersson, Jonas (1870 - 1878)
Kristofersson, Kristofer (1745 - 1810)
Kristofersson, Kristofer (1774 - 1851)
Kristofersson, Magnus (1858 - )
Kristofersson, Olof Martin (1851 - )
Kristofersson, Per (1786 - 1786)
Kristofersson, Pål (1770 - 1792)
Kristofersson, Pål (1798 - 1799)
Kristoffersdotter, Anna Ottilia (1868 - )
Kristoffersdotter, Annika (1720 - )
Kristoffersdotter, Annika (1739 - )
Kristoffersdotter, Annika (1777 - 1783)
Kristoffersdotter, Britta (1709 - 1778)
Kristoffersdotter, Britta (1769 - 1809)
Kristoffersdotter, Britta (1792 - 1866)
Kristoffersdotter, Ellika (1657 - )
Kristoffersdotter, Ellika (1720 - )
Kristoffersdotter, Ingebor (1791 - 1792)
Kristoffersdotter, Ingebor (1798 - )
Kristoffersdotter, Kari (1804 - )
Kristoffersdotter, Karin (1746 - 1795)
Kristoffersdotter, Karolina (1865 - )
Kristoffersdotter, Kerstin (1791 - 1867)
Kristoffersdotter, Kerstin (1793 - 1860)
Kristoffersdotter, Maria (1749 - 1810)
Kristoffersdotter, Maria (1796 - 1887)
Kristoffersdotter, Marit (1696 - 1764)
Kristoffersdotter, Marit (1757 - )
Kristoffersdotter, Marit (1781 - 1783)
Kristoffersdotter, Marit (1783 - 1783)
Kristoffersdotter, Stina (1787 - )
Kristofferson, Evelyn Maria (1919 - )
Kristoffersson Kukkoinen, Pål (1650 - 1720)
Kristoffersson, Alma Matilda (1883 - )
Kristoffersson, August (1862 - )
Kristoffersson, Betty Kristina (1881 - )
Kristoffersson, Christopher (1805 - 1811)
Kristoffersson, Christopher (1813 - )
Kristoffersson, Clemet (1783 - 1783)
Kristoffersson, Clemet (1784 - 1796)
Kristoffersson, Isak (1653 - )
Kristoffersson, Jan (1752 - 1822)
Kristoffersson, Jan (1771 - 1845)
Kristoffersson, Jan (1811 - 1882)
Kristoffersson, Jan (1816 - )
Kristoffersson, Johan (1743 - 1807)
Kristoffersson, Johan (1856 - )
Kristoffersson, Johan (1856 - )
Kristoffersson, Jonas (1771 - 1772)
Kristoffersson, Jonas (1818 - 1860)
Kristoffersson, Karl Johan (1874 - )
Kristoffersson, Karolina (1875 - )
Kristoffersson, Kristopher (1775 - 1850)
Kristoffersson, Lovisa (1883 - )
Kristoffersson, Magnus (1827 - 1830)
Kristoffersson, Mathias Wilfrid (1879 - )
Kristoffersson, Matthes (1798 - )
Kristoffersson, Matts (1768 - 1768)
Kristoffersson, Nils (1859 - )
Kristoffersson, Olof Viktor (1880 - )
Kristoffersson, Per (1802 - )
Kristoffersson, Per (1822 - )
Kristoffersson, Pål (1698 - )
Kristoffersson, Pål (1737 - 1801)
Kristoffersson, Pål (1779 - 1783)
Kristoffersson, Pål (1783 - 1783)
Kronberg, Albert Vitalis (1893 - )
Kronberg, Anna Hilaria (1895 - )
Kump, Edna Mae (1900 - 1990)
Kyman, Ernst Birger Magnus (1910 - )
Kyman, Ester Teresia Kristina (1903 - )
Kyman, Fredrika Katarina (1907 - )
Kyman, Gerd
Kyman, Henning Rickard (1918 - )
Kyman, Linda (1905 - )
Kyman, Magna Elvira (1914 - )
Kyman, Solveig
Kyrkman, Anna Astrid Hillevi (1906 - 1993)
Källarsdotter, Kristina (1872 - )
Källarsson, August (1873 - )
Källarsson, Magnus (1876 - )
Kärnqvist, Anna Kristina (1883 - 1887)
Kärnqvist, Anna Sofia (1890 - )
Kärnqvist, Inga Emilia (1885 - )
Kärnqvist, Johan Olaus (1892 - )
Kärnqvist, Olof Fredrik (1881 - 1887)
Kärnqvist, Selma Otilia (1887 - )
Lander, Helge (1912 - 1990)
Lander, Hillevi (Vivi) Sofia (1915 - 1992)
Lander, Karl Sixten (1918 - 1918)
Lander, Lilly Maria (1911 - 1913)
Lander, Olof Folke (1914 - )
Landgren, Anny Emelia (1899 - )
Landgren, Edla Eugenia (1880 - )
Landgren, Hulda Justina (1890 - )
Landgren, Joel Helmer (1911 - )
Landgren, Johan Ludvig (1885 - )
Landgren, Laura Maria (1882 - )
Landgren, Magnus Fridolf (1893 - 1970)
Landgren, Maria (1919 - )
Landgren, Per Verner (1896 - )
Landgren, Selma (1887 - )
Larsdotter Björn, Kajsa (1836 - 1838)
Larsdotter Björn, Maria (1833 - 1915)
Larsdotter Björn, Stina Kajsa (1839 - )
Larsdotter, ?
Larsdotter, Anna Karolina (1873 - )
Larsdotter, Anna (1808 - 1809)
Larsdotter, Anna (1813 - 1818)
Larsdotter, Anna (1834 - )
Larsdotter, Anna (1846 - )
Larsdotter, Anna (1851 - )
Larsdotter, Anna (1860 - )
Larsdotter, Annicka (1787 - 1807)
Larsdotter, Annicka (1798 - )
Larsdotter, Annika (1670 - )
Larsdotter, Beda (1874 - 1879)
Larsdotter, Britta (1781 - 1828)
Larsdotter, Britta (1791 - 1879)
Larsdotter, Britta (1796 - 1799)
Larsdotter, Britta (1796 - 1834)
Larsdotter, Britta (1815 - 1818)
Larsdotter, Britta (1828 - )
Larsdotter, Britta (1840 - )
Larsdotter, Britta (1841 - 1851)
Larsdotter, Britta (1850 - 1923)
Larsdotter, Cattrina (1796 - )
Larsdotter, Ellicka (1712 - 1783)
Larsdotter, Ingjerd (1845 - )
Larsdotter, Kajsa (1836 - 1844)
Larsdotter, Kajsa (1845 - 1847)
Larsdotter, Kajsa (1854 - )
Larsdotter, Kari (1789 - )
Larsdotter, Kerstin (1800 - )
Larsdotter, Kerstin (1806 - 1807)
Larsdotter, Kerstin (1816 - )
Larsdotter, Kerstin (1833 - )
Larsdotter, Kerstin (1834 - 1839)
Larsdotter, Kerstin (1843 - 1843)
Larsdotter, Kerstin (1851 - )
Larsdotter, Kerstin (1851 - 1852)
Larsdotter, Kerstin (1858 - )
Larsdotter, Klara (1872 - 1879)
Larsdotter, Kristina (1878 - 1939)
Larsdotter, Lisa (1845 - 1846)
Larsdotter, Maria (1774 - )
Larsdotter, Maria (1794 - )
Larsdotter, Maria (1802 - 1861)
Larsdotter, Maria (1802 - 1868)
Larsdotter, Maria (1804 - )
Larsdotter, Maria (1812 - )
Larsdotter, Maria (1830 - )
Larsdotter, Maria (1831 - )
Larsdotter, Maria (1835 - )
Larsdotter, Maria (1842 - )
Larsdotter, Maria (1843 - )
Larsdotter, Maria (1870 - 1885)
Larsdotter, Marit (1782 - 1783)
Larsdotter, Marit (1783 - 1788)
Larsdotter, Marit (1784 - 1853)
Larsdotter, Marit (1821 - )
Larsdotter, Marit (1843 - 1843)
Larsdotter, Marit (1849 - )
Larsdotter, Marta (1840 - )
Larsdotter, Marta (1842 - 1844)
Larsdotter, Märta (1791 - 1792)
Larsdotter, Märta (1805 - 1810)
Larsdotter, Märta (1831 - 1832)
Larsdotter, Märta (1854 - )
Larsdotter, Märta (1862 - )
Larsdotter, Soffia (1842 - 1847)
Larsdotter, Stina (1804 - )
Larsdotter, Stina (1833 - 1874)
Larsdotter, Stina (1851 - )
Larsdotter, Stina (1852 - )
Larsdotter, Stina (1856 - )
Larsson Hag, Johannes (1847 - )
Larsson Kukkoinen, Påhl (1600 - )
Larsson Löf, Oskar (1888 - )
Larsson, ?
Larsson, Agnes
Larsson, Albert Emanuel (1895 - )
Larsson, Alfhild Maria (1920 - )
Larsson, Alma
Larsson, Alma (1906 - 1960)
Larsson, Anders Gustaf (1874 - )
Larsson, Anders (1811 - )
Larsson, Anders (1866 - 1868)
Larsson, Anna Louise (1916 - )
Larsson, Anna Lydia (1902 - 1983)
Larsson, Anna (1918 - )
Larsson, Arvid Olof (1899 - )
Larsson, Augusta Cecilia (1894 - 1988)
Larsson, Axel Ludvig (1876 - )
Larsson, Britt
Larsson, Börje
Larsson, Curt
Larsson, Daniel (1840 - )
Larsson, Daniel (1860 - 1889)
Larsson, Edit (1920 - )
Larsson, Ejvor (1914 - 1983)
Larsson, Elias (1780 - 1806)
Larsson, Elis (1911 - 1994)
Larsson, Elsa (1914 - 1989)
Larsson, Erik Sigvard (1909 - 1977)
Larsson, Erik (1665 - )
Larsson, Erik (1698 - 1757)
Larsson, Erik (1818 - )
Larsson, Erik (1844 - )
Larsson, Erik (1864 - 1884)
Larsson, Ester (1898 - 1949)
Larsson, Gustaf (1880 - 1966)
Larsson, Gösta (1919 - )
Larsson, Halle (1840 - )
Larsson, Hendrik (1714 - 1718)
Larsson, Hendrik (1790 - 1813)
Larsson, Hendrik (1791 - 1849)
Larsson, Hilma Elisabeth (1881 - )
Larsson, Hulda (1915 - )
Larsson, Ida (1897 - 1988)
Larsson, Isak (1685 - 1760)
Larsson, Isak (1711 - 1780)
Larsson, Isak (1778 - 1795)
Larsson, Isak (1799 - 1833)
Larsson, Jan Magnus (1876 - )
Larsson, Jan (1798 - )
Larsson, Jan (1814 - 1890)
Larsson, Jan (1822 - )
Larsson, Jan (1823 - 1824)
Larsson, Jan (1825 - 1846)
Larsson, Jan (1829 - )
Larsson, Jan (1846 - )
Larsson, Johan August (1884 - )
Larsson, Johan (1863 - )
Larsson, Johannes (1858 - )
Larsson, Johannes (1875 - 1875)
Larsson, Jonas (1811 - 1889)
Larsson, Jonas (1836 - )
Larsson, Jonas (1838 - 1839)
Larsson, Julia Maria (1886 - )
Larsson, Karl Fritiof (1889 - )
Larsson, Karolina (1896 - )
Larsson, Klas Gunnar (1914 - 1914)
Larsson, Konrad Gustaf (1898 - )
Larsson, Kristoffer (1718 - )
Larsson, Lars Emanuel (1886 - )
Larsson, Lars Gustaf (1854 - )
Larsson, Lars Gustaf (1881 - )
Larsson, Lars (1660 - )
Larsson, Lars (1710 - 1718)
Larsson, Lars (1776 - 1809)
Larsson, Lars (1801 - )
Larsson, Lars (1805 - )
Larsson, Lars (1815 - 1817)
Larsson, Lars (1827 - )
Larsson, Lars (1828 - )
Larsson, Lars (1838 - 1838)
Larsson, Lars (1853 - 1854)
Larsson, Lars (1854 - )
Larsson, Linnéa (1916 - )
Larsson, Mabel
Larsson, Magnus (1823 - 1907)
Larsson, Magnus (1830 - )
Larsson, Magnus (1839 - 1839)
Larsson, Magnus (1858 - )
Larsson, Martin (1878 - )
Larsson, Matthes (1808 - 1810)
Larsson, Matthes (1811 - 1892)
Larsson, Matts (1826 - )
Larsson, Nikolina Kristina (1882 - )
Larsson, Nils (1836 - )
Larsson, Nils (1873 - 1873)
Larsson, Nils (1874 - 1960)
Larsson, Olof Gunnar (1918 - )
Larsson, Olof (1785 - 1848)
Larsson, Olof (1839 - 1854)
Larsson, Olof (1849 - 1850)
Larsson, Olof (1854 - )
Larsson, Olof (1867 - 1893)
Larsson, Paulina (1891 - 1963)
Larsson, Per (1793 - 1869)
Larsson, Per (1802 - 1810)
Larsson, Per (1819 - )
Larsson, Per (1838 - )
Larsson, Pål (1650 - 1692)
Larsson, Pål (1716 - 1718)
Larsson, Pål (1803 - )
Larsson, Selma Kristina (1881 - )
Larsson, Signe (1916 - )
Larsson, Valfrid
Larsson, Viktor Emanuel (1879 - )
Lejon, Anders (1852 - )
Levin, Albert (1894 - )
Levin, Amalia (1903 - )
Levin, Anders Gustaf (1868 - )
Levin, Anders (1898 - 1971)
Levin, Elsa
Levin, Gerda Emilia (1891 - 1897)
Levin, Hilda
Levin, Ingrid
Levin, Karin
Levin, Oscar (1900 - )
Levin, Rudolf (1896 - )
Lidé, Bror Gunnar (1920 - )
Lidé, Johan (John) (1917 - 1995)
Lidholm, Leonhard (1874 - )
Lilja, Hilda (1893 - 1930)
Liljeqvist, Anders Gustaf (1889 - )
Liljeqvist, Anna Paulina (1887 - )
Liljeqvist, Axel Verner (1894 - )
Liljeqvist, David Herbert (1892 - )
Liljeqvist, Frida (1880 - )
Liljeqvist, Johan Arvid (1882 - )
Liljeqvist, Karl Einar (1898 - )
Liljeqvist, Nanny Ingegärd (1900 - )
Liljeqvist, Olga Lucia (1884 - )
Liljeqvist, Olof Algot Henry (1905 - )
Lind, Anna Maria (1871 - )
Lind, Arvid (1878 - )
Lind, Ernst Andreas (1884 - 1884)
Lind, Ida Lovisa (1874 - 1876)
Lind, Ida Lovisa (1884 - )
Lind, Johan Valfrid (1876 - )
Lindberg, Daniel Emanuel (1902 - 1980)
Lindberg, Hilma (1897 - 1929)
Lindberg, Magnus (1864 - )
Lindgren, Agnes (1896 - )
Lindgren, Anders Joel (1908 - )
Lindgren, Anders Volmar (1913 - )
Lindgren, Anna Karolina (1906 - )
Lindgren, Anna-Lena
Lindgren, Anna Stina (1917 - )
Lindgren, Arvid Bertil (1912 - )
Lindgren, Boris
Lindgren, Bruno
Lindgren, Daniel (1883 - 1888)
Lindgren, Elin Konstantia (1894 - )
Lindgren, Ellen Maria (1904 - )
Lindgren, Erik Verner (1898 - )
Lindgren, Gustaf Emanuel (1918 - )
Lindgren, Henrik (1866 - )
Lindgren, Ida Helena (1908 - )
Lindgren, John (1919 - 1994)
Lindgren, Karl Herman (1909 - )
Lindgren, Kristina (1877 - 1880)
Lindgren, Magnus (1879 - 1887)
Lindgren, Maria Linnea (1913 - 1977)
Lindgren, Naëmi (1915 - )
Lindgren, Per Fritiof (1906 - )
Lindgren, Per (1875 - 1879)
Lindgren, Per (1881 - )
Lindgren, Ragnar Teodor (1903 - )
Lindgren, Selma Amalia (1910 - )
Lindgren, Signe Fredrika (1901 - )
Lindqvist, Gunnar (1919 - )
Lindqvist, Valfrid (1917 - 1969)
Love, Arthur
Love, May (1895 - )
Ludvigsson, Albert Martinus (1897 - )
Lugne, Algot (1900 - )
Lugne, Erik (1908 - 1985)
Lugne, Maria (Maja) (1904 - )
Lugne, Märta (1906 - )
Lundin, Anna
Lundin, Elsa
Lundin, Gunborg
Lundin, Helga (1920 - )
Lundin, Ingrid
Lundin, Märta
Lundin, Ragnhild
Lundkvist, Maria (1900 - )
Lundkvist, Oskar (1898 - )
Löf, - (1885 - )
Löf, Agda Matilda (1891 - )
Löf, Alma Maria (1888 - )
Löf, Ann
Löf, Anna Maria (1859 - )
Löf, Anna Paulina (1883 - )
Löf, Bengt
Löf, Hilda Edelina (1883 - )
Löf, Inger
Löf, Jan Christian (1855 - )
Löf, Johan Gustaf (1852 - )
Löf, Karin
Löf, Karl Fredrik (1878 - )
Löf, Karolina (1862 - )
Löf, Kjell
Löf, Lars Johan (1850 - 1850)
Löf, Lars Magnus (1865 - )
Löf, Lovisa (1873 - )
Löf, Reidar (- 1998)
Löf, Stina Kajsa (1868 - )
Löf, Stina (1860 - 1896)
Löf, Tage
Löfgren, Alma Maria (1895 - )
Löfgren, Emma (1874 - )
Löfgren, Hilma Maria (1883 - 1887)
Löfgren, Johan Emanuel (1877 - )
Löfgren, Kristina (1880 - )
Löfgren, Ragnar Viktor (1890 - )
Löfgren, Selma Justina (1887 - )
Magnell, Amanda Otilia (1893 - )
Magnell, Anna Maria (1870 - )
Magnell, Anna Maria (1876 - )
Magnell, Emma Augusta (1878 - )
Magnell, Frida Maria (1890 - )
Magnell, Ida Sofia (1881 - )
Magnell, Johan (1857 - 1894)
Magnell, Julius (1888 - )
Magnell, Karl Johan (1873 - )
Magnell, Kristina Eugenia (1889 - )
Magnell, Kristina (1875 - )
Magnell, Maria (1864 - )
Magnell, Olof Fritiof (1886 - )
Magnell, Werner (1883 - )
Magnusdotter Lundström, Beda (1871 - )
Magnusdotter Lundström, Kajsa (1864 - )
Magnusdotter Lundström, Maria (1862 - 1891)
Magnusdotter Lundström, Mathilda (1876 - )
Magnusdotter Lundström, Stina (1859 - 1867)
Magnusdotter Lundström, Stina (1874 - )
Magnusdotter, Amalia (1864 - )
Magnusdotter, Anna Karolina (1887 - )
Magnusdotter, Anna Katharina (1865 - )
Magnusdotter, Anna Lena (1858 - 1861)
Magnusdotter, Anna Lena (1864 - )
Magnusdotter, Anna Lena (1864 - )
Magnusdotter, Anna Maria (1855 - )
Magnusdotter, Anna Maria (1857 - )
Magnusdotter, Anna Maria (1858 - )
Magnusdotter, Anna Stina (1871 - )
Magnusdotter, Anna (1841 - )
Magnusdotter, Anna (1857 - 1882)
Magnusdotter, Anna (1859 - )
Magnusdotter, Anna (1866 - )
Magnusdotter, Anna (1866 - )
Magnusdotter, Augusta (1859 - 1898)
Magnusdotter, Augusta (1883 - )
Magnusdotter, Beda (1870 - )
Magnusdotter, Beda (1872 - 1885)
Magnusdotter, Beda (1875 - )
Magnusdotter, Beda (1876 - 1876)
Magnusdotter, Berta Paulina (1891 - )
Magnusdotter, Britta Maria (1850 - )
Magnusdotter, Britta Maria (1852 - )
Magnusdotter, Britta Maria (1880 - )
Magnusdotter, Britta (1847 - )
Magnusdotter, Britta (1861 - )
Magnusdotter, Britta (1861 - 1861)
Magnusdotter, Britta (1866 - )
Magnusdotter, Dorothea (1875 - 1882)
Magnusdotter, Emma Katrina (1861 - 1907)
Magnusdotter, Emma Kristina (1870 - 1873)
Magnusdotter, Emma Kristina (1875 - )
Magnusdotter, Emma Kristina (1880 - )
Magnusdotter, Emma (1866 - )
Magnusdotter, Emma (1869 - 1870)
Magnusdotter, Emma (1871 - )
Magnusdotter, Emma (1873 - )
Magnusdotter, Emma (1873 - )
Magnusdotter, Emma (1878 - 1880)
Magnusdotter, Emmy Emelia (1909 - )
Magnusdotter, Greta (1866 - )
Magnusdotter, Hildur (1888 - 1892)
Magnusdotter, Hilma (1879 - )
Magnusdotter, Hilma (1885 - 1892)
Magnusdotter, Hulda Elisabet (1881 - )
Magnusdotter, Hulda Katrina (1876 - 1876)
Magnusdotter, Ida (1863 - 1866)
Magnusdotter, Ida (1866 - 1866)
Magnusdotter, Ida (1878 - )
Magnusdotter, Inga Maria (1848 - )
Magnusdotter, Inga Stina (1859 - )
Magnusdotter, Inga Stina (1859 - )
Magnusdotter, Ingeborg Mathea (1862 - )
Magnusdotter, Johanna Kristina (1873 - )
Magnusdotter, Johanna (1856 - )
Magnusdotter, Johanna (1863 - )
Magnusdotter, Johanna (1865 - 1865)
Magnusdotter, Johanna (1867 - )
Magnusdotter, Justina (1879 - )
Magnusdotter, Kaisa (1851 - 1857)
Magnusdotter, Kajsa (1844 - )
Magnusdotter, Kajsa (1846 - )
Magnusdotter, Kajsa (1850 - )
Magnusdotter, Kajsa (1854 - )
Magnusdotter, Kajsa (1857 - )
Magnusdotter, Kajsa (1860 - )
Magnusdotter, Kajsa (1861 - 1865)
Magnusdotter, Kajsa (1869 - )
Magnusdotter, Kajsa (1880 - )
Magnusdotter, Karin (1868 - )
Magnusdotter, Karolina (Lina) (1873 - 1954)
Magnusdotter, Karolina (1864 - )
Magnusdotter, Karolina (1867 - 1890)
Magnusdotter, Karolina (1868 - )
Magnusdotter, Karolina (1875 - )
Magnusdotter, Katarina (1860 - 1865)
Magnusdotter, Katrina (1872 - 1873)
Magnusdotter, Kerstin (1848 - 1869)
Magnusdotter, Kerstin (1854 - )
Magnusdotter, Kerstin (1862 - )
Magnusdotter, Kristina (1857 - 1857)
Magnusdotter, Kristina (1860 - )
Magnusdotter, Kristina (1861 - 1893)
Magnusdotter, Kristina (1863 - 1936)
Magnusdotter, Kristina (1864 - )
Magnusdotter, Kristina (1865 - 1869)
Magnusdotter, Kristina (1872 - )
Magnusdotter, Kristina (1877 - )
Magnusdotter, Lisa (1868 - )
Magnusdotter, Lotta (1854 - 1857)
Magnusdotter, Maria Britta (1868 - 1881)
Magnusdotter, Maria Kajsa (1854 - )
Magnusdotter, Maria Kristina (1864 - 1934)
Magnusdotter, Maria Kristina (1873 - )
Magnusdotter, Maria Stina (1872 - )
Magnusdotter, Maria (1836 - )
Magnusdotter, Maria (1842 - )
Magnusdotter, Maria (1843 - )
Magnusdotter, Maria (1847 - )
Magnusdotter, Maria (1849 - )
Magnusdotter, Maria (1853 - 1855)
Magnusdotter, Maria (1858 - )
Magnusdotter, Maria (1859 - )
Magnusdotter, Maria (1860 - )
Magnusdotter, Maria (1860 - )
Magnusdotter, Maria (1862 - 1877)
Magnusdotter, Maria (1863 - )
Magnusdotter, Maria (1864 - 1865)
Magnusdotter, Maria (1866 - )
Magnusdotter, Maria (1873 - )
Magnusdotter, Maria (1875 - )
Magnusdotter, Maria (1876 - 1888)
Magnusdotter, Maria (1876 - 1944)
Magnusdotter, Marta (1842 - )
Magnusdotter, Mathilda (1858 - )
Magnusdotter, Mathilda (1865 - )
Magnusdotter, Mathilda (1877 - )
Magnusdotter, Mathilda (1878 - )
Magnusdotter, Matilda (1872 - )
Magnusdotter, Märta (1849 - )
Magnusdotter, Märta (1854 - 1857)
Magnusdotter, Märta (1854 - 1877)
Magnusdotter, Märta (1857 - )
Magnusdotter, Märta (1859 - 1885)
Magnusdotter, Märta (1859 - 1939)
Magnusdotter, Märta (1864 - )
Magnusdotter, Märta (1864 - 1879)
Magnusdotter, Olga Fredrika (1889 - )
Magnusdotter, Selma Otilia (1886 - )
Magnusdotter, Severinna (1856 - )
Magnusdotter, Signe Maria (1884 - )
Magnusdotter, Signe (1909 - 1950)
Magnusdotter, Stina (1833 - )
Magnusdotter, Stina (1834 - )
Magnusdotter, Stina (1845 - 1892)
Magnusdotter, Stina (1846 - 1852)
Magnusdotter, Stina (1853 - )
Magnusdotter, Stina (1856 - )
Magnusdotter, Stina (1856 - 1861)
Magnusdotter, Stina (1861 - 1943)
Magnusdotter, Stina (1862 - )
Magnusdotter, Stina (1871 - )
Magnusdotter, Stina (1872 - )
Magnusdotter, Thilda (1866 - )
Magnusdotter, Tilda (1872 - )
Magnusdotter, Tilda (1882 - )
Magnusson Englund, Olof (1855 - 1939)
Magnusson Fjell, Anders (1858 - 1899)
Magnusson Lundström, Jan (1868 - )
Magnusson Lundström, Johannes (1866 - )
Magnusson Lundström, Jonas (1854 - 1863)
Magnusson Lundström, Magnus (1857 - )
Magnusson Löfqvist, Olof (1871 - 1901)
Magnusson Sjöholm, Olof (1854 - )
Magnusson Suhoinen, Alma Cecilia (1891 - 1985)
Magnusson Söderkvist, Nils (1862 - )
Magnusson Söderlund, Augusta Karolina (Karin) (1894 - 1985)
Magnusson Tim, Magnus (1860 - )
Magnusson, (gosse) (1888 - 1888)
Magnusson, Adolf Fredrik (1874 - 1874)
Magnusson, Agnes Emilia (1902 - )
Magnusson, Agnes Linnéa (1906 - )
Magnusson, Agnes (1907 - )
Magnusson, Albert Eugén (1893 - )
Magnusson, Alexander (1867 - )
Magnusson, Alfred (1885 - 1885)
Magnusson, Alfred (1891 - )
Magnusson, Alfrida (Frida) Paulina (1896 - )
Magnusson, Anders Gustaf (1868 - 1876)
Magnusson, Anders Julius (1883 - )
Magnusson, Anders Peter (1866 - 1867)
Magnusson, Anders Viktor (1888 - )
Magnusson, Anders Witalis (1892 - 1892)
Magnusson, Anders (1846 - )
Magnusson, Anders (1848 - 1925)
Magnusson, Anders (1851 - )
Magnusson, Anders (1855 - )
Magnusson, Anders (1863 - )
Magnusson, Anders (1864 - 1864)
Magnusson, Anders (1866 - 1929)
Magnusson, Anders (1872 - )
Magnusson, Andreas (1846 - )
Magnusson, Anna Fredrika (1912 - 1994)
Magnusson, Anna Justina (1896 - 1990)
Magnusson, Anna Maria (1881 - )
Magnusson, Anna Maria (1890 - )
Magnusson, Anna Viktoria (1902 - )
Magnusson, Anna Viola (1903 - )
Magnusson, Anna (1883 - )
Magnusson, Anna (1902 - 1982)
Magnusson, Annie
Magnusson, Artur (1895 - 1959)
Magnusson, Arvid (1899 - )
Magnusson, Arvid (1908 - )
Magnusson, Asta
Magnusson, August (1859 - 1860)
Magnusson, August (1861 - 1891)
Magnusson, August (1874 - 1874)
Magnusson, August (1879 - )
Magnusson, Augusta Viktoria (1912 - )
Magnusson, Axel Daniel (1898 - )
Magnusson, Axel (1861 - 1862)
Magnusson, Berta
Magnusson, Britta Maria (1876 - )
Magnusson, Britta Maria (1878 - 1891)
Magnusson, Bror Fritiof (1893 - )
Magnusson, Bror Oskar Herman (1905 - )
Magnusson, Daniel (1860 - )
Magnusson, Daniel (1865 - )
Magnusson, Daniel (1894 - 1968)
Magnusson, Edla Matilda Justina (1902 - )
Magnusson, Edvard (1864 - 1893)
Magnusson, Einar (1918 - )
Magnusson, Elin Maria (1915 - )
Magnusson, Elin Otilia (1904 - )
Magnusson, Elin Teresia (1894 - )
Magnusson, Elin (1917 - )
Magnusson, Ellen Kristina (1910 - )
Magnusson, Ellen (1918 - 1992)
Magnusson, Elna
Magnusson, Elov (1920 - )
Magnusson, Elsa Matilda (1909 - )
Magnusson, Emanuel (1887 - )
Magnusson, Emil Herman (1875 - )
Magnusson, Emilia Maria (1907 - )
Magnusson, Emma Amanda (1884 - )
Magnusson, Emma Justina (1880 - )
Magnusson, Emma Safrida (1892 - )
Magnusson, Emma Wilhelmina (1891 - )
Magnusson, Emma (1869 - )
Magnusson, Emma (1874 - )
Magnusson, Emma (1888 - )
Magnusson, Emma (1890 - 1893)
Magnusson, Erik Gustaf (1887 - )
Magnusson, Erik Magnus (1849 - 1874)
Magnusson, Ernst Olof Georg (1918 - )
Magnusson, Ester (1892 - )
Magnusson, Esther Maria (1894 - )
Magnusson, Fanny (1891 - 1940)
Magnusson, Folke
Magnusson, Folke
Magnusson, Fredrik (1877 - 1877)
Magnusson, Frida Maria (1885 - )
Magnusson, Fritiof (1915 - )
Magnusson, Fritz
Magnusson, Georg Leander (1889 - 1913)
Magnusson, Gerd
Magnusson, Gideon (1896 - )
Magnusson, Gottfrid Emanuel (1897 - )
Magnusson, Gottfrid (1897 - )
Magnusson, Greta Elida Linnéa (1916 - )
Magnusson, Gustaf (1851 - )
Magnusson, Gustaf (1880 - )
Magnusson, Gustaf (1908 - )
Magnusson, Göran Viktor (1898 - )
Magnusson, Göran (1914 - 1980)
Magnusson, Gösta
Magnusson, Göte
Magnusson, Hanna Elisabet (1902 - )
Magnusson, Hanna Matilda (1902 - )
Magnusson, Hanna Paulina (1896 - )
Magnusson, Hanna Viola Maria (1900 - )
Magnusson, Helga Karolina (1908 - )
Magnusson, Helge Johan Magnus (1920 - )
Magnusson, Helge
Magnusson, Helmer (1914 - 1963)
Magnusson, Henning Gottfrid (1898 - )
Magnusson, Henrik (1865 - )
Magnusson, Herman Leonard (1887 - )
Magnusson, Hilda Maria (1899 - )
Magnusson, Hilding (1915 - )
Magnusson, Hilma Karolina (1887 - )
Magnusson, Hilma Kristina (1879 - )
Magnusson, Hjalmar Emanuel (1897 - )
Magnusson, Holger (1905 - )
Magnusson, Hulda (1881 - )
Magnusson, Håkan (1865 - )
Magnusson, Ida Sofia (1877 - )
Magnusson, Inga (1875 - )
Magnusson, Ingemar
Magnusson, Ingrid Alfhild Karolina (1911 - )
Magnusson, Ingrid (1919 - )
Magnusson, Ivar (1906 - )
Magnusson, Jan Alfred (1890 - )
Magnusson, Jan Magnus (1857 - )
Magnusson, Jan Magnus (1859 - )
Magnusson, Jan Magnus (1874 - 1874)
Magnusson, Jan (1855 - 1857)
Magnusson, Jan (1864 - 1869)
Magnusson, Jan (1871 - )
Magnusson, Johan Alfred Edvin (1920 - )
Magnusson, Johan Emanuel (1887 - )
Magnusson, Johan Fredrik (1871 - )
Magnusson, Johan Gustaf (1894 - )
Magnusson, Johan Magnus (1868 - )
Magnusson, Johan Magnus (1871 - )
Magnusson, Johan Magnus (1873 - )
Magnusson, Johan Magnus (1886 - )
Magnusson, Johan Oskar (1891 - )
Magnusson, Johan Oskar (1894 - )
Magnusson, Johan Walfrid (1892 - )
Magnusson, Johan Viktor (1880 - )
Magnusson, Johan Viktor (1885 - )
Magnusson, Johan (1851 - )
Magnusson, Johan (1855 - 1878)
Magnusson, Johan (1856 - 1877)
Magnusson, Johan (1859 - )
Magnusson, Johan (1863 - 1866)
Magnusson, Johan (1865 - )
Magnusson, Johan (1866 - )
Magnusson, Johan (1866 - 1869)
Magnusson, Johan (1870 - )
Magnusson, Johan (1871 - )
Magnusson, Johan (1875 - 1876)
Magnusson, Johan (1876 - )
Magnusson, Johan (1914 - )
Magnusson, Johanna (1866 - 1930)
Magnusson, Johanna (1879 - 1879)
Magnusson, Johannes (1831 - )
Magnusson, Johannes (1842 - )
Magnusson, Johannes (1846 - )
Magnusson, Johannes (1859 - 1860)
Magnusson, Johannes (1859 - 1863)
Magnusson, Johannes (1862 - 1864)
Magnusson, Johannes (1871 - )
Magnusson, Johannes (1876 - )
Magnusson, Jon (1835 - 1870)
Magnusson, Jon (1838 - 1842)
Magnusson, Jon (1842 - 1864)
Magnusson, Jon (1868 - )
Magnusson, Jonas (1830 - 1830)
Magnusson, Jonas (1853 - 1857)
Magnusson, Jonas (1859 - )
Magnusson, Josef Rikard (1904 - )
Magnusson, Justina (1891 - )
Magnusson, Jöns Werner (1881 - )
Magnusson, Kajsa (1883 - )
Magnusson, Kajsa (1886 - )
Magnusson, Karin Paulina (1916 - 1994)
Magnusson, Karin (1894 - 1979)
Magnusson, Karl Artur (1915 - )
Magnusson, Karl Arvid (1913 - )
Magnusson, Karl Magnus (1886 - )
Magnusson, Karl Otto (1880 - )
Magnusson, Karl Ragnar (1898 - )
Magnusson, Karl Rikard (1909 - 2001)
Magnusson, Karl (1900 - )
Magnusson, Karolina (Karin) Amalia (1896 - )
Magnusson, Karolina (1889 - )
Magnusson, Klara Maria (1905 - )
Magnusson, Kristina (1871 - )
Magnusson, Kristina (1883 - )
Magnusson, Kristina (1884 - )
Magnusson, Kristina (1912 - )
Magnusson, Lars Gustaf (1871 - )
Magnusson, Lars Gustaf (1875 - )
Magnusson, Lars Magnus (1859 - )
Magnusson, Lars Magnus (1864 - )
Magnusson, Lars (1835 - )
Magnusson, Lars (1868 - )
Magnusson, Laura Augusta (1878 - )
Magnusson, Lilly (1910 - )
Magnusson, Lovisa (1882 - )
Magnusson, Lydia Maria (1906 - )
Magnusson, Magnus Rikard (1905 - )
Magnusson, Magnus Valfrid (1889 - )
Magnusson, Magnus Viktor (1877 - )
Magnusson, Magnus (1841 - )
Magnusson, Magnus (1850 - )
Magnusson, Magnus (1851 - )
Magnusson, Magnus (1852 - )
Magnusson, Magnus (1852 - 1857)
Magnusson, Magnus (1854 - )
Magnusson, Magnus (1854 - )
Magnusson, Magnus (1855 - )
Magnusson, Magnus (1856 - )
Magnusson, Magnus (1861 - )
Magnusson, Magnus (1862 - )
Magnusson, Magnus (1862 - )
Magnusson, Magnus (1862 - )
Magnusson, Magnus (1862 - )
Magnusson, Magnus (1866 - )
Magnusson, Magnus (1868 - )
Magnusson, Magnus (1869 - )
Magnusson, Magnus (1872 - )
Magnusson, Magnus (1874 - )
Magnusson, Magnus (1875 - )
Magnusson, Magnus (1879 - )
Magnusson, Magnus (1880 - )
Magnusson, Magnus (1881 - )
Magnusson, Magnus (1882 - )
Magnusson, Magnus (1886 - )
Magnusson, Magnus (1896 - )
Magnusson, Maria Cecilia (1898 - )
Magnusson, Maria Justina (1874 - )
Magnusson, Maria Katrina (1875 - )
Magnusson, Maria Tildora (1887 - )
Magnusson, Maria (1870 - )
Magnusson, Maria (1879 - 1879)
Magnusson, Maria (1880 - )
Magnusson, Maria (1881 - )
Magnusson, Maria (1895 - )
Magnusson, Maria (1897 - )
Magnusson, Martin (1860 - )
Magnusson, Martin (1878 - )
Magnusson, Martin (1885 - )
Magnusson, Mathilda (1878 - )
Magnusson, Matilda (1886 - )
Magnusson, Mattias (1847 - )
Magnusson, Märta Elvira (1905 - )
Magnusson, Märta Ottilia (1892 - )
Magnusson, Nils Gustaf (1903 - )
Magnusson, Nils Jakob Algot (1900 - )
Magnusson, Nils Joel Ragnar (1906 - )
Magnusson, Nils Magnus (1876 - )
Magnusson, Nils Magnus (1877 - )
Magnusson, Nils Magnus (1879 - )
Magnusson, Nils (1853 - )
Magnusson, Nils (1859 - )
Magnusson, Nils (1863 - )
Magnusson, Nils (1902 - )
Magnusson, Olga Matilda (1891 - )
Magnusson, Olle (1858 - )
Magnusson, Olof August (1893 - )
Magnusson, Olof Edvin (1913 - )
Magnusson, Olof Fritiof (1896 - )
Magnusson, Olof Henning (1887 - )
Magnusson, Olof (1825 - )
Magnusson, Olof (1851 - 1947)
Magnusson, Olof (1856 - )
Magnusson, Olof (1859 - )
Magnusson, Olof (1861 - 1862)
Magnusson, Olof (1862 - )
Magnusson, Olof (1883 - )
Magnusson, Olof (1892 - 1892)
Magnusson, Oscar Teodor (1886 - )
Magnusson, Oskar Albert (1918 - 1997)
Magnusson, Oskar Henning (1891 - )
Magnusson, Oskar Julius (1897 - )
Magnusson, Oskar Mauritz (1887 - )
Magnusson, Oskar Valfrid (1905 - )
Magnusson, Oskar (1885 - 1963)
Magnusson, Oskar (1886 - )
Magnusson, Per Algot Maurits (1908 - )
Magnusson, Per Johan (1879 - )
Magnusson, Per (1855 - 1858)
Magnusson, Per (1857 - )
Magnusson, Per (1858 - )
Magnusson, Per (1860 - )
Magnusson, Per (1864 - )
Magnusson, Per (1867 - 1869)
Magnusson, Per (1869 - )
Magnusson, Per (1870 - )
Magnusson, Per (1870 - 1957)
Magnusson, Per (1888 - )
Magnusson, Pål (1874 - 1874)
Magnusson, Ragnar Evald (1891 - 1893)
Magnusson, Rakel (1890 - )
Magnusson, Rebecka Elvira Justina (1895 - )
Magnusson, Regina (1890 - )
Magnusson, Rikard (1895 - 1967)
Magnusson, Robert Emanuel (1888 - )
Magnusson, Rubi Mildred Albertina (1899 - )
Magnusson, Rut Naemi (1893 - )
Magnusson, Ruth (1886 - )
Magnusson, Selma Justina (1882 - )
Magnusson, Selma Maria (1900 - )
Magnusson, Selma (1905 - )
Magnusson, Signe Walborg (1912 - )
Magnusson, Signe (1915 - 1993)
Magnusson, Stina Viktoria (1896 - )
Magnusson, Stina (1920 - 1988)
Magnusson, Svea
Magnusson, Tobias (1860 - 1947)
Magnusson, Vera
Magnusson, Viktor Elias (1896 - )
Magnusson, Wiktor (1877 - )
Magnusson, Viktor (1883 - )
Mangeskog, David (1906 - 1971)
Martin, Edwin (1904 - 1979)
Martin, Emma (1900 - 1991)
Martin, Ester (1895 - 1963)
Martin, Herbert (1892 - 1967)
Martin, Mary Louise (1893 - 1918)
Martinsdotter, Amalia (1871 - )
Martinsdotter, Hilma Maria (1879 - )
Martinsson, Helga (1914 - )
Martinsson, Olof Emanuel (1894 - )
Martinsson, Petter (1856 - )
Martinsson, Viktor Gustaf (1883 - )
Mathesdotter, Anna (1727 - 1804)
Mathsdotter, Britta (1839 - )
Mathsdotter, Ingeborg (1820 - )
Mathsson, Paulus (1848 - 1935)
Matsson, Magnus (1858 - )
Mattesdotter, Elisabet (1713 - )
Mattesdotter, Maria (1828 - 1894)
Mattesdotter, Marta (1828 - )
Mattesdotter, Stina (1830 - )
Mattesdotter, Stina (1833 - )
Mattesdtter Hämälainen, Karin (1813 - 1886)
Matthesdotter, Annicka (1810 - 1849)
Matthesdotter, Kari (1813 - )
Matthesdotter, Maria (1816 - 1879)
Matthesdotter, Soffia (1825 - )
Matthesson, Hendrik (1819 - )
Matthesson, Jan (1818 - 1821)
Matthesson, Mattes (1823 - )
Matthsdotter, Annika (1751 - 1813)
Matthsdotter, Ellika (1765 - 1765)
Matthsdotter, Karin (1758 - 1759)
Matthsdotter, Karin (1770 - 1770)
Matthsdotter, Lisa (1745 - 1815)
Matthsdotter, Maria (1766 - )
Matthsdotter, Marit (1760 - )
Matthsson, Hindrik (1749 - 1828)
Matthsson, Per (1754 - )
Mattiasdotter, Laura Kristina (1853 - )
Mattsdotter Hagström, Kajsa (1837 - )
Mattsdotter Hagström, Maria (1807 - 1824)
Mattsdotter Hagström, Maria (1832 - )
Mattsdotter, Anna Maria (1884 - )
Mattsdotter, Anna (1788 - 1803)
Mattsdotter, Anna (1826 - 1829)
Mattsdotter, Anna (1833 - 1837)
Mattsdotter, Anna (1833 - 1852)
Mattsdotter, Anna (1848 - )
Mattsdotter, Anna (1849 - )
Mattsdotter, Anna (1863 - 1865)
Mattsdotter, Annicka (1784 - )
Mattsdotter, Annicka (1805 - 1819)
Mattsdotter, Annika (1764 - 1846)
Mattsdotter, Beda (1870 - )
Mattsdotter, Britta Maria (1848 - 1868)
Mattsdotter, Britta (1769 - 1834)
Mattsdotter, Britta (1770 - 1855)
Mattsdotter, Britta (1779 - 1783)
Mattsdotter, Britta (1782 - 1853)
Mattsdotter, Britta (1785 - 1861)
Mattsdotter, Britta (1797 - 1812)
Mattsdotter, Britta (1800 - 1818)
Mattsdotter, Britta (1803 - )
Mattsdotter, Britta (1807 - 1808)
Mattsdotter, Britta (1807 - 1880)
Mattsdotter, Britta (1810 - 1811)
Mattsdotter, Britta (1813 - 1819)
Mattsdotter, Britta (1828 - 1847)
Mattsdotter, Britta (1829 - )
Mattsdotter, Britta (1860 - )
Mattsdotter, Britta (1862 - 1872)
Mattsdotter, Cattrina (1809 - 1879)
Mattsdotter, Edla (1867 - 1874)
Mattsdotter, Elin (1679 - 1719)
Mattsdotter, Ellika (1690 - )
Mattsdotter, Emma (1867 - 1954)
Mattsdotter, Emma (1878 - )
Mattsdotter, Ingebor (1792 - 1813)
Mattsdotter, Kajsa (1827 - 1827)
Mattsdotter, Kajsa (1831 - )
Mattsdotter, Kajsa (1835 - )
Mattsdotter, Kajsa (1840 - )
Mattsdotter, Kajsa (1840 - 1869)
Mattsdotter, Kajsa (1844 - )
Mattsdotter, Kajsa (1851 - )
Mattsdotter, Kajsa (1854 - )
Mattsdotter, Kajsa (1859 - 1885)
Mattsdotter, Kajsa (1860 - )
Mattsdotter, Kari (1774 - 1840)
Mattsdotter, Karin (1723 - )
Mattsdotter, Karin (1748 - )
Mattsdotter, Karin (1760 - 1823)
Mattsdotter, Karin (1774 - 1835)
Mattsdotter, Katrina (1866 - )
Mattsdotter, Kattrina (1817 - )
Mattsdotter, Kerstin (1793 - )
Mattsdotter, Kerstin (1804 - 1810)
Mattsdotter, Kerstin (1813 - )
Mattsdotter, Kerstin (1820 - )
Mattsdotter, Kerstin (1829 - )
Mattsdotter, Kerstin (1830 - )
Mattsdotter, Kristina (1874 - 1880)
Mattsdotter, Maria Kajsa (1855 - 1939)
Mattsdotter, Maria (1750 - )
Mattsdotter, Maria (1752 - 1806)
Mattsdotter, Maria (1754 - )
Mattsdotter, Maria (1754 - 1764)
Mattsdotter, Maria (1780 - 1783)
Mattsdotter, Maria (1787 - )
Mattsdotter, Maria (1789 - 1868)
Mattsdotter, Maria (1790 - 1795)
Mattsdotter, Maria (1791 - 1866)
Mattsdotter, Maria (1794 - )
Mattsdotter, Maria (1796 - 1800)
Mattsdotter, Maria (1799 - )
Mattsdotter, Maria (1799 - )
Mattsdotter, Maria (1811 - 1819)
Mattsdotter, Maria (1814 - 1818)
Mattsdotter, Maria (1814 - 1845)
Mattsdotter, Maria (1814 - 1849)
Mattsdotter, Maria (1815 - )
Mattsdotter, Maria (1819 - )
Mattsdotter, Maria (1822 - 1892)
Mattsdotter, Maria (1825 - 1831)
Mattsdotter, Maria (1840 - )
Mattsdotter, Maria (1840 - )
Mattsdotter, Maria (1843 - )
Mattsdotter, Maria (1845 - 1850)
Mattsdotter, Maria (1857 - 1927)
Mattsdotter, Maria (1871 - )
Mattsdotter, Marit (1720 - )
Mattsdotter, Marit (1771 - 1806)
Mattsdotter, Marit (1782 - 1837)
Mattsdotter, Marit (1846 - )
Mattsdotter, Marta (1846 - 1873)
Mattsdotter, Marta (1869 - 1888)
Mattsdotter, Martha (1795 - 1863)
Mattsdotter, Mathilda (1864 - )
Mattsdotter, Märta (1788 - 1791)
Mattsdotter, Märta (1797 - 1814)
Mattsdotter, Märta (1820 - 1874)
Mattsdotter, Märta (1844 - 1928)
Mattsdotter, Märta (1850 - 1851)
Mattsdotter, Märta (1855 - 1868)
Mattsdotter, Märta (1860 - 1862)
Mattsdotter, Sofia (1855 - 1862)
Mattsdotter, Sophia (1838 - )
Mattsdotter, Stina (1786 - )
Mattsdotter, Stina (1807 - 1877)
Mattsdotter, Stina (1817 - )
Mattsdotter, Stina (1817 - )
Mattsdotter, Stina (1835 - 1921)
Mattsdotter, Stina (1840 - 1840)
Mattsdotter, Stina (1841 - )
Mattsdotter, Stina (1842 - )
Mattsdotter, Stina (1842 - 1844)
Mattsdotter, Stina (1850 - 1850)
Mattsdotter, Stina (1856 - )
Mattsdotter, Stina (1859 - )
Mattsdotter, Stina (1859 - 1951)
Mattsson Berglund, Jonas (1835 - )
Mattsson Hagström, Matthes (1803 - )
Mattsson Nyqvist, Olof (1844 - )
Mattsson Skog, Per (1842 - )
Mattsson, Agnes Sabina (1898 - )
Mattsson, Algot (1913 - )
Mattsson, Anders (1768 - )
Mattsson, Anders (1792 - 1827)
Mattsson, Anders (1810 - )
Mattsson, Anders (1829 - 1902)
Mattsson, Anders (1843 - )
Mattsson, Anders (1861 - 1944)
Mattsson, Anna Linea (1882 - 1882)
Mattsson, Anna Lisa
Mattsson, Arvid Theodor (1887 - )
Mattsson, Beda (1883 - 1889)
Mattsson, Björn
Mattsson, Christopher
Mattsson, Christopher (1822 - )
Mattsson, Daniel (1830 - 1878)
Mattsson, Edla Karolina (1904 - )
Mattsson, Elias (1862 - )
Mattsson, Ellen (1915 - )
Mattsson, Elof Gunnar (1904 - )
Mattsson, Erik (1793 - 1800)
Mattsson, Erik (1842 - 1844)
Mattsson, Erik (1858 - )
Mattsson, Gustaf (1830 - )
Mattsson, Hanna Emilia (1909 - )
Mattsson, Henning (1889 - )
Mattsson, Henrik (1767 - 1769)
Mattsson, Henry (1916 - )
Mattsson, Herbert (1918 - )
Mattsson, Isak (1752 - )
Mattsson, Isak (1762 - 1839)
Mattsson, Ivar
Mattsson, Jakob (1695 - )
Mattsson, Jakob (1705 - )
Mattsson, Jan Magnus (1881 - 1881)
Mattsson, Jan (1808 - 1854)
Mattsson, Jan (1811 - 1818)
Mattsson, Jan (1817 - 1817)
Mattsson, Jan (1828 - 1878)
Mattsson, Jan (1829 - )
Mattsson, Jan (1837 - )
Mattsson, Johan August Melker (1906 - )
Mattsson, Johan Petter (1863 - 1880)
Mattsson, Johan (1756 - )
Mattsson, Johan (1760 - 1793)
Mattsson, Johan (1777 - 1783)
Mattsson, Johan (1780 - )
Mattsson, Johan (1781 - 1781)
Mattsson, Johan (1798 - )
Mattsson, Johan (1804 - 1818)
Mattsson, Johan (1857 - 1948)
Mattsson, Johannes (1834 - )
Mattsson, Johannes (1836 - 1837)
Mattsson, Johannes (1843 - )
Mattsson, Johannes (1845 - 1845)
Mattsson, Johannes (1856 - )
Mattsson, Johannes (1864 - )
Mattsson, Jon (1806 - )
Mattsson, Jon (1811 - 1878)
Mattsson, Jon (1811 - 1883)
Mattsson, Jon (1820 - )
Mattsson, Jon (1836 - )
Mattsson, Jonas (1790 - 1872)
Mattsson, Jonas (1819 - 1891)
Mattsson, Jonas (1824 - 1863)
Mattsson, Jonny
Mattsson, Justina (1894 - )
Mattsson, Karin Margareta (1920 - )
Mattsson, Karl Julius (1889 - )
Mattsson, Karl (1862 - )
Mattsson, Klara Malvina (1913 - )
Mattsson, Lars Magnus Ingvar (1908 - )
Mattsson, Lars (1803 - )
Mattsson, Lars (1803 - )
Mattsson, Magnhild Kristina (1902 - )
Mattsson, Magnus (1830 - )
Mattsson, Magnus (1832 - )
Mattsson, Magnus (1833 - )
Mattsson, Magnus (1835 - )
Mattsson, Magnus (1844 - )
Mattsson, Magnus (1846 - )
Mattsson, Magnus (1846 - 1846)
Mattsson, Magnus (1850 - 1853)
Mattsson, Magnus (1852 - )
Mattsson, Magnus (1856 - 1889)
Mattsson, Magnus (1864 - 1877)
Mattsson, Majvor
Mattsson, Margit
Mattsson, Maria Charlotta Augusta (1911 - 2002)
Mattsson, Marin Gustaf Harald (1915 - )
Mattsson, Martin Gottfrid (1884 - 1891)
Mattsson, Martin (1849 - 1889)
Mattsson, Mathias (1850 - 1850)
Mattsson, Mattes (1791 - )
Mattsson, Mattes (1805 - )
Mattsson, Mattes (1805 - 1805)
Mattsson, Mattes (1823 - )
Mattsson, Mattes (1847 - )
Mattsson, Matthes (1785 - 1790)
Mattsson, Matthes (1787 - 1862)
Mattsson, Matthes (1793 - 1794)
Mattsson, Matthes (1806 - 1810)
Mattsson, Mattias (1839 - 1842)
Mattsson, Matts-Ole
Mattsson, Matts (1726 - )
Mattsson, Matts (1757 - )
Mattsson, Matts (1763 - 1812)
Mattsson, Matts (1773 - 1844)
Mattsson, Matts (1790 - 1791)
Mattsson, Matts (1797 - 1851)
Mattsson, Matts (1813 - 1827)
Mattsson, Matts (1820 - 1872)
Mattsson, Mårten (1805 - )
Mattsson, Mårten (1805 - 1805)
Mattsson, Nils Algot (1907 - 1991)
Mattsson, Nils Ragnar Holger (1917 - )
Mattsson, Nils (1838 - )
Mattsson, Nils (1838 - 1866)
Mattsson, Nils (1849 - 1875)
Mattsson, Nils (1851 - 1857)
Mattsson, Olof (1712 - )
Mattsson, Olof (1716 - )
Mattsson, Olof (1782 - )
Mattsson, Olof (1799 - 1883)
Mattsson, Olof (1804 - 1806)
Mattsson, Olof (1826 - )
Mattsson, Olof (1843 - 1850)
Mattsson, Olof (1862 - 1941)
Mattsson, Olof (1867 - 1869)
Mattsson, Oskar Hugo (1906 - )
Mattsson, Per (1759 - 1828)
Mattsson, Per (1776 - 1851)
Mattsson, Per (1782 - 1855)
Mattsson, Per (1785 - 1846)
Mattsson, Per (1786 - 1806)
Mattsson, Per (1809 - )
Mattsson, Per (1822 - )
Mattsson, Per (1825 - )
Mattsson, Per (1832 - )
Mattsson, Per (1840 - )
Mattsson, Per (1846 - 1874)
Mattsson, Petter (1833 - 1882)
Mattsson, Petter (1838 - )
Mattsson, Pål (1718 - 1776)
Mattsson, Pål (1741 - 1810)
Mattsson, Pål (1768 - 1843)
Mattsson, Pål (1781 - 1783)
Mattsson, Pål (1796 - 1827)
Mattsson, Pål (1800 - )
Mattsson, Pål (1800 - )
Mattsson, Selma (1889 - 1962)
Mattsson, Skåre (1779 - 1848)
Mattsson, Viktor (1873 - 1874)
Mauer, Reed Albert (1899 - 1995)
Mellkvist, Albert (1909 - 1969)
Mellkvist, Gustaf Erling (1915 - )
Mellkvist, Kristina (1872 - 1963)
Mogärd, Maj-Britt (1920 - 1991)
Molin, Agda (1901 - )
Molin, Algot Leander (1908 - )
Molin, Anna (1898 - )
Molin, Arvid (1906 - )
Molin, Herbert (1899 - )
Molin, Johannes (1858 - 1943)
Mozey, Nickolas Ramon Jr. (1917 - 1972)
Myrén, Adolf Ragnar (1904 - )
Myrén, Astrid Maria Charlotta (1909 - )
Myrén, Beda Amalia (1894 - )
Myrén, Einar Viktor (1887 - )
Myrén, Emma (1871 - )
Myrén, Erik Henry (1909 - )
Myrén, Fritiof (1889 - 1962)
Myrén, Gerda (1891 - )
Myrén, Gunnar (1914 - )
Myrén, Gustaf (1874 - )
Myrén, Gösta (1920 - )
Myrén, Hilma (1887 - )
Myrén, Hjalmar Verner (1906 - )
Myrén, Hulda (1875 - 1880)
Myrén, Ida (1889 - )
Myrén, Inez (1917 - )
Myrén, Johan August (1886 - )
Myrén, Johan (1877 - 1880)
Myrén, Karl (1895 - 1993)
Myrén, Karolina (1881 - 1881)
Myrén, Magnus (1879 - )
Myrén, Maria Kajsa (1884 - )
Myrén, Märta Ingeborg (1908 - )
Myrén, Otto (1882 - )
Myrén, Petter (1877 - 1880)
Målberg, Anders Adolf (1875 - )
Månsdotter, Kerstin (1829 - )
Månsson, Gustaf (1831 - )
Månsson, Magnus (1826 - )
Månsson, Olof (1823 - )
Mårtensdotter, Annika (1768 - )
Mårtensdotter, Ellika (1754 - 1820)
Mårtensdotter, Karin (1741 - 1792)
Mårtensdotter, Maria (1745 - 1787)
Mårtensdotter, Marit (1752 - 1753)
Mårtensson, Christopher (1757 - )
Mårtensson, Johan (1772 - )
Mårtensson, Lars (1749 - 1792)
Mårtensson, Matts (1766 - )
Nelson, Janet
Nelson, Karen (1915 - 1987)
Nelson, Nancy
Nelson, Walter (1908 - )
Neuberger, James
Newqvist, Enok (1874 - 1901)
Nilsdotter, Abelona (1695 - )
Nilsdotter, Anna Kajsa (1859 - )
Nilsdotter, Anna Kristina (1888 - 1972)
Nilsdotter, Anna Maria (1853 - 1856)
Nilsdotter, Anna Maria (1867 - )
Nilsdotter, Anna Matilda (1887 - )
Nilsdotter, Anna (1775 - 1851)
Nilsdotter, Anna (1814 - )
Nilsdotter, Anna (1833 - )
Nilsdotter, Augusta (1853 - 1855)
Nilsdotter, Beda Maria (1870 - )
Nilsdotter, Britta Maja (1861 - )
Nilsdotter, Britta (1772 - 1861)
Nilsdotter, Britta (1794 - )
Nilsdotter, Britta (1809 - 1818)
Nilsdotter, Britta (1830 - )
Nilsdotter, Catharina (1775 - )
Nilsdotter, Charlotta (1859 - 1861)
Nilsdotter, Emma Justina (1888 - 1892)
Nilsdotter, Emma (1854 - 1872)
Nilsdotter, Greta Kajsa (1825 - )
Nilsdotter, Gustafva (1869 - )
Nilsdotter, Ingeborg (1777 - 1844)
Nilsdotter, Ingeborg (1858 - )
Nilsdotter, Ingeborg (1865 - )
Nilsdotter, Johanna (1861 - 1935)
Nilsdotter, Johanna (1865 - )
Nilsdotter, Johanna (1865 - 1955)
Nilsdotter, Johanna (1873 - )
Nilsdotter, Julia Teresia (1893 - )
Nilsdotter, Kajsa (1816 - )
Nilsdotter, Kajsa (1827 - )
Nilsdotter, Kajsa (1828 - )
Nilsdotter, Kajsa (1845 - )
Nilsdotter, Kajsa (1845 - )
Nilsdotter, Kajsa (1846 - )
Nilsdotter, Kajsa (1849 - )
Nilsdotter, Kajsa (1851 - 1856)
Nilsdotter, Kajsa (1857 - 1861)
Nilsdotter, Kajsa (1859 - )
Nilsdotter, Kajsa (1867 - )
Nilsdotter, Kari (1802 - )
Nilsdotter, Karin (1888 - )
Nilsdotter, Karolina (1871 - 1878)
Nilsdotter, Karolina (1874 - )
Nilsdotter, Karolina (1877 - 1877)
Nilsdotter, Karolina (1884 - 1961)
Nilsdotter, Katarina (1871 - )
Nilsdotter, Kattrina (1816 - 1826)
Nilsdotter, Kerstin (1798 - 1803)
Nilsdotter, Kerstin (1806 - 1888)
Nilsdotter, Kerstin (1821 - )
Nilsdotter, Kerstin (1835 - 1871)
Nilsdotter, Kerstin (1838 - 1911)
Nilsdotter, Kerstin (1845 - )
Nilsdotter, Kerstin (1850 - )
Nilsdotter, Kerstin (1857 - )
Nilsdotter, Kerstin (1859 - )
Nilsdotter, Kristina (1860 - )
Nilsdotter, Kristina (1862 - )
Nilsdotter, Kristina (1866 - )
Nilsdotter, Kristina (1875 - )
Nilsdotter, Lisa (1856 - )
Nilsdotter, Maria Kajsa (1862 - (189?))
Nilsdotter, Maria Sofia (1863 - )
Nilsdotter, Maria Stina (1871 - )
Nilsdotter, Maria (1789 - 1789)
Nilsdotter, Maria (1791 - 1880)
Nilsdotter, Maria (1801 - 1819)
Nilsdotter, Maria (1810 - 1826)
Nilsdotter, Maria (1812 - 1870)
Nilsdotter, Maria (1822 - )
Nilsdotter, Maria (1823 - 1825)
Nilsdotter, Maria (1823 - 1869)
Nilsdotter, Maria (1832 - )
Nilsdotter, Maria (1832 - )
Nilsdotter, Maria (1838 - )
Nilsdotter, Maria (1840 - )
Nilsdotter, Maria (1846 - )
Nilsdotter, Maria (1848 - )
Nilsdotter, Maria (1849 - )
Nilsdotter, Maria (1849 - )
Nilsdotter, Maria (1849 - 1852)
Nilsdotter, Maria (1853 - 1857)
Nilsdotter, Maria (1856 - 1856)
Nilsdotter, Maria (1860 - )
Nilsdotter, Maria (1862 - )
Nilsdotter, Maria (1863 - )
Nilsdotter, Maria (1863 - )
Nilsdotter, Maria (1864 - )
Nilsdotter, Maria (1865 - 1935)
Nilsdotter, Maria (1868 - )
Nilsdotter, Maria (1871 - )
Nilsdotter, Maria (1882 - )
Nilsdotter, Maria (1904 - )
Nilsdotter, Marit (1779 - 1830)
Nilsdotter, Marit (1827 - )
Nilsdotter, Marit (1847 - )
Nilsdotter, Marta (1881 - 1884)
Nilsdotter, Marta (1898 - )
Nilsdotter, Martha (1819 - 1881)
Nilsdotter, Mathilda (1853 - )
Nilsdotter, Mathilda (1860 - )
Nilsdotter, Mathilda (1880 - 1880)
Nilsdotter, Märta Sofia (1882 - )
Nilsdotter, Märta (1804 - )
Nilsdotter, Märta (1808 - 1884)
Nilsdotter, Märta (1830 - )
Nilsdotter, Märta (1842 - )
Nilsdotter, Märta (1848 - 1936)
Nilsdotter, Märta (1854 - 1856)
Nilsdotter, Märta (1859 - )
Nilsdotter, Märta (1861 - )
Nilsdotter, Märta (1869 - 1878)
Nilsdotter, Märta (1874 - 1878)
Nilsdotter, Ruth Ingeborg (1898 - 1972)
Nilsdotter, Selma (1878 - )
Nilsdotter, Signe Elisabet (1892 - 1892)
Nilsdotter, Sofia (1824 - 1850)
Nilsdotter, Stina Kajsa (1865 - )
Nilsdotter, Stina (1812 - )
Nilsdotter, Stina (1834 - 1835)
Nilsdotter, Stina (1835 - 1841)
Nilsdotter, Stina (1836 - )
Nilsdotter, Stina (1843 - )
Nilsdotter, Stina (1847 - 1849)
Nilsdotter, Stina (1850 - )
Nilsdotter, Stina (1856 - )
Nilsdotter, Stina (1857 - 1941)
Nilsdotter, Stina (1860 - )
Nilsdotter, Stina (1864 - )
Nilsdotter, Stina (1865 - 1866)
Nilsson Ahlqvist, Anders (1857 - )
Nilsson Alberg, Gustaf Arvid (1888 - )
Nilsson Bergelin, Anders (1831 - )
Nilsson Berggren, Nils Johan (1863 - 1944)
Nilsson Högberg, Nils (1862 - )
Nilsson Löfgren, Magnus (1847 - )
Nilsson Löfqvist, Nils (1861 - )
Nilsson Qvarnström, Elof (1846 - )
Nilsson Spjut, Olof (1817 - 1892)
Nilsson Strand, Erik Gustaf (1842 - 1898)
Nilsson, (1913 - )
Nilsson, Agda Kristina (1897 - 1970)
Nilsson, Agnes (1896 - 1980)
Nilsson, Alf Helge (1920 - )
Nilsson, Alfred (1871 - )
Nilsson, Alfred (1881 - )
Nilsson, Alfred (1895 - 1973)
Nilsson, Alma Sofia (1879 - 1879)
Nilsson, Anders Gustaf (1871 - )
Nilsson, Anders Macelius (1890 - )
Nilsson, Anders (1786 - 1857)
Nilsson, Anders (1824 - 1907)
Nilsson, Anders (1828 - 1907)
Nilsson, Anders (1834 - )
Nilsson, Anders (1835 - )
Nilsson, Anders (1857 - )
Nilsson, Anders (1857 - 1922)
Nilsson, Anders (1863 - 1912)
Nilsson, Anders (1867 - )
Nilsson, Anders (1873 - )
Nilsson, Anders (1879 - )
Nilsson, Anna Marie (1887 - )
Nilsson, Anna Sofia (1880 - 1963)
Nilsson, Anna (1907 - 1996)
Nilsson, Arvid Emanuel (1917 - )
Nilsson, Arvid (1900 - )
Nilsson, Astrid (1914 - )
Nilsson, August (1846 - 1931)
Nilsson, August (1856 - )
Nilsson, August (1874 - )
Nilsson, August (1876 - 1896)
Nilsson, Augusta Kristina (1886 - )
Nilsson, Axel (1896 - 1896)
Nilsson, Beda (1899 - )
Nilsson, Dagny Evelina (1904 - 1993)
Nilsson, Daniel (1833 - )
Nilsson, Daniel (1855 - 1857)
Nilsson, Daniel (1860 - )
Nilsson, Daniel (1862 - 1869)
Nilsson, David (1902 - )
Nilsson, Edith Maria
Nilsson, Elias Mauritz (1888 - 1888)
Nilsson, Elin (Lilly) Kristina (1886 - 1968)
Nilsson, Elof (1826 - )
Nilsson, Elsa (1901 - 1990)
Nilsson, Elsa (1907 - 1994)
Nilsson, Elsa (1920 - 1995)
Nilsson, Elvy (1911 - )
Nilsson, Emil (1877 - )
Nilsson, Emilia Paulina (1884 - )
Nilsson, Emmy Hildegard (1901 - )
Nilsson, Erik Gustaf (1842 - 1842)
Nilsson, Erik
Nilsson, Ester Karolina (1887 - )
Nilsson, Eva (1908 - 1980)
Nilsson, Frida Naomi Viktoria (1899 - 1989)
Nilsson, Gerd
Nilsson, Gertrud Malvina (1895 - )
Nilsson, Gideon Hilarius (1891 - 1891)
Nilsson, Gunnar
Nilsson, Gustaf Rudolf (1898 - )
Nilsson, Gustaf (1874 - )
Nilsson, Halle (1850 - )
Nilsson, Hanna Maria (1888 - )
Nilsson, Harald Edvin (1901 - 1986)
Nilsson, Helena (1903 - 1904)
Nilsson, Helmer (1905 - 1979)
Nilsson, Helmer (1908 - 1908)
Nilsson, Herman Leander (1888 - )
Nilsson, Hilda (1903 - )
Nilsson, Hindrik (1815 - )
Nilsson, Hulda Josefina (1899 - 1984)
Nilsson, Hulda Maria (1873 - 1874)
Nilsson, Hulda (1888 - )
Nilsson, Ingemar
Nilsson, Ingun
Nilsson, Jakob (1867 - )
Nilsson, Jan (1783 - 1800)
Nilsson, Jan (1807 - )
Nilsson, Jan (1829 - 1877)
Nilsson, Jan (1835 - )
Nilsson, Jan (1844 - 1844)
Nilsson, Johan Bernhard (1879 - )
Nilsson, Johan Fredrik (1877 - 1904)
Nilsson, Johan Fredrik (1883 - )
Nilsson, Johan Julius (1890 - 1890)
Nilsson, Johan Ludvig (1888 - )
Nilsson, Johan Oskar (1881 - 1882)
Nilsson, Johan (1851 - )
Nilsson, Johan (1859 - )
Nilsson, Johan (1863 - 1863)
Nilsson, Johan (1881 - )
Nilsson, Johan (1883 - 1887)
Nilsson, Johanna (1877 - )
Nilsson, Johanna (1879 - 1963)
Nilsson, Johannes (1843 - )
Nilsson, Johannes (1847 - 1848)
Nilsson, Johannes (1851 - )
Nilsson, Johannes (1860 - 1861)
Nilsson, Johannes (1861 - )
Nilsson, Johannes (1874 - 1875)
Nilsson, Johannes (1892 - )
Nilsson, Jon
Nilsson, Jon (1804 - 1806)
Nilsson, Justina (1878 - )
Nilsson, Kajsa Marianne (1920 - )
Nilsson, Karl Gustaf (1894 - )
Nilsson, Karl Helmer (1908 - )
Nilsson, Karl Johan (1882 - 1959)
Nilsson, Karl Johan (1915 - )
Nilsson, Karl Oskar (1886 - )
Nilsson, Karl (1841 - )
Nilsson, Karl (1899 - )
Nilsson, Karolina (1883 - 1965)
Nilsson, Linnea (1906 - 1989)
Nilsson, Linnea (1918 - )
Nilsson, Lydia Viktoria (1900 - )
Nilsson, Magnus (1823 - )
Nilsson, Magnus (1842 - )
Nilsson, Magnus (1845 - 1847)
Nilsson, Magnus (1847 - )
Nilsson, Magnus (1849 - )
Nilsson, Magnus (1855 - (9 APR 186?))
Nilsson, Magnus (1855 - )
Nilsson, Magnus (1856 - )
Nilsson, Magnus (1863 - )
Nilsson, Maria (1889 - 1977)
Nilsson, Maria (1893 - )
Nilsson, Maria (1895 - 1988)
Nilsson, Martha (1874 - )
Nilsson, Martin (1849 - 1898)
Nilsson, Martin (1874 - 1952)
Nilsson, Matilda (1879 - )
Nilsson, Meline (1896 - )
Nilsson, Märta Maria (Mia) (1877 - 1953)
Nilsson, Nils Albin (1887 - 1887)
Nilsson, Nils Albin (1890 - )
Nilsson, Nils Fredrik (1881 - 1963)
Nilsson, Nils Gustaf (1874 - )
Nilsson, Nils Gustaf (1899 - )
Nilsson, Nils Johan (1867 - )
Nilsson, Nils Johan (1876 - )
Nilsson, Nils Johan (1881 - )
Nilsson, Nils Johan (1913 - 1993)
Nilsson, Nils Ludvig (1885 - 1931)
Nilsson, Nils Magnus (1861 - )
Nilsson, Nils Olof (1882 - )
Nilsson, Nils Viktor (1883 - )
Nilsson, Nils Vitalis (1893 - )
Nilsson, Nils ((23 ... 1839) - 1840)
Nilsson, Nils (1800 - 1811)
Nilsson, Nils (1808 - )
Nilsson, Nils (1812 - )
Nilsson, Nils (1829 - 1857)
Nilsson, Nils (1831 - 1902)
Nilsson, Nils (1839 - )
Nilsson, Nils (1840 - )
Nilsson, Nils (1841 - )
Nilsson, Nils (1842 - 1844)
Nilsson, Nils (1847 - 1848)
Nilsson, Nils (1849 - 1850)
Nilsson, Nils (1852 - 1853)
Nilsson, Nils (1853 - )
Nilsson, Nils (1853 - )
Nilsson, Nils (1853 - )
Nilsson, Nils (1853 - 1856)
Nilsson, Nils (1854 - 1942)
Nilsson, Nils (1855 - 1855)
Nilsson, Nils (1856 - 1857)
Nilsson, Nils (1858 - )
Nilsson, Nils (1859 - )
Nilsson, Nils (1859 - 1860)
Nilsson, Nils (1859 - 1873)
Nilsson, Nils (1865 - 1870)
Nilsson, Nils (1878 - )
Nilsson, Nils (1901 - )
Nilsson, Olga Kristina Elisabeth (1897 - )
Nilsson, Olof
Nilsson, Olof (1767 - 1838)
Nilsson, Olof (1796 - )
Nilsson, Olof (1797 - )
Nilsson, Olof (1800 - )
Nilsson, Olof (1825 - 1846)
Nilsson, Olof (1827 - 1907)
Nilsson, Olof (1830 - )
Nilsson, Olof (1832 - )
Nilsson, Olof (1833 - )
Nilsson, Olof (1858 - 1879)
Nilsson, Olof (1875 - 1897)
Nilsson, Oskar Emil (1886 - 1945)
Nilsson, Oskar (1895 - 1980)
Nilsson, Oskar (1897 - 1964)
Nilsson, Otto Albert (1891 - )
Nilsson, Otto (1857 - 1858)
Nilsson, Per Valfrid (1900 - )
Nilsson, Per Viktor (1886 - )
Nilsson, Per (1789 - 1789)
Nilsson, Per (1820 - 1826)
Nilsson, Per (1829 - )
Nilsson, Per (1844 - 1861)
Nilsson, Per (1845 - )
Nilsson, Per (1849 - 1849)
Nilsson, Per (1853 - 1853)
Nilsson, Per (1853 - 1935)
Nilsson, Per (1854 - 1936)
Nilsson, Per (1866 - )
Nilsson, Per (1883 - )
Nilsson, Petter (1880 - )
Nilsson, Ragnar Emanuel (1896 - )
Nilsson, Ragnar (1892 - )
Nilsson, Regina Evalina (1876 - 1878)
Nilsson, Rut (1918 - 1980)
Nilsson, Sally (1913 - )
Nilsson, Signe (1910 - 1982)
Nilsson, Sigrid
Nilsson, Svea Maria (1913 - )
Nilsson, Sven (1864 - 1885)
Nilsson, Tilda (1895 - 1963)
Nilsson, Viktor (1877 - )
Nilsson, Vilhelmina (Mina) (- 1945)
Nilsson, Wiliam Napoleon (1886 - )
Nilsson, Åke
Nordahl, Anna Karolina (1893 - )
Nordahl, Gudrun Anna Margareta (1920 - )
Nordahl, Karl August (1894 - )
Nordahl, Karl Fredrik (1902 - )
Nordahl, Nils Johan (1898 - )
Nordahl, Tyra Teresia (1905 - )
Nordal, Johannes (1850 - 1935)
Nordgren, Alfred (1904 - )
Nordgren, Anny (1909 - )
Nordgren, Emma (1907 - )
Nordgren, Hilda Sabina (1901 - )
Nordgren, Malvina (1899 - )
Nordling, ?
Nordström, Anders Rudolf (1880 - )
Nordström, Anna-Karin
Nordström, Anna
Nordström, Barbro
Nordström, Bertil
Nordström, David Alexander (1896 - 1983)
Nordström, Gustaf Adolf (1882 - )
Nordström, Hanny Kristina (1884 - )
Nordström, Hildegard Maria (1893 - 1975)
Nordström, Hilma Sofia (1896 - 1971)
Nordström, Karl Viktor (1888 - )
Nordström, Margareta Lovisa (1903 - 1991)
Nordström, Marie Winnifred (1900 - 1994)
Nordström, Märta Karolina (1891 - 1974)
Nordström, Olof Rikard (1886 - )
Nordström, Vilhelm Teodor (1890 - )
Norgren, John Birger (1916 - 1990)
Norgren, Per Viktor (1886 - 1962)
Norström, Magnus (1829 - )
Nygren, Agnes Matilda (1888 - )
Nygren, Alma Adele (1900 - )
Nygren, Anders (1880 - )
Nygren, Anna Kristina (1886 - )
Nygren, Britta Maria (1875 - )
Nygren, Emma (1873 - )
Nygren, Gottfrid (1893 - )
Nygren, Gunnar (1914 - )
Nygren, Hilma Lovisa (1890 - 1890)
Nygren, Johan Isak (1877 - )
Nygren, Johannes (1851 - )
Nygren, Karl Petrus (1885 - )
Nygren, Karl Petter (1881 - 1883)
Nygren, Karl (1882 - 1888)
Nygren, Karl (1897 - )
Nygren, Lars Magnus (1879 - 1886)
Nygren, Lydia (1888 - 1975)
Nygren, Olga (1896 - )
Nygren, Olof (1884 - )
Nygren, Vera Natalia (1891 - )
Nygren, Viktor (1899 - 1979)
Nygren, Wilhelm (1883 - )
Nykvist, Johan Waldemar (1899 - )
Nykvist, Marta Maria Emelia (1908 - )
Nykvist, Paul (1895 - )
Nykvist, Per Albert (1894 - )
Nykvist, Ragnar Daniel (1906 - )
Nyman, ?
Nyquist, Karl Bertil (1918 - )
Nyqvist, Anders (1860 - )
Nyqvist, Anna Cecilia (1884 - )
Nyqvist, Beda Maria (1875 - 1876)
Nyqvist, Bror Hugo Mattias (1920 - )
Nyqvist, Helga Maria Linnéa (1916 - )
Nyqvist, John (1917 - )
Nyqvist, Magnus (1879 - )
Nyqvist, Maria Kristina (1863 - )
Nyqvist, Maria Kristina (1883 - )
Nyqvist, Maria (1882 - )
Nyqvist, Mathias (1874 - 1874)
Nyqvist, Mathias (1877 - )
Nyqvist, Olof Herbert Natanael (1912 - )
Nyqvist, Olof (1884 - )
Nyqvist, Olof (1920 - 1984)
Nyström, Anna Kristina (1879 - 1892)
Nyström, Anna Linnea (1904 - )
Nyström, Emma (1865 - )
Nyström, Hulda Maria (1908 - )
Nyström, Hulda (1881 - )
Nyström, Johan Hugo (1893 - )
Nyström, Karl Birger (1906 - )
Nyström, Karl Fritiof (1895 - )
Nyström, Karl (1873 - 1890)
Nyström, Magnus (1869 - )
Nyström, Maj
Nyström, Maria (1859 - )
Nyström, Mathilda (1874 - )
Nyström, Oskar (1879 - )
Nyström, Stina (1858 - )
Oberg, Gustaf
Oberg, Gustaf (1882 - )
Oberg, Karl
Oberg, Rudolf (1894 - 1927)
Oberg, Rudolph
Oberg, Wilhelm (1890 - 1926)
Oberg, William (1913 - )
Olafsen, Ellef
Olafsen, Frank
Olafsen, Gunnar
Olafsen, Hardy
Olafsen, Håkon (1891 - 1973)
Olafsen, Otto
Olafsen, Rolf
Olafsen, Ruth
Olafsen, Tollef
Olbäck, Enock (1895 - 1982)
Olén, Emma (1880 - 1962)
Olin, Arvid (1883 - 1972)
Olin, Elsa (1920 - )
Olin, Enok (1892 - )
Olin, Hanna Kristina (1890 - 1899)
Olin, Johan (1885 - 1965)
Olin, Martin (1887 - 1953)
Olofsdotter Valkoinen, Lisbet
Olofsdotter, Annicka (1785 - )
Olofsdotter, Annika (1737 - 1825)
Olofsdotter, Britta (1728 - 1789)
Olofsdotter, Britta (1776 - 1817)
Olofsdotter, Ellika (1707 - )
Olofsdotter, Kajsa (1846 - )
Olofsdotter, Maria (1778 - 1821)
Olofsdotter, Maria (1830 - )
Olofsdotter, Maria (1860 - )
Olofsdotter, Marit (1780 - 1852)
Olofsdotter, Marit (1783 - 1868)
Olofsdotter, Valborg (1715 - )
Olofsson Håtack, Johan (- 1726)
Olofsson Hämälainen, Mattes (1774 - )
Olofsson, ? (1705 - )
Olofsson, Anders (1844 - 1887)
Olofsson, Christopher (1789 - 1793)
Olofsson, Elias (1842 - )
Olofsson, Hendrik (1709 - )
Olofsson, Hindrik (1738 - 1783)
Olofsson, Isak (1787 - 1847)
Olofsson, Lars (1741 - 1815)
Olofsson, Magnus (1822 - )
Olofsson, Matts (1716 - )
Olofsson, Matts (1783 - 1845)
Olofsson, Olof (1745 - 1793)
Olofsson, Olof (1776 - 1841)
Olofsson, Olof (1785 - 1785)
Olofsson, Per (1730 - 1801)
Olofsson, Per (1840 - )
Olofsson, Pål (1773 - 1845)
Olsdotter Bäckman, Olga Kristina (1887 - )
Olsdotter Magnell, Anna Kajsa (1858 - 1865)
Olsdotter Magnell, Anna Kajsa (1867 - 1868)
Olsdotter Magnell, Anna (1851 - 1851)
Olsdotter Magnell, Märta (1869 - 1871)
Olsdotter Magnell, Stina (1854 - )
Olsdotter Spjut, Kristina (1845 - )
Olsdotter Spjut, Maria (1848 - 1929)
Olsdotter, ? (1735 - )
Olsdotter, Albertina (1868 - )
Olsdotter, Alfrida Maria (1877 - )
Olsdotter, Anna Kajsa (1852 - )
Olsdotter, Anna Kajsa (1858 - )
Olsdotter, Anna-Kajsa (1866 - )
Olsdotter, Anna Kristina (1886 - )
Olsdotter, Anna Maria (1838 - )
Olsdotter, Anna Maria (1882 - )
Olsdotter, Anna Stina (1864 - )
Olsdotter, Anna Stina (1873 - )
Olsdotter, Anna (1826 - 1871)
Olsdotter, Anna (1837 - 1893)
Olsdotter, Anna (1856 - )
Olsdotter, Anna (1862 - )
Olsdotter, Anna (1870 - 1877)
Olsdotter, Annicka (1786 - 1856)
Olsdotter, Annika (1774 - )
Olsdotter, Augusta (1876 - 1880)
Olsdotter, Augusta (1881 - )
Olsdotter, Beda Götilda (1871 - )
Olsdotter, Beda (1866 - 1867)
Olsdotter, Beda (1867 - 1951)
Olsdotter, Beda (1868 - )
Olsdotter, Beda (1874 - )
Olsdotter, Beda (1877 - 1877)
Olsdotter, Beda (1886 - )
Olsdotter, Betty (1850 - 1892)
Olsdotter, Betty (1852 - )
Olsdotter, Britta (1797 - 1880)
Olsdotter, Britta (1804 - 1879)
Olsdotter, Britta (1822 - 1851)
Olsdotter, Britta (1826 - 1840)
Olsdotter, Britta (1829 - 1829)
Olsdotter, Britta (1830 - )
Olsdotter, Britta (1833 - 1859)
Olsdotter, Britta (1833 - 1860)
Olsdotter, Britta (1836 - )
Olsdotter, Britta (1840 - )
Olsdotter, Britta (1849 - 1849)
Olsdotter, Britta (1854 - 1857)
Olsdotter, Britta (1857 - 1857)
Olsdotter, Britta (1861 - )
Olsdotter, Britta (1862 - 1863)
Olsdotter, Britta (1864 - )
Olsdotter, Britta (1866 - )
Olsdotter, Cattrina (1851 - )
Olsdotter, Elsa (1875 - 1882)
Olsdotter, Emma Kristina (1885 - )
Olsdotter, Emma Lovisa (1874 - )
Olsdotter, Emma (1859 - )
Olsdotter, Emma (1865 - )
Olsdotter, Emma (1866 - )
Olsdotter, Emma (1880 - 1963)
Olsdotter, Emma (1888 - 1981)
Olsdotter, Hilda Maria (1885 - )
Olsdotter, Hilma Maria (1884 - 1890)
Olsdotter, Hulda Amalia (1888 - )
Olsdotter, Hulda (1877 - )
Olsdotter, Ida Lovisa (1883 - 1885)
Olsdotter, Ida Mariana (1878 - )
Olsdotter, Inga Karolina (1876 - )
Olsdotter, Inga Lisa (1859 - )
Olsdotter, Inga Maria (1860 - )
Olsdotter, Ingierd (1843 - )
Olsdotter, Ingjerd (1857 - )
Olsdotter, Johanna (1846 - )
Olsdotter, Julia Kristentia (1890 - )
Olsdotter, Kajsa (1818 - )
Olsdotter, Kajsa (1834 - )
Olsdotter, Kajsa (1835 - )
Olsdotter, Kajsa (1835 - )
Olsdotter, Kajsa (1841 - )
Olsdotter, Kajsa (1843 - )
Olsdotter, Kajsa (1843 - 1848)
Olsdotter, Kajsa (1848 - )
Olsdotter, Kajsa (1853 - )
Olsdotter, Kajsa (1855 - )
Olsdotter, Kajsa (1857 - )
Olsdotter, Kajsa (1859 - )
Olsdotter, Kajsa (1859 - 1860)
Olsdotter, Kajsa (1862 - 1865)
Olsdotter, Kajsa (1863 - 1870)
Olsdotter, Kajsa (1865 - )
Olsdotter, Kajsa (1865 - 1938)
Olsdotter, Kajsa (1868 - )
Olsdotter, Kajsa (1868 - )
Olsdotter, Karin (1821 - 1884)
Olsdotter, Karin (1836 - )
Olsdotter, Karin (1857 - )
Olsdotter, Karin (1868 - )
Olsdotter, Karolina Emilia (1888 - )
Olsdotter, Karolina (1863 - )
Olsdotter, Karolina (1871 - )
Olsdotter, Karolina (1880 - )
Olsdotter, Kerstin (1783 - 1855)
Olsdotter, Kerstin (1807 - 1810)
Olsdotter, Kerstin (1810 - 1818)
Olsdotter, Kerstin (1810 - 1889)
Olsdotter, Kerstin (1815 - 1861)
Olsdotter, Kerstin (1827 - )
Olsdotter, Kerstin (1828 - )
Olsdotter, Kerstin (1844 - )
Olsdotter, Kerstin (1848 - )
Olsdotter, Kerstin (1849 - 1856)
Olsdotter, Kerstin (1851 - )
Olsdotter, Kerstin (1855 - )
Olsdotter, Kerstin (1857 - )
Olsdotter, Kristina (1850 - 1855)
Olsdotter, Kristina (1854 - )
Olsdotter, Kristina (1856 - )
Olsdotter, Kristina (1858 - )
Olsdotter, Kristina (1858 - )
Olsdotter, Kristina (1859 - )
Olsdotter, Kristina (1863 - )
Olsdotter, Kristina (1864 - )
Olsdotter, Kristina (1866 - )
Olsdotter, Kristina (1871 - )
Olsdotter, Kristina (1877 - )
Olsdotter, Kristina (1878 - 1880)
Olsdotter, Kristina (1881 - )
Olsdotter, Lisa (1842 - 1865)
Olsdotter, Lisa (1843 - 1848)
Olsdotter, Lisa (1855 - )
Olsdotter, Lovisa Olivia (1892 - )
Olsdotter, Maja Kaisa (1859 - )
Olsdotter, Maja Kajsa (1850 - )
Olsdotter, Maria (Marit) (1824 - )
Olsdotter, Maria Albertina (1874 - )
Olsdotter, Maria Kajsa (1867 - )
Olsdotter, Maria Katrina (1872 - )
Olsdotter, Maria Kristina (1875 - )
Olsdotter, Maria Kristina (1882 - )
Olsdotter, Maria Olofina (1860 - )
Olsdotter, Maria (1771 - 1778)
Olsdotter, Maria (1785 - 1792)
Olsdotter, Maria (1794 - 1861)
Olsdotter, Maria (1803 - 1870)
Olsdotter, Maria (1807 - 1888)
Olsdotter, Maria (1812 - )
Olsdotter, Maria (1819 - 1849)
Olsdotter, Maria (1821 - 1886)
Olsdotter, Maria (1823 - 1883)
Olsdotter, Maria (1825 - )
Olsdotter, Maria (1828 - 1831)
Olsdotter, Maria (1832 - )
Olsdotter, Maria (1837 - 1857)
Olsdotter, Maria (1838 - )
Olsdotter, Maria (1840 - 1934)
Olsdotter, Maria (1843 - )
Olsdotter, Maria (1845 - )
Olsdotter, Maria (1847 - )
Olsdotter, Maria (1848 - 1890)
Olsdotter, Maria (1850 - )
Olsdotter, Maria (1851 - 1857)
Olsdotter, Maria (1854 - )
Olsdotter, Maria (1854 - 1858)
Olsdotter, Maria (1856 - )
Olsdotter, Maria (1857 - )
Olsdotter, Maria (1857 - 1858)
Olsdotter, Maria (1857 - 1862)
Olsdotter, Maria (1858 - )
Olsdotter, Maria (1861 - )
Olsdotter, Maria (1861 - 1864)
Olsdotter, Maria (1861 - 1954)
Olsdotter, Maria (1862 - 1863)
Olsdotter, Maria (1863 - )
Olsdotter, Maria (1864 - )
Olsdotter, Maria (1865 - )
Olsdotter, Maria (1865 - 1865)
Olsdotter, Maria (1867 - )
Olsdotter, Maria (1869 - )
Olsdotter, Maria (1870 - 1871)
Olsdotter, Maria (1872 - )
Olsdotter, Maria (1872 - )
Olsdotter, Marit (1790 - 1856)
Olsdotter, Marta (1819 - 1838)
Olsdotter, Marta (1851 - 1926)
Olsdotter, Martha (1816 - )
Olsdotter, Martha (1866 - )
Olsdotter, Mathilda (1856 - 1943)
Olsdotter, Mathilda (1873 - )
Olsdotter, Matilda (1859 - 1862)
Olsdotter, Matilda (1880 - 1881)
Olsdotter, Märta (1785 - )
Olsdotter, Märta (1792 - 1860)
Olsdotter, Märta (1806 - 1884)
Olsdotter, Märta (1809 - 1837)
Olsdotter, Märta (1812 - 1879)
Olsdotter, Märta (1822 - )
Olsdotter, Märta (1827 - 1907)
Olsdotter, Märta (1829 - )
Olsdotter, Märta (1830 - )
Olsdotter, Märta (1834 - )
Olsdotter, Märta (1834 - 1843)
Olsdotter, Märta (1834 - 1902)
Olsdotter, Märta (1843 - )
Olsdotter, Märta (1845 - )
Olsdotter, Märta (1845 - 1845)
Olsdotter, Märta (1846 - )
Olsdotter, Märta (1851 - )
Olsdotter, Märta (1861 - )
Olsdotter, Märta (1862 - 1869)
Olsdotter, Märta (1873 - )
Olsdotter, Olga Theresia (1894 - )
Olsdotter, Sofia (1850 - 1879)
Olsdotter, Sofia (1857 - )
Olsdotter, Stina Kajsa (1874 - )
Olsdotter, Stina (1749 - 1825)
Olsdotter, Stina (1809 - )
Olsdotter, Stina (1813 - 1816)
Olsdotter, Stina (1814 - )
Olsdotter, Stina (1820 - )
Olsdotter, Stina (1823 - )
Olsdotter, Stina (1828 - 1905)
Olsdotter, Stina (1832 - )
Olsdotter, Stina (1833 - 1842)
Olsdotter, Stina (1835 - )
Olsdotter, Stina (1838 - 1839)
Olsdotter, Stina (1839 - )
Olsdotter, Stina (1841 - )
Olsdotter, Stina (1845 - )
Olsdotter, Stina (1845 - 1846)
Olsdotter, Stina (1852 - 1853)
Olsdotter, Stina (1861 - )
Olsdotter, Stina (1866 - 1869)
Olsdotter, Stina (1867 - )
Olsdotter, Stina (1868 - 1869)
Olsdotter, Stina (1869 - 1870)
Olsdotter, Stina (1871 - )
Olsdotter, Thurinna (1879 - )
Olsen Evensen, Caroline Oveidia (1891 - 1969)
Olson, Arthur (1918 - )
Olson, Esther (1920 - )
Olson, Ingrid (1912 - )
Olson, Ruth (1916 - 1969)
Olsson Bergkvist, Anders (1832 - )
Olsson Bergström, Magnus (1859 - )
Olsson Dalman, Gustaf (1889 - 1963)
Olsson Haglund, Gustaf (1856 - 1935)
Olsson Kilander, Anders (1859 - )
Olsson Liljeqvist, Johan (1854 - )
Olsson Magnell, Daniel (1848 - )
Olsson Magnell, Johannes (1840 - )
Olsson Magnell, Magnus (1837 - )
Olsson Magnell, Olof (1845 - )
Olsson Nordgren, Martin (1873 - )
Olsson Odell, Olof (1864 - )
Olsson Rask, Mattes (1823 - )
Olsson Sjöberg, Jan (1855 - )
Olsson Spjut, Karl (1853 - )
Olsson Spjut, Nils (1843 - 1913)
Olsson Södling, Magnus (1853 - )
Olsson Trygg, Johannes (1828 - 1920)
Olsson, ? (- 1970)
Olsson, Agnes Kristina (1898 - )
Olsson, Aina Karin Valborg (1919 - )
Olsson, Aina
Olsson, Albert (1878 - 1879)
Olsson, Alfred (1869 - )
Olsson, Alice
Olsson, Allan
Olsson, Alma Emilia (1901 - )
Olsson, Amalia (Malin) (1900 - 1991)
Olsson, Anders Gustaf (1884 - )
Olsson, Anders Ludvig (1889 - )
Olsson, Anders (1808 - 1810)
Olsson, Anders (1811 - 1864)
Olsson, Anders (1820 - )
Olsson, Anders (1821 - )
Olsson, Anders (1830 - )
Olsson, Anders (1831 - 1893)
Olsson, Anders (1833 - )
Olsson, Anders (1834 - )
Olsson, Anders (1841 - 1841)
Olsson, Anders (1841 - 1895)
Olsson, Anders (1848 - 1849)
Olsson, Anders (1848 - 1897)
Olsson, Anders (1850 - 1876)
Olsson, Anders (1851 - 1855)
Olsson, Anders (1853 - )
Olsson, Anders (1854 - 1858)
Olsson, Anders (1855 - 1856)
Olsson, Anders (1857 - 1857)
Olsson, Anders (1858 - 1883)
Olsson, Anders (1859 - )
Olsson, Anders (1865 - )
Olsson, Anders (1867 - )
Olsson, Anders (1872 - 1873)
Olsson, Anders (1874 - )
Olsson, Anders (1892 - 1971)
Olsson, Andreas (1863 - 1866)
Olsson, Anna Kajsa (1887 - )
Olsson, Anna Viktoria (1909 - 1983)
Olsson, Anna (1880 - 1979)
Olsson, Anna (1890 - 1947)
Olsson, Arne
Olsson, Astrid (1919 - )
Olsson, August (1864 - )
Olsson, Axel Wilhelm (1888 - 1973)
Olsson, Barbro
Olsson, Beda Karolina (1905 - 1979)
Olsson, Beda (1885 - )
Olsson, Bengt (1919 - 1978)
Olsson, Bertil
Olsson, Börge
Olsson, Christofer (1846 - )
Olsson, Christopher (1810 - )
Olsson, Daniel (1826 - 1831)
Olsson, Daniel (1830 - 1831)
Olsson, Daniel (1832 - (190?))
Olsson, Daniel (1857 - )
Olsson, Daniel (1862 - )
Olsson, Edvin Natanael (1902 - )
Olsson, Einar Mårtimer (1903 - )
Olsson, Eivor
Olsson, Elias (1819 - 1889)
Olsson, Elias (1837 - 1866)
Olsson, Elin (1900 - 1988)
Olsson, Elof (1862 - )
Olsson, Elvira (1903 - 1903)
Olsson, Emil Gottfrid (1903 - )
Olsson, Emil (1878 - )
Olsson, Enok (1892 - 1909)
Olsson, Erik Magnus (1920 - )
Olsson, Ester Mariana (1899 - 1987)
Olsson, Ester Matilda (1896 - )
Olsson, Ester (1891 - )
Olsson, Ester (1891 - )
Olsson, Ester (1891 - 1955)
Olsson, Esther Martina (1891 - )
Olsson, Fingal Emanuel (1919 - 1975)
Olsson, Gerda Dorothea (1883 - )
Olsson, Gun
Olsson, Gunborg (1915 - )
Olsson, Gunnar (1920 - )
Olsson, Gustaf (1826 - 1874)
Olsson, Gustaf (1855 - 1873)
Olsson, Hedvig Natalia (1905 - )
Olsson, Hendrik (1807 - 1840)
Olsson, Hilding (1913 - )
Olsson, Hilma Evelina (1889 - )
Olsson, Hilma Kristina (1895 - )
Olsson, Hindrich (1772 - )
Olsson, Holger Anders Natanael (1907 - )
Olsson, Hulda Eleonora (1876 - )
Olsson, Hulda Kristina (1889 - )
Olsson, Ida Amanda (1894 - )
Olsson, Inga Maria (1870 - )
Olsson, Inga Maria (1897 - )
Olsson, Inga
Olsson, Ingemar (1864 - )
Olsson, Inger
Olsson, Isak Emil (1872 - )
Olsson, Jan Magnus (1883 - )
Olsson, Jan (1777 - 1832)
Olsson, Jan (1841 - )
Olsson, Jan (1858 - )
Olsson, Jan (1863 - 1889)
Olsson, Jenny Lovisa (1897 - )
Olsson, Joel Jonas (1914 - 1988)
Olsson, Johan Emanuel (1907 - )
Olsson, Johan Ludvig Severin (1886 - )
Olsson, Johan Magnus (1885 - )
Olsson, Johan Magnus (1892 - )
Olsson, Johan Otto (1876 - )
Olsson, Johan Ragnar (1899 - )
Olsson, Johan Rudolf (1888 - )
Olsson, Johan Walfrid (1886 - )
Olsson, Johan
Olsson, Johan (1794 - 1851)
Olsson, Johan (1863 - )
Olsson, Johan (1865 - )
Olsson, Johan (1865 - )
Olsson, Johan (1867 - )
Olsson, Johan (1870 - 1870)
Olsson, Johan (1875 - )
Olsson, Johan (1879 - )
Olsson, Johan (1883 - )
Olsson, Johan (1886 - 1963)
Olsson, Johan (1891 - )
Olsson, Johanna (1897 - 1953)
Olsson, Johannes (1826 - )
Olsson, Johannes (1838 - 1844)
Olsson, Johannes (1844 - 1913)
Olsson, Johannes (1847 - )
Olsson, Johannes (1848 - 1851)
Olsson, Johannes (1853 - )
Olsson, Johannes (1858 - )
Olsson, Johannes (1861 - 1864)
Olsson, Johannes (1862 - )
Olsson, Johannes (1862 - )
Olsson, Johannes (1863 - 1869)
Olsson, Johannes (1865 - 1867)
Olsson, Johannes (1871 - )
Olsson, Jon (1792 - 1883)
Olsson, Jon (1834 - )
Olsson, Jon (1846 - 1924)
Olsson, Jon (1848 - 1904)
Olsson, Jon (1854 - )
Olsson, Jonas (1775 - )
Olsson, Jonas (1858 - )
Olsson, Jonas (1890 - 1922)
Olsson, Julia Maria (1907 - 1878)
Olsson, Justina (1877 - 1877)
Olsson, Karl Albin (1877 - )
Olsson, Karl Alfred (1909 - )
Olsson, Karl Edvin Ferdinand (1908 - )
Olsson, Karl Henry (1917 - )
Olsson, Karl Magnus (1878 - )
Olsson, Karl Magnus (1882 - )
Olsson, Karl (1860 - 1866)
Olsson, Klara (1886 - )
Olsson, Knut (1867 - )
Olsson, Kristina (1886 - )
Olsson, Kåre
Olsson, Lars Magnus (1883 - )
Olsson, Lars (1810 - 1877)
Olsson, Lars (1822 - )
Olsson, Lars (1849 - 1857)
Olsson, Lena
Olsson, Lennart
Olsson, Linda Alfrida (1894 - )
Olsson, Linda Katarina (1891 - 1893)
Olsson, Lovisa (1851 - )
Olsson, Lovisa (1888 - )
Olsson, Ludvig Leander (1878 - )
Olsson, Magnus
Olsson, Magnus (1818 - )
Olsson, Magnus (1823 - 1878)
Olsson, Magnus (1824 - 1884)
Olsson, Magnus (1832 - )
Olsson, Magnus (1850 - )
Olsson, Magnus (1852 - )
Olsson, Magnus (1853 - )
Olsson, Magnus (1853 - )
Olsson, Magnus (1853 - 1854)
Olsson, Magnus (1854 - )
Olsson, Magnus (1854 - 1880)
Olsson, Magnus (1857 - )
Olsson, Magnus (1858 - )
Olsson, Magnus (1861 - )
Olsson, Magnus (1862 - 1865)
Olsson, Magnus (1863 - )
Olsson, Magnus (1863 - )
Olsson, Magnus (1865 - )
Olsson, Magnus (1866 - )
Olsson, Magnus (1866 - )
Olsson, Magnus (1867 - )
Olsson, Magnus (1871 - 1872)
Olsson, Magnus (1874 - )
Olsson, Magnus (1881 - )
Olsson, Magnus (1883 - 1883)
Olsson, Magnus (1888 - )
Olsson, Maria (1895 - 1968)
Olsson, Marta (1901 - )
Olsson, Martin (1875 - 1963)
Olsson, Matilda Natalia (1897 - )
Olsson, Mats
Olsson, Mattes (1819 - )
Olsson, Matthes (1791 - 1831)
Olsson, Minda Ingrid Ulrika (1919 - )
Olsson, Märta (1919 - )
Olsson, Nils Arvid (1905 - )
Olsson, Nils August (1894 - 1994)
Olsson, Nils Johan (1907 - 1977)
Olsson, Nils Magnus (1876 - )
Olsson, Nils Magnus (1899 - )
Olsson, Nils Olof Ivar (1898 - )
Olsson, Nils Thorvald (1870 - )
Olsson, Nils (1830 - )
Olsson, Nils (1834 - 1888)
Olsson, Nils (1857 - 1880)
Olsson, Nils (1862 - )
Olsson, Nils (1862 - )
Olsson, Olga Kristina (1892 - )
Olsson, Olga Maria (1894 - 1932)
Olsson, Olle Victor (1875 - )
Olsson, Olof Albin (1887 - )
Olsson, Olof Fredrik (1884 - )
Olsson, Olof Gottfried (1886 - )
Olsson, Olof Gustaf (1863 - )
Olsson, Olof Gustaf (1873 - )
Olsson, Olof Gustaf (1915 - 1983)
Olsson, Olof Walfrid (1903 - )
Olsson, Olof (1796 - 1889)
Olsson, Olof (1798 - 1875)
Olsson, Olof (1799 - 1876)
Olsson, Olof (1803 - 1874)
Olsson, Olof (1806 - )
Olsson, Olof (1813 - 1828)
Olsson, Olof (1815 - )
Olsson, Olof (1820 - 1882)
Olsson, Olof (1823 - 1826)
Olsson, Olof (1826 - 1844)
Olsson, Olof (1830 - )
Olsson, Olof (1834 - 1914)
Olsson, Olof (1835 - 1843)
Olsson, Olof (1840 - 1840)
Olsson, Olof (1841 - )
Olsson, Olof (1843 - )
Olsson, Olof (1845 - 1846)
Olsson, Olof (1845 - 1866)
Olsson, Olof (1847 - )
Olsson, Olof (1847 - 1848)
Olsson, Olof (1848 - )
Olsson, Olof (1849 - )
Olsson, Olof (1850 - 1850)
Olsson, Olof (1850 - 1874)
Olsson, Olof (1850 - 1877)
Olsson, Olof (1851 - )
Olsson, Olof (1851 - )
Olsson, Olof (1852 - )
Olsson, Olof (1855 - )
Olsson, Olof (1858 - )
Olsson, Olof (1859 - 1863)
Olsson, Olof (1861 - )
Olsson, Olof (1863 - )
Olsson, Olof (1864 - )
Olsson, Olof (1867 - )
Olsson, Olof (1868 - 1869)
Olsson, Olof (1868 - 1870)
Olsson, Olof (1869 - )
Olsson, Olof (1870 - )
Olsson, Olof (1873 - )
Olsson, Olof (1875 - )
Olsson, Olof (1915 - 2000)
Olsson, Oskar Emanuel (1891 - )
Olsson, Oskar Fridolf (1877 - )
Olsson, Oskar Walfrid (1886 - )
Olsson, Otto Emanuel (1868 - )
Olsson, Otto (1838 - 1918)
Olsson, Otto (1874 - )
Olsson, Ove
Olsson, Per G.
Olsson, Per Johan (1880 - )
Olsson, Per (1780 - 1857)
Olsson, Per (1800 - 1807)
Olsson, Per (1805 - 1889)
Olsson, Per (1814 - )
Olsson, Per (1822 - )
Olsson, Per (1826 - )
Olsson, Per (1831 - )
Olsson, Per (1855 - 1938)
Olsson, Per (1856 - 1857)
Olsson, Per (1862 - )
Olsson, Petter (1828 - 1835)
Olsson, Petter (1838 - )
Olsson, Petter (1860 - 1862)
Olsson, Petter (1864 - )
Olsson, Pål (1750 - )
Olsson, Pål (1779 - 1846)
Olsson, Pål (1780 - 1868)
Olsson, Pähr (1821 - 1826)
Olsson, Ragnar (1903 - )
Olsson, Ragnhild Cecilia (1900 - )
Olsson, Robert (1883 - )
Olsson, Rutger (1900 - 1985)
Olsson, Ruth Margit (1920 - )
Olsson, Ruth (1920 - 1992)
Olsson, Selma Justina (1890 - )
Olsson, Signe Amalia (1891 - )
Olsson, Signe (1915 - 1950)
Olsson, Sven Gustaf (1881 - )
Olsson, Uno
Olsson, Viktor Elias (1898 - )
Olsson, Wilhelm (1870 - )
Olsson, Vina Maria (1910 - )
Olsson, Yngvar (1884 - )
Oppsal, Ingebjörg (Ina)
Oskarsson, Hildur (1903 - )
Ottosdotter, Beda (1868 - 1868)
Ottosson, Anna Britta (1879 - 1880)
Ottosson, Augusta (1883 - )
Ottosson, Johan Petter (1882 - )
Palm, Anna Helena (1909 - )
Palm, Britta (1856 - 1857)
Palm, Georg (1918 - 1981)
Palm, Kerstin (1856 - )
Paulsdotter, Klara Elisabet (1885 - )
Paulsdotter, Kristina (1883 - )
Paulsdotter, Maria (1878 - )
Paulsdotter, Paulina (1897 - )
Paulsson, August (1887 - )
Paulsson, Olof (1881 - )
Paulsson, Oskar (1916 - )
Paulsson, Per (1877 - )
Paulsson, Viktor (1895 - )
Paulsson, Viktor (1919 - )
Pedersdater Strand, Ragnhild (1848 - 1920)
Pehrsdotter, Albertina (1870 - 1881)
Pehrsdotter, Märta (1821 - 1890)
Persdotter Ek, Maria (1862 - )
Persdotter, Alma Marie (1880 - )
Persdotter, Amalia (1854 - 1857)
Persdotter, Anna Kajsa (1854 - 1857)
Persdotter, Anna Kajsa (1857 - )
Persdotter, Anna Kajsa (1875 - )
Persdotter, Anna Karolina (1896 - )
Persdotter, Anna (1775 - 1776)
Persdotter, Anna (1777 - 1802)
Persdotter, Anna (1783 - 1834)
Persdotter, Anna (1821 - 1821)
Persdotter, Anna (1830 - 1830)
Persdotter, Anna (1839 - 1857)
Persdotter, Anna (1840 - 1862)
Persdotter, Anna (1846 - )
Persdotter, Anna (1848 - )
Persdotter, Anna (1852 - )
Persdotter, Anna (1858 - )
Persdotter, Anna (1866 - 1898)
Persdotter, Anna (1876 - )
Persdotter, Anna (1887 - )
Persdotter, Annika (1709 - 1776)
Persdotter, Beda (1882 - )
Persdotter, Britta Maria (1847 - )
Persdotter, Britta Maria (1858 - )
Persdotter, Britta (1770 - 1771)
Persdotter, Britta (1777 - )
Persdotter, Britta (1777 - 1849)
Persdotter, Britta (1784 - 1791)
Persdotter, Britta (1785 - 1793)
Persdotter, Britta (1792 - )
Persdotter, Britta (1820 - 1841)
Persdotter, Britta (1821 - 1826)
Persdotter, Britta (1822 - )
Persdotter, Britta (1822 - 1825)
Persdotter, Britta (1826 - 1904)
Persdotter, Britta (1834 - )
Persdotter, Britta (1839 - )
Persdotter, Britta (1839 - 1840)
Persdotter, Britta (1842 - )
Persdotter, Britta (1844 - 1868)
Persdotter, Britta (1846 - 1872)
Persdotter, Britta (1847 - 1851)
Persdotter, Britta (1851 - )
Persdotter, Britta (1854 - )
Persdotter, Britta (1861 - 1949)
Persdotter, Cathrina (1792 - 1795)
Persdotter, Catrina (1827 - 1884)
Persdotter, Charlotta Olivia (1873 - )
Persdotter, Ellika (1862 - )
Persdotter, Elvida (1879 - 1961)
Persdotter, Emma Justina (1888 - )
Persdotter, Emma (1863 - )
Persdotter, Emma (1867 - 1881)
Persdotter, Hulda Sofia (1889 - )
Persdotter, Ida (1862 - )
Persdotter, Inga Kathrina (1864 - )
Persdotter, Ingebor (1788 - )
Persdotter, Ingebor (1802 - 1803)
Persdotter, Johanna (1855 - )
Persdotter, Johanna (1861 - )
Persdotter, Johanna (1863 - )
Persdotter, Johanna (1865 - 1881)
Persdotter, Johanna (1877 - )
Persdotter, Kajsa (1819 - )
Persdotter, Kajsa (1823 - )
Persdotter, Kajsa (1825 - 1902)
Persdotter, Kajsa (1827 - )
Persdotter, Kajsa (1830 - )
Persdotter, Kajsa (1831 - )
Persdotter, Kajsa (1831 - )
Persdotter, Kajsa (1835 - )
Persdotter, Kajsa (1839 - )
Persdotter, Kajsa (1844 - 1846)
Persdotter, Kajsa (1846 - )
Persdotter, Kajsa (1847 - 1851)
Persdotter, Kajsa (1850 - )
Persdotter, Kajsa (1850 - 1850)
Persdotter, Kajsa (1854 - 1856)
Persdotter, Kajsa (1855 - 1857)
Persdotter, Kajsa (1856 - )
Persdotter, Kajsa (1858 - )
Persdotter, Kajsa (1859 - )
Persdotter, Kajsa (1860 - )
Persdotter, Kajsa (1860 - 1865)
Persdotter, Kajsa (1860 - 1887)
Persdotter, Kajsa (1861 - 1863)
Persdotter, Kajsa (1863 - )
Persdotter, Kajsa (1867 - 1885)
Persdotter, Kajsa (1868 - )
Persdotter, Kari (1764 - 1852)
Persdotter, Karin (1780 - )
Persdotter, Karin (1780 - 1783)
Persdotter, Karin (1800 - 1846)
Persdotter, Karin (1814 - 1874)
Persdotter, Karin (1821 - 1879)
Persdotter, Karin (1846 - 1923)
Persdotter, Karin (1850 - )
Persdotter, Karin (1853 - )
Persdotter, Karin (1857 - )
Persdotter, Karin (1857 - )
Persdotter, Karin (1859 - )
Persdotter, Karolina (1864 - 1865)
Persdotter, Karolina (1870 - )
Persdotter, Karolina (1871 - 1952)
Persdotter, Karolina (1878 - )
Persdotter, Katarina (1860 - )
Persdotter, Katrina (1830 - )
Persdotter, Kattrina (1853 - 1933)
Persdotter, Kerstin (1775 - 1783)
Persdotter, Kerstin (1784 - 1790)
Persdotter, Kerstin (1786 - )
Persdotter, Kerstin (1792 - 1793)
Persdotter, Kerstin (1793 - 1844)
Persdotter, Kerstin (1796 - )
Persdotter, Kerstin (1798 - )
Persdotter, Kerstin (1810 - )
Persdotter, Kerstin (1818 - 1869)
Persdotter, Kerstin (1819 - 1885)
Persdotter, Kerstin (1828 - )
Persdotter, Kerstin (1833 - )
Persdotter, Kerstin (1834 - )
Persdotter, Kerstin (1848 - 1876)
Persdotter, Kerstin (1853 - 1854)
Persdotter, Kerstin (1855 - )
Persdotter, Kerstin (1859 - )
Persdotter, Kristina (1840 - )
Persdotter, Kristina (1854 - )
Persdotter, Kristina (1856 - )
Persdotter, Kristina (1857 - )
Persdotter, Kristina (1857 - )
Persdotter, Kristina (1859 - )
Persdotter, Kristina (1860 - 1880)
Persdotter, Kristina (1861 - )
Persdotter, Kristina (1893 - 1895)
Persdotter, Lisa (1786 - 1849)
Persdotter, Lisa (1825 - )
Persdotter, Lisa (1863 - )
Persdotter, Lotta (1857 - 1864)
Persdotter, Malin (1833 - 1859)
Persdotter, Maria Kajsa (1848 - 1852)
Persdotter, Maria Karolina (1881 - 1883)
Persdotter, Maria Kristina (1892 - )
Persdotter, Maria Lisa (1873 - )
Persdotter, Maria (1772 - 1778)
Persdotter, Maria (1782 - 1784)
Persdotter, Maria (1789 - 1793)
Persdotter, Maria (1795 - 1858)
Persdotter, Maria (1803 - 1886)
Persdotter, Maria (1805 - )
Persdotter, Maria (1811 - 1830)
Persdotter, Maria (1813 - )
Persdotter, Maria (1815 - 1831)
Persdotter, Maria (1821 - )
Persdotter, Maria (1822 - 1838)
Persdotter, Maria (1825 - 1860)
Persdotter, Maria (1826 - )
Persdotter, Maria (1831 - )
Persdotter, Maria (1831 - )
Persdotter, Maria (1832 - 1834)
Persdotter, Maria (1834 - )
Persdotter, Maria (1834 - )
Persdotter, Maria (1835 - )
Persdotter, Maria (1835 - )
Persdotter, Maria (1839 - 1851)
Persdotter, Maria (1839 - 1889)
Persdotter, Maria (1843 - 1857)
Persdotter, Maria (1844 - )
Persdotter, Maria (1844 - 1844)
Persdotter, Maria (1844 - 1845)
Persdotter, Maria (1845 - )
Persdotter, Maria (1845 - )
Persdotter, Maria (1848 - )
Persdotter, Maria (1850 - )
Persdotter, Maria (1850 - )
Persdotter, Maria (1851 - )
Persdotter, Maria (1853 - )
Persdotter, Maria (1853 - 1861)
Persdotter, Maria (1854 - )
Persdotter, Maria (1854 - 1895)
Persdotter, Maria (1854 - 1899)
Persdotter, Maria (1855 - )
Persdotter, Maria (1857 - )
Persdotter, Maria (1857 - 1888)
Persdotter, Maria (1857 - 1942)
Persdotter, Maria (1860 - )
Persdotter, Maria (1862 - 1864)
Persdotter, Maria (1863 - 1864)
Persdotter, Maria (1865 - )
Persdotter, Maria (1866 - )
Persdotter, Maria (1867 - 1870)
Persdotter, Maria (1872 - 1873)
Persdotter, Maria (1873 - )
Persdotter, Maria (1875 - )
Persdotter, Maria (1875 - 1875)
Persdotter, Maria (1877 - 1879)
Persdotter, Marit (1767 - )
Persdotter, Marit (1815 - 1873)
Persdotter, Marit (1850 - 1854)
Persdotter, Marit (1855 - )
Persdotter, Marta (1823 - )
Persdotter, Marta (1830 - )
Persdotter, Marta (1839 - )
Persdotter, Marta (1843 - 1893)
Persdotter, Marta (1867 - 1867)
Persdotter, Martha (1817 - )
Persdotter, Märta (1808 - 1818)
Persdotter, Märta (1813 - 1857)
Persdotter, Märta (1823 - 1834)
Persdotter, Märta (1828 - )
Persdotter, Märta (1829 - )
Persdotter, Märta (1833 - )
Persdotter, Märta (1835 - )
Persdotter, Märta (1841 - )
Persdotter, Märta (1842 - )
Persdotter, Märta (1852 - )
Persdotter, Märta (1852 - )
Persdotter, Märta (1853 - 1856)
Persdotter, Märta (1854 - 1854)
Persdotter, Märta (1855 - 1859)
Persdotter, Märta (1856 - )
Persdotter, Märta (1856 - 1930)
Persdotter, Märta (1861 - 1864)
Persdotter, Märta (1862 - )
Persdotter, Märta (1864 - )
Persdotter, Märta (1866 - )
Persdotter, Märta (1867 - )
Persdotter, Märta (1869 - )
Persdotter, Märta (1873 - )
Persdotter, Sigri (1792 - 1810)
Persdotter, Sophia (1831 - 1887)
Persdotter, Stina Kajsa (1875 - )
Persdotter, Stina
Persdotter, Stina (1816 - )
Persdotter, Stina (1822 - )
Persdotter, Stina (1826 - )
Persdotter, Stina (1829 - )
Persdotter, Stina (1830 - )
Persdotter, Stina (1835 - 1835)
Persdotter, Stina (1836 - )
Persdotter, Stina (1836 - 1842)
Persdotter, Stina (1840 - 1841)
Persdotter, Stina (1846 - )
Persdotter, Stina (1850 - )
Persdotter, Stina (1851 - )
Persdotter, Stina (1852 - )
Persdotter, Stina (1854 - (185?))
Persdotter, Stina (1854 - (2 OCT 186?))
Persdotter, Stina (1855 - )
Persdotter, Stina (1860 - 1861)
Persdotter, Stina (1860 - 1890)
Persdotter, Stina (1864 - )
Persdotter, Stina (1871 - )
Persdotter, Stina (1871 - 1872)
Persdotter, Stina (1873 - )
Persdotter, Stina (1877 - )
Persdotter, Thilda (1877 - )
Person, Ellen Linda Kristina (1897 - )
Person, Erika (1897 - )
Person, Maria (1902 - )
Persson Borg, Jon (1835 - )
Persson Broström, Olof (1850 - 1926)
Persson Ek, Anders (1873 - 1930)
Persson Engström, Magnus (1845 - )
Persson Gren, Magnus (1823 - 1870)
Persson Gård, Magnus (1825 - )
Persson Kaupinen, Per
Persson Lindberg, Per Hjalmar (1871 - )
Persson Lundell, Jan (1828 - )
Persson Lundqvist, Erik Mathias (1869 - )
Persson Norgren, Jon
Persson Rar, Jon (1829 - )
Persson Skoglund, Nils (1848 - )
Persson Wester, Per (1811 - 1874)
Persson Viklund, Wilhelm (1887 - )
Persson, ? (1883 - )
Persson, (1894 - 1894)
Persson, Ada Malvina (1910 - )
Persson, Adolf Frans Leonard (1916 - )
Persson, Albert (1899 - 1969)
Persson, Alexander (1901 - 1902)
Persson, Alfred Ferdinand (1893 - )
Persson, Alfred (1883 - )
Persson, Alfred (1883 - )
Persson, Alfred (1913 - 1916)
Persson, Alma Marie (1880 - )
Persson, Amanda Karolina (1880 - )
Persson, Anders Gustaf (1881 - )
Persson, Anders Gustaf (1908 - )
Persson, Anders Samuel (1881 - )
Persson, Anders (1779 - 1783)
Persson, Anders (1786 - )
Persson, Anders (1788 - 1788)
Persson, Anders (1793 - 1864)
Persson, Anders (1805 - 1805)
Persson, Anders (1807 - 1859)
Persson, Anders (1811 - )
Persson, Anders (1821 - )
Persson, Anders (1826 - )
Persson, Anders (1826 - )
Persson, Anders (1828 - )
Persson, Anders (1846 - )
Persson, Anders (1848 - 1848)
Persson, Anders (1859 - 1902)
Persson, Anders (1865 - 1872)
Persson, Anders (1867 - )
Persson, Anders (1873 - )
Persson, Anders (1881 - )
Persson, Anders (1885 - )
Persson, Anders (1891 - 1978)
Persson, Anders (1905 - 1969)
Persson, Anna Emilia (1887 - )
Persson, Anna Linnea (1900 - )
Persson, Anna Matilda (1900 - )
Persson, Anna Paulina (1894 - 1987)
Persson, Anna Stina (1875 - )
Persson, Anna (1887 - )
Persson, Anna (1907 - 1973)
Persson, Annie Lovisa (1895 - 1928)
Persson, Arne (1909 - )
Persson, Aron (1858 - 1865)
Persson, Artur (1910 - 1966)
Persson, Astrid (Asta) (1920 - )
Persson, August (1864 - )
Persson, August (1866 - )
Persson, August (1869 - 1880)
Persson, Axel Ferdinand (1895 - )
Persson, Axel (1914 - 1955)
Persson, Beda Kristina (1894 - 1983)
Persson, Beda Maria (1918 - )
Persson, Beda Ottilia (1909 - )
Persson, Borghild (1898 - )
Persson, Christoffer (1828 - )
Persson, Daniel (1809 - 1811)
Persson, Daniel (1817 - 1834)
Persson, Daniel (1832 - 1833)
Persson, Daniel (1844 - )
Persson, Daniel (1858 - )
Persson, Daniel (1866 - )
Persson, David (1909 - 1976)
Persson, Edvard (1903 - 1978)
Persson, Elias (1825 - 1894)
Persson, Elin Maria (1900 - )
Persson, Ellen Albertina (1905 - 1943)
Persson, Ellen Matilda (1903 - 1903)
Persson, Elof (1790 - 1872)
Persson, Elsa (1908 - 1982)
Persson, Elvina (1902 - )
Persson, Elvira Elisabet (1886 - )
Persson, Elvira Emelia (1892 - (189?))
Persson, Emil (1873 - 1874)
Persson, Emil (1877 - )
Persson, Emma Charlotta (1899 - 1983)
Persson, Emma Justina (1889 - 1891)
Persson, Emma (1879 - )
Persson, Enock (1881 - 1881)
Persson, Erich (1822 - )
Persson, Erik Gustaf (1908 - 1987)
Persson, Erik (1783 - )
Persson, Erik (1803 - 1878)
Persson, Erik (1878 - )
Persson, Ernst Gustaf (1889 - )
Persson, Ester Karolina (1896 - )
Persson, Ester Karolina (1919 - )
Persson, Ester (1915 - )
Persson, Esther Maria (1891 - )
Persson, Fredrik (1855 - )
Persson, Frida Natalia (1893 - )
Persson, Frida (1894 - )
Persson, Fritiof (1898 - )
Persson, Gunnar
Persson, Gunnar (1910 - 1973)
Persson, Gunnar (1912 - )
Persson, Gustaf (1845 - )
Persson, Gustaf (1867 - )
Persson, Gustaf (1874 - )
Persson, Gustaf (1877 - )
Persson, Göran
Persson, Hanna (1881 - )
Persson, Helmer (1902 - 1979)
Persson, Hendrik (1765 - 1845)
Persson, Hendrik (1810 - 1882)
Persson, Henning Algot (1890 - )
Persson, Henning Georg (1895 - 1895)
Persson, Henning (1896 - )
Persson, Hilda Emelia (1906 - )
Persson, Hilda (1885 - 1938)
Persson, Hilda (1899 - 1978)
Persson, Hilma Kristina (1883 - )
Persson, Hilma Maria (1884 - )
Persson, Hilma Maria (1884 - )
Persson, Hilma Maria (1892 - )
Persson, Hindrik (1772 - )
Persson, Hindrik (1782 - 1783)
Persson, Holofernes (1845 - )
Persson, Ida (1882 - )
Persson, Ida (1883 - 1941)
Persson, Ines (1918 - 1998)
Persson, Inga (1871 - )
Persson, Isak (1868 - )
Persson, Ivar Emanuel (1903 - )
Persson, Ivar (1851 - )
Persson, Jacob (1812 - 1813)
Persson, Jan Magnus (1865 - )
Persson, Jan (1818 - 1821)
Persson, Jan (1820 - )
Persson, Jan (1820 - 1825)
Persson, Jan (1823 - 1828)
Persson, Jan (1825 - )
Persson, Jan (1834 - )
Persson, Jan (1837 - )
Persson, Jan (1848 - )
Persson, Jan (1853 - )
Persson, Jan (1858 - )
Persson, Jenny Paulina (1897 - )
Persson, Johan Alfred (1875 - 1875)
Persson, Johan August (1874 - )
Persson, Johan Emanuel (1878 - )
Persson, Johan Emanuel (1905 - )
Persson, Johan Magnus (1865 - 1866)
Persson, Johan Magnus (1883 - 1883)
Persson, Johan Magnus (1885 - )
Persson, Johan Magnus (1886 - )
Persson, Johan Petrus (1891 - 1942)
Persson, Johan (1779 - 1839)
Persson, Johan (1807 - 1810)
Persson, Johan (1848 - )
Persson, Johan (1854 - )
Persson, Johan (1869 - )
Persson, Johan (1871 - )
Persson, Johan (1876 - )
Persson, Johan (1879 - )
Persson, Johan (1879 - )
Persson, Johan (1880 - 1882)
Persson, Johan (1897 - 1958)
Persson, Johan (1904 - )
Persson, Johan (1920 - 1950)
Persson, Johannes Emanuel (1887 - )
Persson, Johannes (1831 - )
Persson, Johannes (1835 - )
Persson, Johannes (1843 - )
Persson, Johannes (1843 - )
Persson, Johannes (1847 - 1857)
Persson, Johannes (1848 - )
Persson, Johannes (1848 - )
Persson, Johannes (1848 - )
Persson, Johannes (1849 - )
Persson, Johannes (1849 - 1851)
Persson, Johannes (1850 - )
Persson, Johannes (1858 - )
Persson, Johannes (1864 - 1942)
Persson, Johannes (1865 - )
Persson, Johannes (1865 - )
Persson, Johannes (1872 - )
Persson, Johannes (1875 - )
Persson, Jon (1784 - )
Persson, Jon (1794 - 1837)
Persson, Jon (1798 - 1799)
Persson, Jon (1801 - 1853)
Persson, Jon (1817 - )
Persson, Jon (1825 - )
Persson, Jon (1827 - 1854)
Persson, Jonas (1779 - 1783)
Persson, Jonas (1784 - 1784)
Persson, Jonas (1790 - 1795)
Persson, Jonas (1796 - 1799)
Persson, Jonas (1796 - 1818)
Persson, Jonas (1812 - )
Persson, Jonas (1819 - 1868)
Persson, Jonas (1820 - )
Persson, Jonas (1854 - )
Persson, Julia (1889 - )
Persson, Julius Emanuel (1892 - )
Persson, Julius Magnus (1887 - )
Persson, Karin Gunborg Margareta (1911 - 1987)
Persson, Karl Albin (1892 - )
Persson, Karl Edvin (- 1974)
Persson, Karl Erik (1890 - )
Persson, Karl Ivar (1918 - )
Persson, Karl Leander (1892 - )
Persson, Karl Magnus (1897 - )
Persson, Karl Otto (1886 - )
Persson, Karl (1845 - )
Persson, Karl (1913 - )
Persson, Karolina (1872 - 1873)
Persson, Karolina (1885 - )
Persson, Klemet (1780 - 1851)
Persson, Kristina (1892 - 1978)
Persson, Lars Magnus (1874 - )
Persson, Lars (1826 - )
Persson, Lars (1860 - 1880)
Persson, Ludvig (1920 - 1988)
Persson, Magnus (1812 - 1889)
Persson, Magnus (1816 - 1819)
Persson, Magnus (1820 - )
Persson, Magnus (1823 - 1897)
Persson, Magnus (1826 - )
Persson, Magnus (1827 - )
Persson, Magnus (1832 - 1856)
Persson, Magnus (1839 - 1878)
Persson, Magnus (1841 - )
Persson, Magnus (1841 - 1841)
Persson, Magnus (1845 - )
Persson, Magnus (1845 - )
Persson, Magnus (1846 - )
Persson, Magnus (1847 - 1865)
Persson, Magnus (1850 - )
Persson, Magnus (1850 - )
Persson, Magnus (1850 - 1929)
Persson, Magnus (1853 - )
Persson, Magnus (1857 - )
Persson, Magnus (1860 - 1864)
Persson, Magnus (1861 - 1891)
Persson, Magnus (1870 - )
Persson, Magnus (1887 - )
Persson, Maj
Persson, Maria (1879 - )
Persson, Maria (1886 - )
Persson, Maria (1888 - )
Persson, Marta (1885 - )
Persson, Matilda (1884 - )
Persson, Mats (- 1977)
Persson, Mattes (1827 - )
Persson, Matthes (1782 - )
Persson, Matthes (1783 - )
Persson, Matthes (1795 - 1866)
Persson, Matthes (1806 - 1807)
Persson, Matthes (1810 - 1893)
Persson, Matthes (1812 - 1878)
Persson, Matts (1788 - 1788)
Persson, Märta Linnea (1918 - 1984)
Persson, Nancy (1918 - )
Persson, Nils August (1869 - )
Persson, Nils August (1881 - 1881)
Persson, Nils Gustaf (1891 - 1891)
Persson, Nils Gustaf (1897 - )
Persson, Nils Johan Fritiof (1884 - )
Persson, Nils Johan
Persson, Nils Petter (1882 - )
Persson, Nils (1769 - 1843)
Persson, Nils (1820 - )
Persson, Nils (1858 - )
Persson, Nils (1858 - )
Persson, Nils (1870 - )
Persson, Olof (Olle) (1868 - )
Persson, Olof Jakob (1865 - )
Persson, Olof (1760 - 1851)
Persson, Olof (1771 - 1853)
Persson, Olof (1808 - 1887)
Persson, Olof (1814 - 1876)
Persson, Olof (1819 - 1910)
Persson, Olof (1822 - )
Persson, Olof (1823 - )
Persson, Olof (1824 - )
Persson, Olof (1830 - )
Persson, Olof (1836 - )
Persson, Olof (1836 - 1840)
Persson, Olof (1838 - 1841)
Persson, Olof (1839 - )
Persson, Olof (1841 - )
Persson, Olof (1851 - )
Persson, Olof (1852 - )
Persson, Olof (1855 - 1936)
Persson, Olof (1856 - )
Persson, Olof (1872 - 1891)
Persson, Olof (1873 - )
Persson, Olof (1876 - )
Persson, Olof (1879 - 1880)
Persson, Oskar Emanuel (1881 - )
Persson, Oskar Gottfrid (1895 - )
Persson, Oskar Pontus (1898 - (190?))
Persson, Oskar Valentin (1901 - )
Persson, Oskar Walfrid (1890 - )
Persson, Oskar Walfrid (1891 - )
Persson, Oskar (1888 - 1981)
Persson, Otto (1873 - 1944)
Persson, Otto (1880 - )
Persson, Per Fridolf (1888 - )
Persson, Per Hilmer (1905 - )
Persson, Per Leander (1890 - 1892)
Persson, Per Leander (1893 - )
Persson, Per
Persson, Per (1767 - 1804)
Persson, Per (1780 - 1788)
Persson, Per (1781 - 1794)
Persson, Per (1787 - 1851)
Persson, Per (1791 - 1853)
Persson, Per (1797 - 1797)
Persson, Per (1799 - )
Persson, Per (1806 - )
Persson, Per (1810 - )
Persson, Per (1814 - 1877)
Persson, Per (1817 - )
Persson, Per (1817 - 1819)
Persson, Per (1818 - )
Persson, Per (1819 - )
Persson, Per (1819 - )
Persson, Per (1819 - )
Persson, Per (1819 - 1881)
Persson, Per (1823 - 1842)
Persson, Per (1826 - 1826)
Persson, Per (1826 - 1875)
Persson, Per (1828 - )
Persson, Per (1831 - 1854)
Persson, Per (1835 - )
Persson, Per (1836 - )
Persson, Per (1840 - 1903)
Persson, Per (1842 - )
Persson, Per (1847 - 1849)
Persson, Per (1849 - 1858)
Persson, Per (1850 - )
Persson, Per (1852 - 1854)
Persson, Per (1853 - )
Persson, Per (1855 - )
Persson, Per (1855 - 1944)
Persson, Per (1858 - )
Persson, Per (1877 - 1959)
Persson, Per (1879 - 1932)
Persson, Per (1882 - )
Persson, Per (1888 - )
Persson, Peter (1851 - 1857)
Persson, Petrus (1860 - )
Persson, Petrus (1877 - )
Persson, Petter (1861 - )
Persson, Pål (1762 - 1854)
Persson, Pål (1781 - 1795)
Persson, Ragnhild (1906 - 1987)
Persson, Rut Dagmar (1905 - )
Persson, Rut (1896 - )
Persson, Selma Maria (1877 - )
Persson, Selma Paulina (1900 - )
Persson, Signe Karolina (1895 - 1987)
Persson, Signe Matilda (1897 - )
Persson, Sofia (1867 - )
Persson, Stina (1884 - )
Persson, Stina (1916 - )
Persson, Sven Johan (1879 - )
Persson, Tore
Persson, Viktoria (Tora) (1908 - )
Petersdotter, Britta (1863 - )
Petersdotter, Maria (1860 - )
Petersen, Petrine (1878 - 1974)
Peterson, Clarence Rudolph (1901 - )
Peterson, Lewis Edwin (1904 - 1949)
Petersson Myrén, August (1867 - )
Petersson, August (1865 - 1880)
Pettersdotter, Kajsa (1845 - 1853)
Pettersdotter, Kajsa (1854 - )
Pettersdotter, Karolina (1876 - 1877)
Pettersdotter, Kristina (1872 - )
Pettersdotter, Lena (1825 - 1877)
Pettersdotter, Lisa (1855 - 1857)
Pettersdotter, Lovisa (1862 - )
Pettersdotter, Maria (1822 - )
Pettersdotter, Maria (1839 - 1840)
Pettersdotter, Maria (1841 - 1842)
Pettersdotter, Maria (1852 - 1857)
Pettersdotter, Maria (1858 - 1859)
Pettersdotter, Maria (1858 - 1864)
Pettersdotter, Märta (1799 - 1888)
Pettersdotter, Märta (1880 - )
Pettersson Myrén, Petter (1849 - )
Pettersson, Anna Viktoria (1914 - )
Pettersson, Britta Maria (1878 - )
Pettersson, Jan Magnus (1860 - )
Pettersson, Jan Petter (1865 - )
Pettersson, Jan (1855 - )
Pettersson, Johan Luther (1868 - )
Pettersson, Johan (1862 - 1862)
Pettersson, Johan (1866 - 1866)
Pettersson, Johannes (1838 - )
Pettersson, Jon (1873 - )
Pettersson, Magnus (1857 - )
Pettersson, Magnus (1859 - )
Pettersson, Martin (1867 - 1949)
Pettersson, Olof (1863 - )
Pettersson, Signe (1898 - 1950)
Påhlsdotter, Britta (1751 - 1824)
Pålsdotter, Anna (1838 - 1883)
Pålsdotter, Annicka (1793 - 1798)
Pålsdotter, Annika (1762 - 1791)
Pålsdotter, Annika (1766 - 1769)
Pålsdotter, Annika (1775 - 1845)
Pålsdotter, Britta (1750 - )
Pålsdotter, Britta (1758 - 1830)
Pålsdotter, Britta (1794 - 1875)
Pålsdotter, Britta (1813 - 1883)
Pålsdotter, Ellika (1668 - )
Pålsdotter, Ellika (1689 - 1760)
Pålsdotter, Gertrud (1674 - )
Pålsdotter, Ingeborg (1823 - 1875)
Pålsdotter, Kajsa (1828 - )
Pålsdotter, Kari (1793 - 1795)
Pålsdotter, Kerstin (1751 - )
Pålsdotter, Kerstin (1760 - 1764)
Pålsdotter, Kerstin (1802 - 1807)
Pålsdotter, Kerstin (1816 - )
Pålsdotter, Lisa (1742 - 1794)
Pålsdotter, Lisbet (1676 - 1745)
Pålsdotter, Maria (1746 - 1799)
Pålsdotter, Maria (1771 - )
Pålsdotter, Maria (1796 - 1798)
Pålsdotter, Maria (1806 - )
Pålsdotter, Maria (1810 - 1892)
Pålsdotter, Maria (1814 - )
Pålsdotter, Marit (1665 - )
Pålsdotter, Marit (1705 - 1786)
Pålsdotter, Marit (1755 - )
Pålsdotter, Marit (1764 - )
Pålsdotter, Marit (1771 - 1806)
Pålsdotter, Märta (1816 - 1887)
Pålsdotter, Stina (1821 - 1893)
Pålsdotter, Stina (1830 - 1832)
Pålsson Gräs, Jonas (1809 - 1885)
Pålsson,
Pålsson, Anders (1698 - )
Pålsson, Anders (1818 - )
Pålsson, Bertil (1630 - 1715)
Pålsson, Christoffer (1812 - 1812)
Pålsson, Christoffer (1814 - 1820)
Pålsson, Daniel (1818 - 1884)
Pålsson, Erik (1690 - 1772)
Pålsson, Erik (1694 - 1772)
Pålsson, Erik (1766 - )
Pålsson, Erik (1790 - 1878)
Pålsson, Hendrik (1798 - 1805)
Pålsson, Hendrik (1799 - 1825)
Pålsson, Hindrich (1692 - )
Pålsson, Hindrik (1726 - 1795)
Pålsson, Jakob (1755 - 1758)
Pålsson, Jakob (1763 - 1764)
Pålsson, Jan (1777 - )
Pålsson, Jan (1809 - )
Pålsson, Jan (1810 - )
Pålsson, Jan (1818 - 1823)
Pålsson, Jan (1821 - )
Pålsson, Jan (1824 - )
Pålsson, Jan (1833 - 1861)
Pålsson, Jan (1837 - 1837)
Pålsson, Johan (1694 - )
Pålsson, Johan (1801 - )
Pålsson, Jon (1807 - 1819)
Pålsson, Jonas (1744 - 1826)
Pålsson, Jonas (1745 - 1827)
Pålsson, Jonas (1793 - 1861)
Pålsson, Jonas (1815 - 1837)
Pålsson, Jonas (1815 - 1874)
Pålsson, Jonas (1837 - )
Pålsson, Karl Jan (1751 - 1804)
Pålsson, Karl Jan (1808 - 1809)
Pålsson, Karl (1816 - 1817)
Pålsson, Karl (1819 - 1869)
Pålsson, Karl (1821 - 1852)
Pålsson, Kristoffer (1620 - 1692)
Pålsson, Kristoffer (1705 - 1786)
Pålsson, Kristoffer (1743 - 1821)
Pålsson, Kristoffer (1760 - 1817)
Pålsson, Lars (- 1698)
Pålsson, Magnus (1826 - )
Pålsson, Magnus (1828 - 1845)
Pålsson, Mattes (1799 - 1844)
Pålsson, Matthes (1751 - 1795)
Pålsson, Matthes (1784 - 1810)
Pålsson, Matthes (1799 - 1869)
Pålsson, Matts (1768 - 1783)
Pålsson, Olof (1696 - 1749)
Pålsson, Olof (1748 - 1827)
Pålsson, Olof (1796 - 1839)
Pålsson, Olof (1801 - 1864)
Pålsson, Olof (1812 - 1852)
Pålsson, Olof (1835 - )
Pålsson, Per (1735 - 1797)
Pålsson, Per (1748 - 1824)
Pålsson, Per (1790 - 1839)
Pålsson, Per (1791 - 1845)
Pålsson, Per (1820 - 1856)
Pålsson, Per (1833 - )
Pålsson, Pål (1635 - 1695)
Pålsson, Pål (1700 - )
Pålsson, Pål (1703 - )
Pålsson, Pål (1755 - 1774)
Pålsson, Pål (1760 - )
Pålsson, Pål (1804 - 1842)
Pålsson, Pål (1805 - 1833)
Pålsson, Skåre (1739 - 1774)
Qvarnström, Anny Viktoria (1883 - )
Qvarnström, Hulda (Flavinia ?) (1879 - 1879)
Qvarnström, Jenny Euphiosyne (1876 - )
Qvarnström, Johan Albert (1873 - )
Qvarnström, Omar Hildebrand (1881 - 1881)
Rattfelt, Axel Natanael (1903 - )
Roos, Ina
Rud, Johanna Petronella (1860 - 1947)
Rystedt, Anna Maria (1865 - 1910)
Rystedt, Emil (1870 - )
Rystedt, Emma (1862 - )
Rystedt, Erik Magnus (1875 - )
Rystedt, Inga Katrina (1872 - 1882)
Rystedt, Jan (1864 - )
Rystedt, Kristina (1860 - )
Rystedt, Ulrika Ottilia (1878 - )
Rönning, Erik (1908 - 1992)
Samuelsdotter, Anna Lisa (1857 - )
Samuelsdotter, Maria (1865 - )
Samuelsson, Anders (1845 - )
Samuelsson, Christopher (1786 - 1787)
Samuelsson, Olof (1848 - )
Samuelsson, Otto August (1862 - )
Samuelsson, Per (1854 - 1876)
Samuelsson, Samuel (1859 - )
Sandström, Sune
Schröder, Anders (1859 - )
Schueman, Jamie
Schueman, Stacey
Severson, Tom
Sigfridsdotter, Ingeborg (1827 - )
Sigfridsson, Mattes (1831 - 1878)
Sigvardsen Solvin, Kåre Bernhard (1918 - 1998)
Simonsdotter, Anna (1840 - )
Simonsdotter, Britta (1812 - )
Simonsdotter, Britta (1854 - 1869)
Simonsdotter, Kerstin (1753 - )
Simonsdotter, Lisa (1849 - 1850)
Simonsdotter, Lisa (1864 - )
Simonsdotter, Maria (1819 - )
Simonsdotter, Maria (1838 - )
Simonsdotter, Marit (1754 - 1798)
Simonsdotter, Martha (1822 - )
Simonsdotter, Märta (1843 - )
Simonsdotter, Märta (1864 - )
Simonsdotter, Stina (1845 - )
Simonsson, Anders (1751 - 1816)
Simonsson, Anders (1811 - 1812)
Simonsson, Anders (1814 - )
Simonsson, Anders (1851 - 1873)
Simonsson, Erik (1820 - )
Simonsson, Hindrik (1758 - )
Simonsson, Jan (1815 - )
Simonsson, Jan (1841 - 1841)
Simonsson, Jan (1846 - )
Simonsson, Johan (1748 - )
Simonsson, Magnus (1856 - 1858)
Simonsson, Magnus (1858 - )
Simonsson, Mattes (1817 - )
Simonsson, Nils (1860 - 1862)
Simonsson, Olof (1826 - 1827)
Simonsson, Olof (1828 - )
Simonsson, Simon (1824 - )
Sjöberg, ?
Sjöberg, Arvid Hugo (1895 - )
Sjöberg, Bertil
Sjöberg, Gunilla
Sjöberg, Hanna Julia (1882 - )
Sjöberg, Johan Helmfrid (1886 - )
Sjöberg, Karin
Sjöberg, Karl Robert (1884 - )
Sjöberg, Nancy
Sjöberg, Signe Maria (1888 - )
Sjöberg, Ulla
Sjöblom, Astrid Linnéa (1899 - )
Sjöblom, Nils Johan Erling (1916 - )
Sjöblom, Valfrid Nestor Emanuel (1910 - )
Sjöholm, Axel Hilding (1893 - )
Sjöholm, Johan Agnar (1897 - )
Sjöholm, Johan (1863 - )
Sjöholm, Magnus Rickard (1899 - )
Sjöholm, Oskar Henning (1894 - (189?))
Sjökvist, Agda Selvina (1898 - 1968)
Sjökvist, Johan Albin (1891 - 1892)
Sjökvist, Karl Leander (1889 - )
Sjökvist, Mia Paulina (1896 - )
Sjökvist, Signe Amalia (1894 - 1947)
Sjöqvist, Håkan (1862 - )
Sjöström, Anna Desideria (1884 - 1884)
Sjöström, Augusta Josefina (1886 - )
Sjöström, Augusta Maria (1884 - 1884)
Sjöström, Henrietta Maria (1888 - )
Sjöström, Nils Viktor Emanuel (1891 - 1891)
Sjöström, Olof Viktor (1893 - )
Sjöström, Viktoria Eleonora (1891 - 1891)
Skeppstedt, Bror (1915 - 2000)
Skeppstedt, David (1877 - 1937)
Skeppstedt, Gerda (1909 - )
Skeppstedt, Gunnar (1906 - 1978)
Skeppstedt, Harry (1913 - 1989)
Skeppstedt, Sven (1919 - )
Skog, Anders Gustaf (1899 - 1971)
Skog, Edvard (1901 - )
Skog, Magnus (1874 - )
Skog, Märta (1881 - )
Skog, Otto (1909 - )
Skog, Stina (1867 - )
Skoglund, Anna Justine (1906 - 1991)
Skoglund, Einar Albin Valdemar (1915 - 1998)
Skoglund, Emma (1883 - )
Skoglund, Fredrik (1886 - )
Skoglund, Gustaf (1875 - )
Skoglund, Gustaf (1884 - 1973)
Skoglund, Harald Hjalmar (1914 - 1993)
Skoglund, Hedvig Ingeborg (1911 - 1996)
Skoglund, Johannes (1877 - )
Skoglund, Karl (1876 - )
Skoglund, Karolina (1867 - )
Skoglund, Lina Emilie (1909 - 1972)
Skoglund, Magnus (1872 - )
Skoglund, Maria (1870 - 1870)
Skoglund, Nils (1880 - )
Skoglund, Olav Gunvald (1920 - 1994)
Skoglund, Oskar (1884 - 1969)
Skoglund, Ragna Marie Albertsdatter (1904 - 1988)
Skoglund, Ruth Edit (1918 - 1919)
Skoglund, Svein Arnold (1916 - 1973)
Skytte,
Skytte, Stanley John
Skåresdotter, Anna (1799 - 1841)
Skåresdotter, Britta (1721 - 1808)
Skåresdotter, Britta (1787 - 1841)
Skåresdotter, Kerstin (1712 - 1792)
Skåresdotter, Kerstin (1797 - 1799)
Skåresdotter, Maria (1815 - 1876)
Skåresdotter, Marta (1848 - 1848)
Skåresdotter, Märta (1823 - )
Skåresson, Anders (1782 - 1831)
Skåresson, Anders (1802 - 1810)
Skåresson, Anders (1812 - )
Skåresson, Erik (1792 - 1841)
Skåresson, Jan (1805 - 1878)
Skåresson, Jan (1838 - )
Skåresson, Johan (1785 - 1833)
Skåresson, Jon (1812 - 1842)
Skåresson, Jonas (1789 - 1830)
Skåresson, Jonas (1815 - )
Skåresson, Magnus (1822 - )
Skåresson, Magnus (1846 - 1874)
Skåresson, Matts (1842 - 1916)
Skåresson, Nils (1794 - 1800)
Skåresson, Nils (1819 - )
Skåresson, Skåre (1797 - 1870)
Skåresson, Skåre (1809 - )
Sonesson, Karl Johan (1857 - 1882)
Spjut, Jenny Kristina (1876 - )
Spångberg, Jeanette
Staffansson, Johan (1760 - 1833)
Stenström, Emmy Eufemia (1898 - )
Stenström, Fritz Eugen (1896 - )
Stenström, Ingrid (1920 - )
Stenström, Karl Herman (1901 - )
Stenström, Magnus (1865 - )
Stenström, Ragnar Emanuel (1895 - 1895)
Stjernberg, Johan August (1878 - 1959)
Stjernberg, Tage (1905 - )
Strand, Adolf (1883 - 1977)
Strand, Albin Emanuel (1906 - 1990)
Strand, Anders Fridolf (1910 - 1985)
Strand, Anders (1881 - 1957)
Strand, Anna Linnéa (1918 - 1918)
Strand, August (1875 - )
Strand, Axel (1887 - 1893)
Strand, Ellen Erika (1908 - 1996)
Strand, Erik Arnold (1915 - )
Strand, Göran Adolv (1920 - )
Strand, Harald Einar (1884 - 1958)
Strand, Kristina (1877 - 1956)
Strand, Märta Emy Elsie (1917 - )
Strandberg, Cyprianus (1866 - )
Strandberg, Hulda Josefina (1884 - 1953)
Strid, Axel (1906 - )
Ström, Hulda Maria (1880 - 1881)
Ström, Inga Katrina (1873 - 1881)
Ström, Magnus Thorvald (1875 - 1881)
Ström, Oskar Albin (1872 - 1881)
Strömstedt, Alma (1882 - )
Strömstedt, Anders (1846 - )
Strömstedt, Anna Agata (1885 - 1977)
Strömstedt, Astrid Maria (1877 - )
Strömstedt, Harald Natanael (1899 - 1971)
Strömstedt, Helga Natalia (1880 - )
Strömstedt, Johan Fritz (1890 - )
Strömstedt, Karl Vikander (1888 - )
Sundin, Alfred (1852 - )
Sundin, Amanda Kristina (1887 - )
Sundin, Hanny Karolina (1892 - )
Sundin, Hulda Maria (1885 - )
Sundin, Johan Walfrid (1879 - )
Sundin, Johan Walfrid (1879 - 1879)
Sundin, Karl Amandus (1897 - )
Sundkvist, ?
Sundkvist, Anna
Sundkvist, Britt-Marie
Sundkvist, Einar
Sundkvist, Ester (- 1996)
Sundman, Christine
Sundman, David Eric
Sundman, Donald
Sundman, Douglas
Sundman, Gary Lee
Sundman, Harry David
Sundman, Joel Paul
Sundman, Kayly
Sundman, Michael
Sundman, Nichole
Sundman, Peggy
Sundman, Sharon
Sundman, Sue
Swanson, Harold
Swanson, Norma
Swanson, Norman (1902 - 1993)
Swanson, Thelma
Swanson, Viola
Svensdotter Hagström, Anna Kajsa (1829 - )
Svensdotter Hagström, Maria (1823 - )
Svensdotter, Anna (1830 - 1890)
Svensdotter, Anna (1841 - 1911)
Svensdotter, Britta (1796 - )
Svensdotter, Britta (1798 - 1867)
Svensdotter, Britta (1833 - )
Svensdotter, Kari (1793 - )
Svensdotter, Karolina (1854 - )
Svensdotter, Kerstin (1794 - )
Svensdotter, Kerstin (1848 - 1848)
Svensdotter, Kerstin (1851 - )
Svensdotter, Maria (1785 - )
Svensdotter, Maria (1803 - )
Svensdotter, Maria (1822 - )
Svensdotter, Märta (1791 - 1855)
Svensdotter, Stina (1833 - )
Svensson Hagström, Sven (1845 - )
Svensson Munter, Anders (1804 - 1891)
Svensson Wyman, Alfred
Svensson Öman, Anders (1839 - 1918)
Svensson, Anders (1845 - 1845)
Svensson, Erik (1796 - 1863)
Svensson, Gustaf Adolf (1842 - 1844)
Svensson, Gustaf Emil (1886 - )
Svensson, Jan (1799 - )
Svensson, Jan (1810 - 1873)
Svensson, Johan Petter (1839 - )
Svensson, Johannes (1835 - )
Svensson, Jon (1807 - 1877)
Svensson, Margot
Svensson, Nils Johan (1885 - )
Svensson, Nils (1838 - 1854)
Svensson, Per (1812 - )
Svensson, Sven-Olof (1907 - 1989)
Svensson, Sven (1820 - )
Svensson, Yvonne
Syversson, Alfred (1872 - 1880)
Syversson, Anders (1876 - )
Syversson, Martin (1878 - 1880)
Söderlund, Erik Gunnar (1911 - 1989)
Talin, Karl Albert (1898 - )
Tegman, Marianne
Tennent, Nancy
Thalin, Anders Victor (1886 - )
Thalin, Ida Kristina (1877 - )
Thalin, Johanna Mathilda (1884 - 1957)
Thalin, Karl Oskar (1880 - 1886)
Thalin, Märta (1891 - )
Tholsson, Ludvig (1894 - )
Thomasdotter, Britta (1822 - )
Thomasdotter, Ellika (1733 - 1814)
Thomasdotter, Kerstin (1815 - 1880)
Thomasson Hagström, Lars (1788 - )
Thomasson, Hindrik (1820 - 1846)
Thomasson, Jan (1817 - )
Thomasson, Matthes (1812 - )
Timberg, Per (1823 - 1847)
Tingborg, Anders (1855 - 1882)
Tobiasson, Anna Matilda (1899 - )
Tobiasson, Hilda Lovisa (1904 - )
Tobiasson, Karin Hilma Teresia (1897 - )
Tobiasson, Rut Maria (1908 - 1919)
Tobiasson, Teodor (1901 - 1970)
Tomasson, Hindrik (1744 - 1820)
Trygg, Anna (1899 - )
Trygg, Elin (1897 - )
Trygg, Erik Vilhelm (1901 - 1985)
Trygg, Hjalmar Justinus (1878 - )
Trygg, Hjalmar (1893 - )
Trygg, Johan Magnus (1880 - )
Trygg, Johan (1891 - )
Trygg, Johannes (1864 - )
Trygg, Kristina (1867 - 1870)
Trygg, Magnus (1852 - )
Trygg, Maria (1854 - 1857)
Trygg, Maria (1862 - )
Trygg, Martin (1856 - 1857)
Trygg, Martin (1856 - 1862)
Trygg, Martin (1874 - )
Trygg, Matilda (1870 - )
Trygg, Märta Otilia (1884 - )
Trygg, Olof Martin (1876 - )
Trygg, Olof (1895 - )
Trygg, Wilhelm (1872 - )
Törngren, Erik Arne Sigurd (1912 - )
Ullström, Olga Maria (1893 - )
Utter, Fritiof (1878 - )
Utter, Gustaf (1873 - )
Utter, Maria (1871 - )
Utter, Olof Emanuel (1876 - )
Wallander, Lisa (1920 - 1930)
Wallander, Ragnar (1899 - 1995)
Wallander, Tofte Maurus (1898 - 1976)
Walldén, Anna Ellen (1892 - )
Walldén, August (1869 - )
Walldén, Bo Anders Helge (1905 - )
Walldén, Bror Folke (1903 - )
Walldén, Dagmar Ingeborg Hillevi (1909 - 1999)
Walldén, Edit Maria (1897 - )
Walldén, Erik Valdemar (1916 - 1998)
Walldén, Ester (1887 - )
Walldén, Gudrun Lilly Margareta (1911 - )
Walldén, Gustaf Rikard (1900 - )
Walldén, Gustaf (1864 - )
Walldén, Karl Allan Sigurd (1913 - 1996)
Walldén, Robert Leander (1889 - )
Walldén, Sten Sigvard Holger (1908 - )
Walldén, Wiktor Rudolf (1894 - )
Walle, Kjell Torkil
Walle, Tryggve
Warg, Herman (1879 - 1879)
Warg, Johan Herman (1877 - 1877)
Warg, Johan Herman (1878 - 1878)
Wennerstrand, Kerstin (1863 - )
Wennerstrand, Magnus (1865 - )
Wennerstrand, Martha (1869 - )
Werme, Beda (1867 - )
Werme, Emelie Kristina (1875 - )
Werme, Maria Louisa (1856 - 1870)
Werme, Maria Lovisa (1872 - )
Werme, Ragnhild (1900 - )
West,
West, Margareta
Westby, Hanna Linnea (1889 - )
Westby, Signe Emilia (1885 - )
Wester, Hilding (1916 - 1996)
Westergren, Bertil (1916 - 1980)
Westergren, Birgit (1916 - 1984)
Vestergren, Ellen (1907 - 1994)
Vestholm, David Emanuel (1910 - )
Westlund (Grönberg), Gunnar (1893 - )
Vestlund, Alfred (1872 - )
Vestlund, Alma (1892 - 1942)
Vestlund, Doris
Vestlund, Ellen (1910 - 1997)
Vestlund, Erik Magnus Olsson (1843 - 1924)
Vestlund, Georg (1899 - 1985)
Vestlund, Herbert (1897 - 1902)
Vestlund, Jan Olof (1868 - )
Vestlund, Johan Emil (1870 - 1878)
Vestlund, Johan (1904 - )
Vestlund, Kjell
Vestlund, Maria (1891 - )
Vestlund, Matilda (1876 - )
Vestlund, Ragnar (1906 - )
Wettergren, Alice (1914 - )
Wettergren, Signe (1912 - )
Viklund, Agnes (1918 - 1992)
Wiklund, Kristina (1866 - )
Wiklund, Magnus (1837 - )
Wiklund, Märta Greta (1869 - )
Wiklund, Per Jonas (1863 - )
Wikström, Esther Mathilda (1884 - )
Wikström, Svea Cecilia (1892 - )
Wilhelmsson, Gösta (1909 - )
Wilhelmsson, Oskar (1907 - 1940)
Wilhelmsson, Ragnar (1920 - )
Wilhelmsson, Rubi (1902 - )
Vilhelmsson, Sigrid (1911 - 1995)
Wilhelmsson, Sven (1915 - )
Williamsson, Märta (1888 - 1976)
Wirkus, Tara
Wisén, Marie
Vitelund, Hanna Kristina (1892 - )
Wyman, Conrad
Wyman, Constance
Värme, Jan (1821 - )
Värme, Maria Stina (1819 - )
Västlund, Alice (1914 - 1986)
Västlund, Anna Linnéa (1920 - )
Västlund, Axel (1919 - )
Ydlinger, Erik Gunnar (1920 - )
Åberg, Anders (1878 - )
Åberg, Charlotta (1892 - 1985)
Åberg, Emma (1884 - 1885)
Åberg, Emma (1885 - )
Åberg, Hilma (1880 - )
Åberg, Maria (1887 - 1903)
Åberg, Olga (1896 - 1980)
Åslund, Anna Lena (1872 - )
Åslund, Karl Magnus (1875 - )
Öman, Alfred (1886 - )
Öman, Anna Karolina (1892 - )
Öman, Augusta (1880 - )
Öman, Axel Emanuel (1919 - )
Öman, Beda Kristina (1877 - )
Öman, Beda Magnina (1899 - )
Öman, Emma (1874 - )
Öman, Erik Helmer (1907 - )
Öman, Johannes (1863 - )
Öman, Julius (1883 - )
Öman, Karolina (1872 - )
Öman, Magnus (1865 - )
Öman, Maria Paulina (1901 - )
Öman, Martin (1869 - )
Öster, Alfred (1882 - 1886)
Öster, Henning (1914 - 1994)
Öster, Johan Alfred (1887 - )
Öster, Nils Emil (1892 - )
Öster, Rickard (1916 - 1984)
Öster, Sven (1856 - )
Österberg, Astrid Maria (1914 - 1985)
Österberg, Märta Gunborg (1917 - 1943)
Östlund, Nils (1852 - )
Östlund, Paulus (1860 - )
Östlund, Per Gustaf (1874 - )